Защо да инвестираме във Фотоволтаични централи? (Обновена)

Има няколко основни акцента, които оказват сериозно влияние при избора ни да инвестираме във ФОТОВОЛТАИЧНИ ЦЕНТРАЛИ, и смело можем да кажем, че те са повече от благоприятни:

[checklist]

 • Изграждането на Фотоволтаични централи попада в сектор ВЕИ (Възобновяеми енергийни източници), който е един от основните приоритети на ЕС;
 • Сериозното финансиране от програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 311/312;
 • Гарантирани преференциални цени за изкупуване на произведената електрическа енергия;
 • Високата изкупна цена спрямо конвенционалната енергия;
 • Гарантирани цени за период от 20 години;
 • Все още незапълнените 16% от ВЕИ, които България трябва да запълни до 2020г.

[/checklist]

Нека да разгледаме защо е толкова добра инвестиция!

Изграждането на Фотоволтаични централи е сериозно финансирано по програма „Развитие на селските райони“, Мярка 311/312, която е основна за финансирането на проекти в сферата на ВЕИ, както и самия сектор е топ приоритет по съответните мерки.

Мерките позволяват финансиране до 1 000 000 евро на проект. Горната граница на безвъзмездната субсидия не може да надвишава 200 000 евро, което означава, че оптимален проект в сферата на ВЕИ е на стойност около 300 000 евро. Вие може да получите до 80% безвъзмездно финансиране за изграждане на Фотоволтачина централа.

[box_dark]Важно: След влизането на новия закон за ВЕИ (Възобновяеми енергийни източници) през 2011 година целият сектор коренно се промени – Какво имам предвид?! Ще се опитам да Ви синтезирам основните акценти на промените.[/box_dark]

Законът дели инсталираните мощности по следния начин:

Централи до 30 кв. , централи над 30 кв. до 200 кв. и централи над 200 кв.

Към момента най-голям интерес представляват централи до 30 кв. следвани от централи до 200 кв., които са най-подходящи за финансиране по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 311/312

[button link=“https://finansirane.eu/?p=3534″ variation=“sky“ size=“large“]Вижте най-новите промени в закона за ВЕИ[/button]

Нека разгледаме двата варианта по отделно:

[tabgroup]

[tab title=“Централи до 30 кв.“]

Изискванията на терена за изграждане на този тип централи са:

Да бъдат разположени на терени и/или покриви, които се намират в урбанизирани територии, което оъначава, че най-подходящи са населените места (дворни места към прилежащи къщи и/или техните покриви).

[/tab]

[tab title=“Централи до 200 кв.“]

Изискванията на терена за изграждане на този тип централи са:

Да бъдат разположени на терени и/или постройки, които са в производствени зони, а самите сгради да бъдат „производствени помещения“ и/или „складови помещения“. Имайте предвид, че ЕРП тълкуват закона по следния начин: Освен че вашият имот трябва да бъде ПП (Производствена зона) и всички съседни имоти трябва да бъдат със сходна дейност, в противен случай ще Ви откажат да Ви дадат становище за условията на присъединяване на централата и ще Ви кажат, че НЕ отговаряте на чл. 24 от закона за ВЕИ.

[/tab]

[/tabgroup]

Какво трябва да знаем при подготовката на проектната документация

Целият цикъл при подготовката на един проект за финансиране по Мярка 311/312 може да бъде разделен на три основни етапа:

[checklist]

 • Подготовка на задължително прилежащата проектна документация, както и подготовката на самия бизнес план + финансова обосновка;

[/checklist]

[arrowlist]

 • Това е старта! Основните акценти тук са референтните цени, които има ДФЗ за kWh. на фотоволтаичните панели и разработката на бизнес плана. Работата на консултанта е да знае тези референтни цени, като по този начин той може да заложи горната граница на референтната стойност, която имат в ДФЗ. По този начин е възможно да бъде намален процента съ финансиране на бенифициента и ще да се усвои максимума на допустимата субсидия. Имайте предвид, че ако надвишите тези лимити и се стигне до редуциране на субсидия, проектът Ви може да „падне” на бизнес план, което автоматично води до отхвърлянето му. Друг важен момент е самата финансова обосновка към бизнес плана – Защо? Има тънкости, с които трябва да се съобразите при изчисленията – тук всяка грешка е ФАТАЛНА, допуснете ли я, знайте че проектът Ви бива отхвърлен моментално (Много хора, които са я допускали могат да потвърдят).

[/arrowlist]

[checklist]

 • Десетдневка

[/checklist]

[arrowlist]

 • Ключов момента за достигане до финала! Когато проектът Ви пристигне в ЦУ (Централно управление) и бъде разпределен на конкретен експерт, той започва да го оценява и възникват определени спорни моменти по самия проект, за които той ще иска допълнително разяснение по определени части на бизнес плана, които не разбира, както и подмяна на определени документи и/или корекции по тях. Когато състави списък с разяснителни въпроси той бива изпратен до вас и Вие имате 10 дена да върнете исканата информация и/или документи на съответния експерт. Ако Вие не успеете да се справите в конкретния срок, проектът Ви ще бъде отхвърлен. Както и ако подадете грешна информация, проектът Ви ще бъде отхвърлен. Ако има определени документи, които изискват повече от десет дена срок за набавяне, има начини срокът да бъде удължен при определена процедура!

