Защо да инвестираме във Фотоволтаични централи? (Обновена)

Има няколко основни акцента, които оказват сериозно влияние при избора ни да инвестираме във ФОТОВОЛТАИЧНИ ЦЕНТРАЛИ, и смело можем да кажем, че те са повече от благоприятни:

[checklist]

 • Изграждането на Фотоволтаични централи попада в сектор ВЕИ (Възобновяеми енергийни източници), който е един от основните приоритети на ЕС;
 • Сериозното финансиране от програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 311/312;
 • Гарантирани преференциални цени за изкупуване на произведената електрическа енергия;
 • Високата изкупна цена спрямо конвенционалната енергия;
 • Гарантирани цени за период от 20 години;
 • Все още незапълнените 16% от ВЕИ, които България трябва да запълни до 2020г.

[/checklist]

Нека да разгледаме защо е толкова добра инвестиция!

Изграждането на Фотоволтаични централи е сериозно финансирано по програма „Развитие на селските райони“, Мярка 311/312, която е основна за финансирането на проекти в сферата на ВЕИ, както и самия сектор е топ приоритет по съответните мерки.

Мерките позволяват финансиране до 1 000 000 евро на проект. Горната граница на безвъзмездната субсидия не може да надвишава 200 000 евро, което означава, че оптимален проект в сферата на ВЕИ е на стойност около 300 000 евро. Вие може да получите до 80% безвъзмездно финансиране за изграждане на Фотоволтачина централа.

[box_dark]Важно: След влизането на новия закон за ВЕИ (Възобновяеми енергийни източници) през 2011 година целият сектор коренно се промени – Какво имам предвид?! Ще се опитам да Ви синтезирам основните акценти на промените.[/box_dark]

Законът дели инсталираните мощности по следния начин:

Централи до 30 кв. , централи над 30 кв. до 200 кв. и централи над 200 кв.

Към момента най-голям интерес представляват централи до 30 кв. следвани от централи до 200 кв., които са най-подходящи за финансиране по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 311/312

[button link=“https://finansirane.eu/?p=3534″ variation=“sky“ size=“large“]Вижте най-новите промени в закона за ВЕИ[/button]

Нека разгледаме двата варианта по отделно:

[tabgroup]

[tab title=“Централи до 30 кв.“]

Изискванията на терена за изграждане на този тип централи са:

Да бъдат разположени на терени и/или покриви, които се намират в урбанизирани територии, което оъначава, че най-подходящи са населените места (дворни места към прилежащи къщи и/или техните покриви).

[/tab]

[tab title=“Централи до 200 кв.“]

Изискванията на терена за изграждане на този тип централи са:

Да бъдат разположени на терени и/или постройки, които са в производствени зони, а самите сгради да бъдат „производствени помещения“ и/или „складови помещения“. Имайте предвид, че ЕРП тълкуват закона по следния начин: Освен че вашият имот трябва да бъде ПП (Производствена зона) и всички съседни имоти трябва да бъдат със сходна дейност, в противен случай ще Ви откажат да Ви дадат становище за условията на присъединяване на централата и ще Ви кажат, че НЕ отговаряте на чл. 24 от закона за ВЕИ.

[/tab]

[/tabgroup]

Какво трябва да знаем при подготовката на проектната документация

Целият цикъл при подготовката на един проект за финансиране по Мярка 311/312 може да бъде разделен на три основни етапа:

[checklist]

 • Подготовка на задължително прилежащата проектна документация, както и подготовката на самия бизнес план + финансова обосновка;

[/checklist]

[arrowlist]

 • Това е старта! Основните акценти тук са референтните цени, които има ДФЗ за kWh. на фотоволтаичните панели и разработката на бизнес плана. Работата на консултанта е да знае тези референтни цени, като по този начин той може да заложи горната граница на референтната стойност, която имат в ДФЗ. По този начин е възможно да бъде намален процента съ финансиране на бенифициента и ще да се усвои максимума на допустимата субсидия. Имайте предвид, че ако надвишите тези лимити и се стигне до редуциране на субсидия, проектът Ви може да „падне” на бизнес план, което автоматично води до отхвърлянето му. Друг важен момент е самата финансова обосновка към бизнес плана – Защо? Има тънкости, с които трябва да се съобразите при изчисленията – тук всяка грешка е ФАТАЛНА, допуснете ли я, знайте че проектът Ви бива отхвърлен моментално (Много хора, които са я допускали могат да потвърдят).

