Започна кампанията за директни плащания, мярка 10 е с ограничения

Египетски лешоядСъс заповед на земеделския министър Десислава Танева стартира от днес приемът на заявления за директните плащания. Заповедта обаче поставя ограничения пред някои от схемите по мярка 10 „Агроекология и климат“.

Вижте какви:

  1. Определям 01.03.2016г. за начална дата на прием на заявления за подпомагане по реда на Наредба № 5 от 27 февруари 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2016 за мерките, финансирани от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
  2. През кампания 2016 не се приемат заявления за подпомагане по мярка 10 „Агроекология и климат“, с които се поема нов ангажимент за:
    • дейностите по направление „Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и Ливадния блатар в обработваеми земи с орнитологично значение“;
    • дейността по направление „Поддържане на местообитанията на Царски орел и Египетски лешояд в обработваеми земи с орнитологично значение“;
    • дейността „Превръщане на обработваеми земеделски земи в постоянно затревени площи“ по направление „Контрол на почвената ерозия“.
  3. Заповедта да се публикува на интернет страницата на Министерство на земеделието и храните и на интернет страницата на Държавен фонд „Земеделие”.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Васил Грудев-заместник-министър на земеделието и храните и Румен Порожанов – изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция.

Заповедта да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение, като екземпляр от нея се изпрати на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”.

 

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0