[/arrowlist]

[checklist]

 • Подписване на договор с ДФЗ (Държавен Фонд Земеделие) и започване на изпълнението на проекта по заложените дейности, както и неговото управление.

[/checklist]

[arrowlist]

 • Разковничето! След като сте подписали договор с ДФЗ започва реалното изпълнение на дейностите заложени по проекта, както и осигуряване на авансово плащане за неговото започване. Акцентът тук е правилното отчитане на проекта, което означава, че си гарантирате безпроблемното финансиране от страна на програмата. Тук пак има роля консултантът, който трябва да следи и да подготвя коректно необходимата документация. – Защо? Всяко своеволие и/или грешно подадена информация води до „отрязване“ на конкретния одобрен разход! И той си остава за ваша сметка. Имайте предвид, че може да подменяте вече одобрени под изпълнители за СМР частта, както и за другите заложени дейности, но за да стане това си има определени правила, с които трябва да се съобразите, и така да бъдат подготвени съответните обосновки, че те да докажат истинността на наложените промени.

[/arrowlist]

[button link=“http://enprom.bg/PV-consult/“ variation=“blue“ size=“large“]Печели от Слънцето[/button]

[signoff]

192 Comments
 1. Reply
  Камен Борисов 06.08.2023 at 8:17

  Здравейте имам дворно място което се състои от 1700кв метра парцела се намира в село Селановци община Оряхово област Враца в близост е до травопос и също така е на път кръстовище теренат е чист и идеално равен тъй като си живеем в него исе поддържа та въпроса ми беше следният искам да го дам под наем за изграждане на фотоволтаични централи ставам ли за кандидатстване и какво следва да се прави от тук на там ако е да благодаря предварително с оважение към екипа.

 2. Здравейте ! Искам да знам за село Рибарица област Ловеч попада ли в една от тези програми за развитие на селските райони мярка 311 312 ? Благодаря !

 3. Здравейте ,от скоро се интересувам от изграждането на такъв бизнес. Въпросът ми е. Възможно ли е субсидията да покрие закупуването на земята и всичко необходимо по изграждането. Виждам ,че коментарите тук са доста стари . И не знам до колко е валидно всичко. Благодаря ви.

  • Reply
   Николина 17.12.2021 at 17:58

   Здравейте също имам интерес, много коментари тук, но не знаем дали е актуална информацията.. имате ли подробности относно темата?

 4. Reply
  Даниел Луканов 17.03.2021 at 11:49

  Здравейте! Актуални ли са все още всички данни и възможностите по този проект и консултирате ли във връзка с него? Ако да, свържете се с мен на имейл, имам желание за платена по-подробна консултация във връзка с процеса на кандидатстване, условията, възможностите и т.н.

 5. Reply
  Цецко Кадийски 17.02.2021 at 11:45

  Здравейте,
  Датата е 17.02.2021 г. Моля за Вашето мнение:
  – Може ли да се изгради ФВЦ до 30 kW в с. Долни Лом, община Чупрене, обл. Видин;
  – Терена е урегулиран поземлен имот с площ 1 300 м. кв. (не застроен има само една плевня около 80 м. кв.) с граници от две срещуположни страни улици, по едната минава електрозахранването на селото), в имота няма партида за електро захранване;
  – Идеята е изграждането да бъде на земята;
  – Възможно ли е финансиране по съответната програма;
  – Ако смятате че е възможно Моля за вашата финансова рамка за ползване на Вашите услуги от А-Я.
  Предварително Благодаря за Вниманието.

 6. Reply
  Валентина Славчева 17.02.2021 at 9:38

  Здравейте.Имам имот в Чепинци-София Град.Дали е възмойно да кандидатствам по Европроект за изграждане на такава централа?Имота е 485кв.м и е в регулация.
  Благодаря!

 7. Reply
  Марин Раев 03.10.2020 at 18:29

  Здравейте!

  Мога ли да кандидатствам по програмата 311.
  Касае се за село Вълчитрън ,Плевенска област.
  Двота ми е 900 кв. м.

 8. Reply
  Миглена Йонкова 14.09.2020 at 6:40

  Здравейте г-н. Янков!
  Имам желание да кандидатствам по проект за финансиране мярка 311 за ФВЦ до 30 кВ.Селото се намира в Пловдивска област (село Розовец)и вторич обект е Врачанска област/ град Мизия? въпросът ми е дали попада в приоритетите на програмата?!Ако отговорът ви е да мога ли да изградя ФВЦ на около 500 кв. м. безбетонна дворна площ в самото селои около 2 дка на втория обект ? Кой изготвя проекта за кандидатстване и каква е процедуратаПредварително ви благодаря за отговора!