[/arrowlist]

[checklist]

 • Десетдневка

[/checklist]

[arrowlist]

 • Ключов момента за достигане до финала! Когато проектът Ви пристигне в ЦУ (Централно управление) и бъде разпределен на конкретен експерт, той започва да го оценява и възникват определени спорни моменти по самия проект, за които той ще иска допълнително разяснение по определени части на бизнес плана, които не разбира, както и подмяна на определени документи и/или корекции по тях. Когато състави списък с разяснителни въпроси той бива изпратен до вас и Вие имате 10 дена да върнете исканата информация и/или документи на съответния експерт. Ако Вие не успеете да се справите в конкретния срок, проектът Ви ще бъде отхвърлен. Както и ако подадете грешна информация, проектът Ви ще бъде отхвърлен. Ако има определени документи, които изискват повече от десет дена срок за набавяне, има начини срокът да бъде удължен при определена процедура!

[/arrowlist]

[checklist]

 • Подписване на договор с ДФЗ (Държавен Фонд Земеделие) и започване на изпълнението на проекта по заложените дейности, както и неговото управление.

[/checklist]

[arrowlist]

 • Разковничето! След като сте подписали договор с ДФЗ започва реалното изпълнение на дейностите заложени по проекта, както и осигуряване на авансово плащане за неговото започване. Акцентът тук е правилното отчитане на проекта, което означава, че си гарантирате безпроблемното финансиране от страна на програмата. Тук пак има роля консултантът, който трябва да следи и да подготвя коректно необходимата документация. – Защо? Всяко своеволие и/или грешно подадена информация води до „отрязване“ на конкретния одобрен разход! И той си остава за ваша сметка. Имайте предвид, че може да подменяте вече одобрени под изпълнители за СМР частта, както и за другите заложени дейности, но за да стане това си има определени правила, с които трябва да се съобразите, и така да бъдат подготвени съответните обосновки, че те да докажат истинността на наложените промени.

[/arrowlist]

[button link=“http://enprom.bg/PV-consult/“ variation=“blue“ size=“large“]Печели от Слънцето[/button]

[signoff]

192 Comments
 1. Reply
  Ивайло Янков 01.06.2012 at 10:49

  Здравейте Теодора,

  За съжаление ние не работим по Мярка 112 „Млад фермер“ и не мога да Ви дам повече подробности. Що касае идеята за селски туризъм, проблема е, че село Лисец попада под обхвата на община Ловеч, която не е сред приоритетните за програмата.

  За да сте допустим кандидат по Мярка 311 исканата от вас дейност трябва да се развива на територията на следните приоритетни общини за област Ловеч, а те са както следва: Априлци, Летница, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин, Ябланица

 2. Здравейте,
  Собственик съм на няколко имота в с.Рупките общ.Чирпан които отговарят на изискванията.Интересувам се от възможността за изграждане на ФВЦ във всеки един от тях при положение , че са на един и същи собственик? Благодаря за вниманието,успешен ден!

  • Reply
   Ивайло Янков 01.06.2012 at 10:52

   Здравейте г-н Динев,

   За да съм 100% сигурен в отговора си трябва да съм наясно в детайли по конкретния случай!

 3. Reply
  Teodora Milkova 30.05.2012 at 12:59

  Здравейте,

  Подробно изчетох материалите на сайта Ви. Благодаря за безценната информация.
  Притежаваме земя в с. Лисец, общ. Ловеч. Можем ли да кандидатстваме по мярка 112 за изграждане на гъбарник или овощна градина? Има ли минимално изискване за площта на обработваемата земя или изискване за вида култура, която да се отглежда?
  Семейството ми притежава стара къща отново в същото село, която има нужда от сериозна реконструкция. Можем ли да кандидатстваме по мярка 311/312 за реконструкция на къщата за превръщането й в къща за гости? Ако намерим друг парцел, по-подходящ за селски туризъм (по-близо до Троян, все пак е планинска област) възможно ли е по тази мярка да изградим нова къща? Четох за пасивните и сглобяемите къщи. Дали имате информация какъв е разходът за построяването на кв. м. в двата варианта.
  Сърдечно благодаря за информацията.
  Теодора

 4. Reply
  Ивайло Янков 28.05.2012 at 10:06

  Здравейте отново,

  За съжаление село Ракитница попада под обхвата на община Стара Загора, която не е сред приоритетните за програмата и Вие не може да кандидатствате с проект за финансиране по Мярка 311. За да сте допустим кандидат Вие трябва да се ориентирате към някоя от следните общини: Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Раднево, Чирпан

  • Reply
   Ангел Докторовски 29.04.2021 at 12:28

   Здравейте,
   Имам имот в обл. Враца общ. Бяла Слатина с. Търнава. Мога ли да участвам по европроект за изграждане на фотоволтоична централа от 30 KW.Каква част ще трябва да финансирам аз, и колко ес.

 5. здравейте,
  имам къща с парцел до нея 600м2.мога ли да направя фвц.
  от смолян съм.
  благодаря.

  • Reply
   Ивайло Янков 28.05.2012 at 9:30

   Здравейте Тодор,

   Ако ще се кандидатства по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 311 за изграждане на ФВЦ, то няма как да стане на територията на община Смолян, тъй като тя не е сред приоритетните за програмата. За да сте допустим кандидат по програмата дейността трябва да се развива на територията на една от следните приоритетни общини за област Смолян, а те са както следва: Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Чепеларе

   Ако обаче ще изграждате централата без програма, то върху имота трябва да има изградена някаква постройка, която да има партиден номер към съответното енерго дружество, тъй като това изискване на закона за ВЕИ.

   Ние от своя страна можем да Ви осигурим цялостна консултация от А –Я, както за подготовката на задължително прилежащата документация, така и за самия проект за финансиране, както и неговото управление след одобрението му докато не приключи официално

   За повече и подробно разяснение моля заповядайте при нас!

 6. Reply
  Ивайло Янков 21.05.2012 at 9:57

  Здравейте Звезделин,

  Вие може да кандидатствате с проект за финансиране по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 311 за исканата от вас дейност, тъй като село Ракитово попада под обхвата на община Брегово, която е сред приоритетните за програмата.

  Ние от своя страна можем да Ви осигурим цялостна консултация от А –Я, както за подготовката на задължително прилежащата документация, така и за самия проект за финансиране, както и неговото управление след одобрението му докато не приключи официално

  За повече и подробно разяснение моля заповядайте при нас!

 7. imam ka6ta sas dvor v selo RAKITNICA .dvora e 3000kv. m.imam li vazmojnost da kandidatstvam za subsidii i ako da do kolko kilovata do ka6tata v dvora ima sgrada pod formata na bukvata g no ne se izpolzva za proizvodstveni deinosti i kakav e sroka za kandidatstvane

 8. Reply
  Йорданка Занева 19.05.2012 at 18:07

  Имам одобрен европроект-супсидия от 391 000 лв.Не мога да получа финансиране от банката защото нямам залог.Как да намеря финансиране за авансовото плащане.

 9. Reply
  Антония 19.05.2012 at 12:29

  Здравейте,
  Искам да изградя покривна ФВЦ 30кВ в гр. Бургас. Видях, че Бургас не е в списъка по мярка 311. Въпроса ми е мога ли да кандидатствам по Национален доверителен екофонд – производство на енергия от ВЕИ за собствено потребление или по друга програма?