 9. Здравейте г-н Янков,
  Искам да построя ФВЦ до 5kwp в гр. Вълчедръм! По- коя евро програма мога да кандидатсвам и колко г/д средства ще са ми нужни за осъществяването на проекта?

 10. Здравейте,
  Може ли още да се кандидатства?
  Става въпрос за гр.Русе

 11. Reply
  Ивайло Янков 30.07.2015 at 8:51

  Здравейте Ивайло,
  Вече не се финансират проекти за изграждане на фотоволтайки за продажба на ел. енергия.

 12. Reply
  Ивайло Иванов 28.07.2015 at 7:16

  Село Ушинци общ. Разград област Разград, попада ли в района за кандидатстване в програма 311-312 ?

  • Reply
   Ивайло Иванов 29.07.2015 at 16:55

   а финансират ли се все още проекти за фотоволтаични централи ?

  • Reply
   Ивайло Янков 28.07.2015 at 9:35

   Здравейте Ивайло,
   Приоритетните общини за област Разград са както следва: Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Самуил, Цар Калоян, както и всичко което е под техния обхват.

 13. Здравейте !
  Село Делчево,общ. Исперих, обл. Разград попада ли в район за кандидатстване по мярка 311-312 ?
  Благодаря !

  • Reply
   Ивайло Янков 25.07.2014 at 15:22

   Здравейте Сезер,
   Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“, тъй като община Исперих е сред приоритетните за програмата.
   за повече и по подробна информация заповядайте при нас!

 14. Reply
  Калоян Попов 27.05.2014 at 10:11

  Здравейте,

  Разполагам с лична земя (около 2дка) в област Добрич, с.Тригорци и искам да кандидатствам по мярка 311 за изграждането на ФВЦ. Искам да попитам дали районът попада в приоритетните и към кого трябва да се обърна за изготвянето на проект ?

  Благодаря

  • Reply
   Ивайло Янков 28.05.2014 at 8:53

   Здравейте Калоян,

   Към момента е преустановен приема на проекти за фотоволтаични централи и през новия програмен период няма да се финансират такъв тип проекти.

 15. Reply
  Ивайло Янков 11.11.2013 at 10:28

  Здравейте Лъчезар,
  Към този момент не може да се кандидатства с проект за финансиране за безвъзмездна помощ, тъй като е спряно финансирането на проекти за ВЕИ и в частност фотоволтаични централи.

 16. Reply
  Лъчезар Гергов 10.11.2013 at 23:46

  Здравейте имам лична земя около 2 декара. Община Ловеч град Ябланица интересува ме,дали мога да кандидатствам за ФВ проект с мощност до 30кв?

  • Reply
   Лъчезар Гергов 10.11.2013 at 23:50

   Здравейте имам лична земя около 2 декара. Област Ловеч град Ябланица интересува ме,дали мога да кандидатствам за ФВ проект с мощност до 30кв?

 17. Reply
  КРАСИМИРА ДИМИТРОВА 28.04.2013 at 22:32

  Здравейте !
  Село Огняново,общ.Пазарджик попада ли в район за кандидатстване по мярка 311-312 ?
  Там имаме къща с подходяща покривна конструкция.
  Благодаря !

  • Reply
   Ивайло Янков 29.04.2013 at 10:58

   Здравейте Красимира,
   За съжаление община Пазарджик не е сред приоритетните за програма „Развитие на селските райони“ и Вие не може да кандидатствате с проект за финансиране.

 18. здравеите г-н Янков.Интересувам се дли с.Равногор – обл.Пазарджик попада в районите за кандидатстване по миарка 311 – 312 ,за изграждане на фотоволтаична система.Става вапрос за покрив на каша и прилежаш кам неиа парцел от около 700 кв.м.Имотат е на името на родителите ми -дали мога да кандидатствам аз,каква мошност може да се изгради,коко ште струва и колко трибва да е моиата инвестициа.Как мога да се сваржа с вас.Благодариа предварително

  • Zdraveite selo ivailo pazardjik.попадали врайоните за кандидатстване по миарка 311 – 312 ,за изграждане на фотоволтаична система.Става вапрос за покрив на къщта

  • Reply
   Ивайло Янков 18.01.2013 at 13:18

   Здравейте г-н Кузманов,

   Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 311, тъй като община Брацигово е сред приоритетните за програма. Имайте предвид, че към момента за да бъде изградена централа, това може да стане единствено и само ако е на покрив и/или фасадна конструкция за да бъде присъединена. Една централа в рамите на 30 кв. излиза около 100 000 лева. програмата може да Ви финансирана до 80% от инвестицията.