  • Reply
   Ивайло Янков 21.05.2012 at 9:45

   Здравейте Антония,

   Не мога да кажа по коя програма може да кандидатствате с проект за финансиране за изграждане на централа за лична консумация.

   • Reply
    БОЖИДАРКА КЕРКЕНЕЗОВА - ВЪЛЧЕВА 11.02.2021 at 12:55

    Здравейте, разполагам с празни места в с. Цалапица. общ. Родопи, Пловдивска обл. не знам към днешна дата дали работите все още/ надявам се че да/ но ме интересува за 600-700 кв.м. колко ще струва и дали има шанс за евро финансиране

 10. Reply
  Trifon Simonov 18.05.2012 at 18:49

  Zdraveite, Ivaylo,
  po gore spomenavate che bez finansirane centralata se izplashta za 6 godini, a s finansirane samo za 2 godini. Tova vzima li predvid znachitelno po-niskite izkupni ceni, kogato centralata e postroena s finansirane po programata? Moje li da dadete primer kak se izplashta edna investiciq ot 100 hil BGN (30kwp) pri ediniq i pri drugiq scenarii -sus i bez u4astie v programata?

  Blagodarq!

  • Reply
   Ивайло Янков 21.05.2012 at 10:25

   Здравейте Трифон,

   При много груба сметка една централа от 30 кв генерира около 12000 лв на година.

   При пазарна цена на централа до ключ около 2 евро на ват и 80% субсидия, размера на собственото участие е 12 000 евро. Разбира се това е при добро управление на проекта и добра синхронизация между всички участници, което е наша работа.

   При реализация на проект без субсидия играя други фактори – дали проекта ще е на земя или покрив. Първоначалните инвестиционни разходи. Принципно по сметки централата си възвръща инвестицията за около 6-7 години. Точен пример не мога да дам защото не знам изходните ви данни.

   • Reply
    Илия Станев 23.02.2021 at 23:08

    Здравей искам да кандидатствам по мярка 311 312 от Тополовград съм.фвц.30кв

 11. Reply
  Мирослав Русев 15.05.2012 at 15:00

  Здравейте г-н. Янков!
  Имам желание да кандидатствам по проект за финансиране мярка 311 за ФВЦ до 30 кВ.Селото се намира в Русенска област (село Красен) въпросът ми е дали попада в приоритетите на програмата?!Ако отговорът ви е да мога ли да изградя ФВЦ на около 800 кв. м. безбетонна дворна площ в самото село?Предварително ви благодаря за отговора!

  • Reply
   Ивайло Янков 15.05.2012 at 17:35

   Здравейте Мирослав,

   Вие може да кандидатствате с проект за финансиране по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 311 за исканата от вас дейност, тъй като село Красен попада под обхвата на община Иваново, която е сред приоритетните за програмата.

   Вие може да изградите централа до 30 кв. на посочената площ!

   Ние от своя страна можем да Ви осигурим цялостна консултация от А –Я, както за подготовката на задължително прилежащата документация, така и за самия проект за финансиране, както и неговото управление след одобрението му докато не приключи официално

   За повече и подробно разяснение моля заповядайте при нас!

 12. Reply
  Георги Славов 15.05.2012 at 14:20

  Здравейте,

  Благодаря за бързия отговор и ценните насоки. Попаднах на информация за Проект 100 на Министерството на икономиката и енергетиката, който по свой начин е аналог на Мярка 311. Според Вас алтернатива ли е този вид финансиране?

  Благодаря и приятен ден!

  • Reply
   Наталия 22.12.2020 at 13:46

   Здравейте ! Как се кандидатства по тази програма? През 2021 г. ще я има ли ? Благодаря Ви !