 19. Reply
  Ивайло Янков 16.01.2013 at 10:54

  Здравейте Стилян,

  За съжаление исканата от вас дейност няма как да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“ – мярка 311/312, тъй като община Ловеч не е сред приоритетните за програмата.

 20. Reply
  Стелиян Басарски 11.01.2013 at 12:11

  Здравейте Господин Янков,
  Притежавам къща с двор 1.5 дкр. в село Тепава общ. Ловеч, която се води на името на баща ми. Мога ли да изградя фотоволтаична централа до 30 КW по програмата. Имаме регистрирана фирма. Необходимо ли е имота да бъде на името на фирмата или може да стане с договор. Каква приблизително ще ми е необходимата първоначална инвестиция.

  • Reply
   Стелиян Басарски 12.01.2013 at 18:43

   Стелиян Басарски
   Здравейте Господин Янков,
   Притежавам къща с двор 2.5 дкр. в село Тепава общ. Ловеч, която се води на името на баща ми. Мога ли да изградя фотоволтаична централа до 30 КW по програмата. Имаме регистрирана фирма. Необходимо ли е имота да бъде на името на фирмата или може да стане с договор. Каква приблизително ще ми е необходимата първоначална инвестиция.

 21. Reply
  Александър 19.11.2012 at 14:36

  Зсравейте! Притежавам 2ри етаж от сграда във село Добровница, Пазарджишко. Сгарадата е масивна постройка в отлично състояние, която е бивш цех за производство. С равен покрив с много лек наклон за оттичане на вода. Квадратурата е около 200-240м2. Може ли да се изгради централа и с каква мощност може да е. И каква първоначална инвестиция е необходима от моя страна и трябва ли да участвам с собствени средства, за да бъда удобрен по проект за безвъзмездна финансова помощ от ЕС.
  Благодаря,
  Александър

  • Reply
   Ивайло Янков 19.11.2012 at 17:18

   Здравейте Александър,

   За съжаление село Добровница попада под обхвата на община Пазарджик, която не е сред приоритетните за програмата и Вие не може да кандидатствате с проект за финансирана.

 22. Имам 100% договор , но дали е окончателен или предварителен трябва да говоря със счетоводителя. Какво ще рече „превходирате“ ? Има отворена мярка 311 сега по която мога да кандидатсвам или ще бъде отворена. Незная дали отговарям на изискванията за тази мярка !

  • Reply
   Ивайло Янков 23.10.2012 at 9:29

   Здравейте отново,

   Превходиране означава да входираме проекта на ново по Мярка 311, тъй като по нея има възможност към момента! Това относно изискванията за фирмата по мярката ние можем да Ви организираме целия процес.

   За повече подробности заповядайте при нас!

 23. Здравейте!
  От известно време следя коментарите в вашия сайт и все не се решавам да пиша , но реших да пробвам пък Вие ще прецените . Случаят ми е следния: имам готов проек с мощност 100кв.ч. в гр.Бяла Слатина(имот извън регулация) кандидаствах веднъж през 2010 по мярка 312 отговора им през 2011 беше,че несъм събрал достатачно точки за мина по натам и т.н. глупости! За строеж без субсидия и дума да нестава,а без договор за субсидия няма и заем и общо взето това е накратко. Въпроса ми към г-н Янков е какво да правя да сменям консултантите и пак наново или да чакам по добри времена.
  Благодаря предварително!

  • Reply
   Ивайло Янков 22.10.2012 at 12:44

   Здравейте г-н Попов,

   Вие имате възможност да превходирате проекта по Мярка 311. Това дали ще смените консултанта е единствено и само ваш избор.

   Това, което мен ме притеснява към момента, как са Ви уредени нещата към съответното енерго дружество. Тоест дали имате окончателен договор за присъединяване.

 24. Притежавам имот намиращ се в град Монтана .Къща с дворно място около 600 кв. Закупил съм имот 1100 кв. м съседен на моя който е извън регулация. Моя парцел е присъединен към чез . На 20 м. има трафопост . Интересувам се мога ли да кандидатствам по мярка 311-312 . за централа до 30 кв. И още нещо парцела съседен на моя го записах на дъщеря ми на име трябва ли да ги обединя,ако евентуално има възможност за изграждане върху него. Ако не мога да кандидатсвам по някоя от мерките колко би ми струвала такава централа за да я изградя със собствени средства и тогава чез ще ми купува ли тока? Благодаря предварително .

  • Reply
   Ивайло Янков 19.10.2012 at 12:52

   Здравейте Данаил,

   Имайте предвид, че община Монтана не е сред приоритетните за програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 311 и Вие не може да кандидатствате с проект за финансиране по нея.

   За да изградите ФВЦ в момента до 30 кв., тя трябва да бъде разположена върху покривна и/или фасадна конструкция, както мястото да бъде в урбанизираната територия.

 25. здр.заинтересован сам много от това.имам 3 декара парцел намиращ се в село дебелец варненско.да ми кажете мога ли да кандидатствам за такав проект.и ако мога към кого да се обърна.благодаря

  • Reply
   Ивайло Янков 15.10.2012 at 10:16

   Здравейте Любо,

   Исканата от вас дейност за да бъде финансирана имота трябва да попада под обхвата на урбанизацията на населеното място на село Дебелец, както и тя да бъде изградена върху покрив и/или фасадна конструкция на сграда, която вече има партиден номер.

 26. Здравей !
  Чудесен сайт за информация ! Поздравления !
  Въпроса ми , е : Все още може ли да се кандидатсва по програмата за селски турезъм и какви са сроковете ако отговорът е да . Имаме наследствена стара къща в с.Ефрем , общ.Маджарово , обл.Хасково .

  • Reply
   Ивайло Янков 09.10.2012 at 8:49

   Здравейте г-жа Иванова,

   Вие може да кандидатствате с проект за финансиране по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 311 за исканата от вас дейност тъй като община Маджарово е сред приоритетните за програмата. За тази година сте изтирвали вече срока, но в момента върви подготовката на документацията за другата година, така че не късно!

   Ние от своя страна можем да Ви помогнем, като Ви осигурим цялостна консултация от А –Я, както за подготовката на задължително прилежащата документация, така и за самия проект за финансиране, както и неговото управление след одобрението му докато не приключи официално.

   За повече и подробно разяснение моля заповядайте при нас!

   Поздрави,

 27. здрасти искам да попитам аз притежавам имот работилница в Бургаска община в един от кварталите и мога ли да кандидатствам по мярка за финансиране покрива е 600кв колко е вазможната инсталационна мощност?благодаря.

  • Reply
   Ивайло Янков 02.10.2012 at 9:22

   Здравейте г-н Киров,

   За съжаление Вие не може да кандидатствате с проект за финансиране по програма „Развитие на селските райони“, тъй като община Бургас не е сред приоритетните за програмата.

 28. Здравейте, имам дворно място около 750кв.м. в с.Труд Пловдиска област и имам желание за изграждане на ФВЦ.Въпроса ми е по коя мярка е най изгодно да се кандидатства 311 или 312 и приблизително колко ще ми струва изграждането „до ключ“ на централа до 20кв и за колко време би се възвърнала тази инвестиция. Предварително Ви благодаря.

  • Reply
   Ивайло Янков 10.09.2012 at 11:17

   Здравейте Юлия,

   Вие може да кандидатствате с проект за финансиране, тъй като село Труд попада под обхвата на община Марица, която е сред приоритетните за програмата. Имайте предвид, че към момента може да бъде изградена само на покривна и/или фасадна конструкция. Централа до 30 кв. ще Ви струва около 100 000 лева, като по програма може да бъдат финансирани 80%, а останалите 20 % са съ финансиране от ваша страна.

   Ние от своя страна можем да Ви помогнем, като Ви осигурим цялостна консултация от А –Я, както за подготовката на задължително прилежащата документация, така и за самия проект за финансиране, както и неговото управление след одобрението му докато не приключи официално.

   За повече и подробно разяснение моля заповядайте при нас!

   Поздрави,

 29. Reply
  Румен Христов 27.08.2012 at 14:03

  Привет г -н. Янков,

  Притжавам 2 ниви 1,7 и 5,3 дка в края на урбанизиран ,преоритетен район ,ако е необходимо мога да сменя и статута на земята както са направили мои сьседи и се опитват да я продадат както парцели в момента. Презумцията ми е за монтирането на фотоволтаици(панели).
  Моля за вашето компетентно мнение относно идеята ми и кординати на вашата ф-ма в гр, София

  поздрави!

  • Здравейте Румен,

   Към момента може да изградите централа единствено на покривна и/или фасадна конструкция на имот, който попада в урбанизирана територия на населено място. Имот, който тепърва ще се вкарва в регулация не отговаря на тези условия.

 30. Reply
  Kristo Dimitrov 27.08.2012 at 9:51

  Здравейте Г-н Янков,
  имам 4500кв.м. земя в с. Ново село, обл. Пловдив.. Парцелът се намира в близост до селото, има и трафопост“ Въпроса ми е мога ли да кандидатствам по мярка 311 и 312 от програмата “ Развитие на селските райони“ ?
  С поздрав К. Димитров.

  • Здравейте Кристо,

   За да кандидатствате по програма „Развитие на селските райони“ – мярка 311 за изграждане на фотоволтачина централа имота трябва да отговаря на определени изисквания, които са разписани в новия закон за ВЕИ, а именно: имота трябва да бъде задължително в урбанизирана територия, както и централата да бъде изградена задължително на покрив, като нетрябва да надвишава 200 кв.