  • Reply
   Ивайло Янков 15.05.2012 at 17:17

   Здравейте Георги,

   Проект 100 е с много малко финансиране и незнам дали е актуален към момента, и според мен не е точно алтернатива на Мярка 311, тъй като идеята там е съвсем друга (за начинаещи предприемачи)

 13. Reply
  Георги Славов 12.05.2012 at 16:45

  Здравейте г-н Янков,

  Имам идея да построя соларен парк върху покрив на производствено помещение, като покривната площ е около 800 м². Разбирате, че основния ми мотив са свободните площи, наличната инфраструктура и достъпът до мрежите, което прави някои от процедурите по-опростени. Питанията ми са следните:

  1. След като терена се намира в рамките на община Ямбол, имам ли въобще право на някакъв вид финансиране от европейските програми и при какви условия? Само за селските райони ли важи финансирането на възобновяеми източници или има и друг вид финансиране, по който мога да кандидатствам?

  2. Каква оптимална мощност бих могъл да монтирам върху такава площ и каква би била прогнозната стойност на проекта както казвате до „ключ”?

  3. Трябва ли да бъде правена промяна на Подробен устройствен план на сградата върху която ще бъде изграждан соларен парк?

  Благодаря предварително!

  • Reply
   Ивайло Янков 14.05.2012 at 15:47

   Здравейте Георги,

   За съжаление исканата от вас дейност няма как да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 311, тъй като община Ямбол не е сред приоритетните за програмата. За област Ямбол приоритетни общини са както следва: Болярово, Елхово, Стралджа, Тунджа

   На 800 кв. м.може да бъде изградена централа около 30 – 40 кв.

   Това са Ви необходимите документи, с които трябва да разполагате за да искате от енергото да Ви дадат становище за присъединяване:
   ФЕЦ върху покрив
   1. Копие от нотариален акт
   2. Скица на имота
   3. Виза за проектиране на ФЕЦ с нанесени показатели или влязъл в сила ПУП
   4. Конструктивно становище за състоянието на покривната конструкция , ако няма се наема строителен инженер ,който заснема (замерва сградата) и пише становището (доклада)
   5. Пълно геодезическо заснемане на имота (сградата ако е много голяма) – не е нужно при малки централи !
   6. Информация за външната връзка на централата с електроразпределителното дружество. За нея се прави отделен проект по част електро

 14. Благодаря за отговора. Интересув ме дали има друга прграма, която да финансира такава дейност, която предполагам е в социалната сфера.

  • Искам да попитам от селата на Свищов имам ли право да кандидатствам по схемата 311

  • Reply
   Ивайло Янков 24.04.2012 at 13:55

   Здравейте отново,

   За съжаление няма друга програма! При положение, че исканата от вас дейност се създава с цел генериране на приход, то вече не е социална сфера, а просто има социален елемент!…

   Ако идеята Ви е чисто социална, то ние няма как да Ви помогнем, тъй като не работим по проекти в социалната сфера.

 15. Здравейте, имам желание да кандидатствам по програма 311 за ФВЦ до 30 кВ. Селото се намира в община Мъглиж, област Стара Загора, попада ли в приоритетите на програмата ( селото е Дъбово). пространството на което може да се поставят ФВЦ е върху плоча. около 250 – 300 кв2, дали е достатъчно това място за 30кВ, ако не има и възможност да се поставят друга част в дворното място, част от него е бетон. Инвестицията от 50 000 евро предваритлно ли се плаща, субсидията през какъв период се дава, 2012 ли е крайния срок за тази мярка или само за тази календарна година, има ли възможност да се кандидатства и другата година. Благодаря Ви.

  • Reply
   Ивайло Янков 24.04.2012 at 10:09

   Здравейте Светльо,

   Вие може да кандидатствате с проект за финансиране по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 311, тъй като община Мъглиж е сред приоритетните за програмата. Що касае мястото за централа от 30 кв. са Ви необходими около 500 – 600 кв. м.

   След, като Ви е одобрен проекта Вие имате право да използвате авансово плащане, което е в размер на 50% от одобрената субсидия, като реално с тях може да започнете изграждането на централата. При уговорка с изпълнителя, той от своя страна може да Ви изгради централата на база авансово плащане от програмата.