 31. Здравейте г-н Янков,
  Първо искам да Ви поздравя за сайта. Доста подробен и с много качествена Информация.
  Опитах се да прочета по голямата част от информацията на сайта. И сега да видим дали сам разбрал правилно. При инвестиция от моя страна на 12000 евро, Вие се ангажирате на направите проект за ФВЦ 30КВ и да изготвите и следите подаването на всички документи за кандидатстване по мярка 311 или 312 ( за европейско субсидиране) в нужните срокове. Като от тези субсидии ще се съберат останалите пари до 55000 евро нужни за пълното изпълнение на централата. (Съответно и пресъединяването и към електро мрежата и подписването на дългосрочен договор).
  От мен още се изисква и място.

  Ако има още нещо което да се изисква от мен моля кажете, както и дали по горната информация е вярна в общи линии.
  А що се отнася до конкретния проект:
  Той евентуално ще бъде на територията на село Гумощник, община Троян.
  Мястото е около 800 м2, непосредствено до вила сварзана с елекропреносната мрежа(ако случайно то не е в урбанизационния план – в което се съмнявам- ще се по старая в най кратки срокове да бъде). Ако се налага дори на 60 метра има и трансформатор.
  Въпроса ми е всичко това отговаря ли на конкретни условия за евросубсидиране и ако е така за какво време в най кратки срокове евентуален проект (след подписване на договор с вас) е изпалним с всички процедури до включване в електро мрежата и подписването на дългосрочен договор.
  И ако може да отговорите кога е крайния срок за кандидатсване по мерки 311 и 312.
  Предварително Ви благодаря.

  • Reply
   Ивайло Янков 27.08.2012 at 10:00

   Здравейте Кирил,

   Незнам от къде идват тези 12 000 евро! Немога да кажа точно колко ще са Ви предварителните разходи до входиране на проектното предложение! Без да включване земята ще Ви излезе около 10 000 лева.

   Ние от своя страна можем да Ви помогнем, като Ви осигурим цялостна консултация от А –Я, както за подготовката на задължително прилежащата документация, така и за самия проект за финансиране, както и неговото управление след одобрението му докато не приключи официално.

   За повече и подробно разяснение моля заповядайте при нас!
   Поздрави,

 32. Reply
  Ивайло Янков 17.08.2012 at 10:45

  Здравейте Петьо,

  Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 311, тъй като община Генерал Тошево е сред приоритетните за програмата. Имайте предвид, че централата може да бъде изградена единствено и само на покривна и/или фасадна конструкция в урбанизирана територия. Тоест, няма да може да изградите централа на земя, тъй като в момента ЕРП няма да Ви съгласува присъединяването и.

 33. Reply
  Златка Петрова 14.08.2012 at 10:54

  Здравейте, имам двор около 1 дка в с. Гарваново община Хасково, върху който искам да изградя ФВЦ по мярка 311, но не знам дали този район се включва към приоритетните за програмата.

  • Reply
   Ивайло Янков 17.08.2012 at 10:38

   Здравейте Златка,

   За съжаление исканата от вас дейност не може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 311, тъй като община Хасково не е сред приоритетните за програмата. За да сте допустим кандидат по програма исканата от вас дейност трябва да се развива на територията на някоя от следните приоритетни за област Хасково, а те са както следва: Ивайловград, Любимец, Маджарово, Минерални бани, Свиленград, Симеоновград, Стамболово, Тополовград, Харманли

 34. Reply
  Ивайло Янков 02.08.2012 at 9:04

  Здравейте Марин,

  Моля пишете на кирилица!

  Исканата от вас информация отнасяща се до паналите и тяхната здравина, нали разбирате, че не съм точно аз човека, който да Ви отговори! Имайте предвид, че община Смолян не е сред приоритетните за програмата и Вие не може да кандидатствате с проект за финансиране.

 35. zdr g-n Zdravkov imam ka6ta v s. Mogilica ob6tina Smolqn na koqto iskam da montiram ФВЦ interesuva me s 20 000 lv kakvo 6te moga da napravq i kakva elektroenergiq 6te proizvejdam i kakvi pari na mesec 6te mi nosi ? Sledva6ti q mi vapros e kolko sa zdravi tezi kletki dali biha izdarjali na po golqm natrupvane na snqg ,silen vqtar ili kogato zavali gradu6ka ? predvaritelno vi blagodarq za odgovorite

 36. Reply
  Евелин Ачева 31.07.2012 at 21:58

  Здравейте Г-н Янков ,

  Разполагам със “Стопански двор “ представляваща масивна сграда находяща се в “Стопански двор -2 на кв.Гозница , област Ловеч местността “Стублата“ . Мога ли да кандидатсвам по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 311/312 ? Идеята ми е на направя Конна база , местността е подходяща за екзтотични разходки сред природата (горски разходки, полски разходки, язовир) Благодаря предварително 🙂

  • Здравейте Евелин,

   За съжаление Вие не може да кандидатствате с проект за финансиране по програма „Развитие на селските райони“, тъй като посочения квартал попада под обхвата на община Ловеч, която не е сред приоритетните за програмата. За да сте допустим кандидат по програма исканата от вас дейност трябва да се развива на територията на някоя от следните приоритетни общини за област Ловеч, а те са както следва: Априлци, Летница, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин, Ябланица

 37. Reply
  АНИ БОРИСОВА 25.07.2012 at 17:28

  Здравейте г-н Янков
  разполагам със складова база около 400 м2 с прилежаща земя 5300м2, става въпрос за бивш селскостопански двор в с. Мещица, общ. Перник, искам да кандидатствам по европроект за ВЕИ, какви са шансовете за одобрение, какво ще ми струва изготвянето на такъв проект с цялата нужна документация и предварителната сума с която трябва да разполагам преди да предприема действия, и още нещо за прилежащата площ трябва ли да има документ за собственост, т.к. към настоящия момент само сградите са с нотариален акт, а земята е в процес на закупуване. Благодаря предварително.

  • Reply
   Ивайло Янков 26.07.2012 at 10:40

   Здравейте Ани,

   За съжаление исканата от вас дейност не може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“, тъй като село Мещица попада под обхвата на община Перник, която не е сред приоритетните за програмата. Ако искате да кандидатствате с проект за финансиране трябва да се ориентирате към някоя от следните приоритетни общини за област Перник, а те са както следва: Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир, Трън

 38. Reply
  Калина Петрова 25.07.2012 at 8:47

  Здравейте г-н Янков,
  Разполагаме с 3 декара равна нива в община Симитли по поречието на Градевска река. Възможно ли е да кандидатстваме по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 311″ за изграждане на ФВЦ? Доколкото разбирам, върху тази площ може да се изгради централа над 200 кВп. Колко средства са необходими за изграждането й /собствени средства + съфинансиране от фондовете/ и за колко време ще се възвърне инвестицията?
  Предварително Ви благодаря.

  • Reply
   Ивайло Янков 25.07.2012 at 16:43

   Здравейте Калин,

   След влизането на новия закон за ВЕИ нещата много се промениха от гледна точка на изискванията на имоти върху, които може да се изгражда ФВЦ. Тоест Вие не може да изградите централа, ако имота е извън обхвата на урбанизацията на имота или иначе казано да е в населено място, както и самата централа да бъде изградена върху покрив.

   Важно: към момента е спряно присъединяването на централи над 200 кв, които ще се изграждат на земя.

 39. Здравейте, искам да монтирам фотоволтаечни панели на къща, като тока да баде използван за собствени нужди, без да се връща в ел. мрежа. Какви документи са необходими?

  • Reply
   Ивайло Янков 04.07.2012 at 12:32

   Здравейте Десислава,

   Моя съвет към вас е да се обърнете към някое от местните представителства на съответното енерго дружетсво за повече информация.

 40. Reply
  Тодорова 03.07.2012 at 13:43

  Какво се случва със ФВЦ, след изтичане срока и на експлоатация?

  • Reply
   Ивайло Янков 03.07.2012 at 15:58

   Моля конкретизирайте за какво точно става въпрос! Не мога да Ви разбера точно питането….

 41. Reply
  Тодорова 03.07.2012 at 13:20

  Благодаря за отговора. Интересува ме, разходите за консултации приспадат ли се за разход по проекта?

  • Reply
   Ивайло Янков 03.07.2012 at 15:56

   Здравейте г-жа Тодорова,
   Консултантските разходи, както разходи за проектиране са Ви признати и възстановими по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 311

 42. Reply
  Тодорова 02.07.2012 at 15:22

  Здравейте, приоритетна ли е програмата за изграждане на ФВЦ за северозападна България, община Димово, инсталация до 30kw. Задължително условие ли е инсталацията да бъде изградена на един покрив или може да се включат и други сгради, например стопански постройки? С каква сума трябва да разполагам първоначално?

  • Reply
   Ивайло Янков 03.07.2012 at 8:42

   Здравейте г-жа Тодорова,

   Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 311, тъй като община Димово е сред приоритетните за програмата.

   Имайте предвид, че когато се кандидатства по програма трябва сградите да са в един имот, не може да се кандидатства с един проект за два отделни имота.
   Имате предварителни разходи до входиране на проекта около 10 000 лева (техническо проектиране с всички части към него, консултантски и т.н.)

   Ние от своя страна можем да Ви осигурим цялостна консултация от А –Я, както за подготовката на задължително прилежащата документация, така и за самия проект за финансиране, както и неговото управление след одобрението му докато не приключи официално.

   За повече и подробно разяснение моля заповядайте при нас!

 43. Reply
  Светослав 16.06.2012 at 14:48

  Здравейте!Имам малко неяснота, относно централите до 200кв!Трябва ли в/у земята да бъдат изградени задължително сгради и те да бъдат „производствени помещения“ и/или „складови помещения“, или е достатъчно самата земя да се води Производствена зона, и централата може да се изгради в/у самата земя, без други постройки?Надявам се да сте ми разбрали въпроса.

  • Здравейте Светослав,

   Инсталации до 200кВп върху покриви и фасади на сгради за произвоствени и складови дейности, които вече са присъединени към разпределителната или преносната мрежа – в урбанизирани територии.

   Това е изискването.

 44. zdraveite iskam da kandidatctvam za razvitie na selskite raioni marka 311 kakvo se iziskva

  • Reply
   Ивайло Янков 15.06.2012 at 13:08

   Здравейте Антон,

   Моля конкретизирайте за каква дейност искате да кандидатствате по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 311

 45. Reply
  Ивайло Янков 14.06.2012 at 13:45

  Здравейте Георги,

  Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 311, тъй като община Сандански е сред приоритетните за програмата.

  Имайте предвид, че подготовката на проект отнема поне няколко месеца!

  Ние от своя страна можем да Ви осигурим цялостна консултация от А –Я, както за подготовката на задължително прилежащата документация, така и за самия проект за финансиране, както и неговото управление след одобрението му докато не приключи официално.

  За повече и подробно разяснение моля заповядайте при нас!

 46. Reply
  Георги Ат. 14.06.2012 at 7:30

  здр, интересува ме дали село Левуново (мисля че е община Сандански) е приоритетно за програмата. искам да направя ФВЦ до 30kw. за колко време можете да ми я изградите централата до ключ. и ако кандидатствам по програмата „Развитие на селските райони“ – Мярка 311″ кога разбирам дали съм одобрен и след като се построи централата ли се изплаща субсидията. благодаря

 47. Reply
  ВАСИЛ СТАВРЕВ 08.06.2012 at 10:14

  Аз живея в село ЖЕЛЕЗИНО общ. ИВАЙЛОВГРАД.Дали ние попадаме в тези месности който са приориететни.Искам да изградя такава централа до 30кв..Колко ще ми струва цялата история и за колко години ще си вьзвьрна инвестицийте.Благодря ви предварително.

  • Reply
   Ивайло Янков 08.06.2012 at 13:19

   Здравейте Васил,

   Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 311, тъй като община Ивайловград е сред приоритетните за програмата.

   Изграждането на централа до 30 кв. ще Ви струва около 50 000 евро. Когато централата се финансира по програма спрямо новите цени инвестицията Ви се възвръща след около 4-5 години.

 48. Ако може да ми дадете някои мобилен номер или е-маил за вразка.Аз имам в България фирма за фотоволтаици регистрирана в Пловдив.Но за момента е в застои.Може да ми пратите също на моя е-маил.Ако може и пове4е информация за цени и т.н.И ще подържаме връзка. И ако можете да ми кажете сащо с какъв капитал трябва да запо4на.В момента сам в Холандия и съм много зает с моита работа имаме няколко големи проекта от по.Благодаря предварително.

  • Reply
   Петьо Петков 14.08.2012 at 11:53

   Здравейте, имам дворно място около 2 дка в село Балканци, общ. Ген. Тошево, обл. Добрич. Мога ли да изградя ФВЦ по мярка 311 и каква мощност ще бъде най-удачна?

 49. Reply
  Любомир 04.06.2012 at 5:44

  Здравейте, мога ли да изградя ФВЦ с мощност 200кв и дали попада сред приоритетните райони по програма 311 на притежавана от мене къща с двор 2500м2 в с. Владимирово -селска община Добрич.

  • Reply
   Ивайло Янков 05.06.2012 at 8:39

   Здравейте Любомир,

   Вие може да кандидатствате с проект за финансиране по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 311 стига село Владимирово да попада под обхвата на община Добрич – селска. Имайте предвид, че централа над 30 кв. до 200 кв. може да бъде изградена единствено на покривни и/или фасадни конструкции.

 50. Имам каща с двор в гр.Съединение обл.Пловдив.Покрив с площ 100кв.м.и двор около 1000кв.м.Искам да кандидаствам за ФВЦ.Моя въпрос е можели да се оформят документите само.Аз се занимавам с инсталиране на такива централи в Холандия и Белгия от 4 години и пове4е.Искам да пробвам с Мярка 311/312.Като материалите и панелите ще бъдат от тук Холандия.Аз имам в момента система от 2.4киловат и за сега работи перфектно.Ако може искам да е до 30 киловата.Благодаря предварително.

  • Reply
   Ивайло Янков 04.06.2012 at 16:19

   Здравейте Антон,

   Вие може да кандидатствате с проект за финансиране по програма „Развитие на селските райони“ Мярка 311 за исканата от вас дейност, тъй като община Съединение е сред приоритетните за програмата.

   Ние от своя страна можем да Ви осигурим цялостна консултация от А –Я, както за подготовката на задължително прилежащата документация, така и за самия проект за финансиране, както и неговото управление след одобрението му докато не приключи официално. Също тъка, можем да Ви осигурим подготовката на фирмата за да отговаря изискванията на Мярка 311.

   За повече и подробно разяснение моля заповядайте при нас!

1 2 3

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0