   Ние от своя страна можем да Ви осигурим цялостна консултация от А –Я, както за подготовката на задължително прилежащата документация, така и за самия проект за финансиране, както и неговото управление след одобрението му докато не приключи официално

   За повече и подробно разяснение моля заповядайте при нас!

   • Здравейте, село Орловец Велико Търново попада ли във евпосупсиди?

 16. Има ли програма по която мога да кандидатствам за финансиране преустройството на сграда, подходяща за дом за възрастни хора. Сградата е собственост на ЕТ и е предлагала хотелиерски услуги. Намира се в с.Айдемир. Сградате сега бездейсва, защото новопостроен път затвори лесния достъп до нея, но има всички условия да функционира като дом за възрастни хора.

  • Reply
   Ивайло Янков 24.04.2012 at 9:39

   Здравейте г-на Васев,

   За съжаление исканата от вас дейност няма как де се финансира по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 311, тъй като село Айдемир попада под обхвата на община Силистра, която не е сред приоритетните за програмата.

 17. Reply
  Мария Димитрова 21.04.2012 at 19:16

  Искам да попитам мога ли да кандидадствам по европеска програма за да направя гъбарник или овошна градина?аА също така имаме имот в с.Влахи общ.Кресна за селски туризъм?

  • Reply
   Ивайло Янков 23.04.2012 at 13:07

   Здравейте Мария,

   Исканите от вас дейности попадат по обхвата на различни мерки по програма „Развитие на селските райони“.

   Дейностите свързани с изграждане на „гъбарник“ и/или „овощни градини“ се финансира по Мярка 112 – „Млад фермер“ или когато става въпрос за по голям капацитет производство Мярка 121, при която има определени условия, като:

   • Да сте регистриран земеделски производител;

   • Да имате оборот от земеделска дейност за предходна година минимум 3 500 евро;

   • Да имате земеделско стопанство поне една икономическа единица

   Що касае инвестиции в сферата на туризма, то те се финансират по Мярка 311, тъй като село Влахи попада под обхвата на община Кресна, която е сред приоритетните за програмата Вие може да кандидатствате с проект за финансиране.

 18. разполагам с около 600 кв. м. площ. Колко КВ мога да инсталирам на такава площ и колко ще ми излезе всичко? Какви ще са приходите и за колко години ще се изплати?

  • Reply
   Ивайло Янков 23.04.2012 at 12:29

   Здравейте Стефан,

   На площ около 600кв. може да се събере централа с мощност до 30 кв., такава инвестиция излиза около 50 000 – 55 000 евро. В зависимост от това дали ще кандидатствате по програма и/или ще финансирате със собствени средства и времето за възвращаемост е различно. Когато кандидатствате по програма то направената инвестиция се възвръща за около две години, а когато е собствено финансиране то възвръщането е за около шест години.

   Ние от своя страна можем да Ви осигурим цялостна консултация от А –Я, както за подготовката на задължително прилежащата документация, така и за самия проект за финансиране, както и неговото управление след одобрението му докато не приключи официално

   За повече и подробно разяснение моля заповядайте при нас!

 19. Здравейте г-н. Янков!
  Искам да попитам дали Село Васил Левски (област Пловдив) което се намира в Южен централен регион на България и е част от община Карлово, дали може да кандидатства за изграждане на фотоволтачини централи.
  Благодаря Ви предварително

  • Reply
   Ивайло Янков 23.04.2012 at 10:15

   Здравейте Николай,

   Село Васил Левски попада под обхвата на община Карлово, която е сред приоритетните за програмата и Вие може да кандидатствате с проект за финансиране по Мярка 311 за изграждане на ФВЦ.

 20. Бих искал да разбера може ли да се изгради такава централа в град Бяла област Русе, до 30 кв. и колко пари ще ми излезе всичко?

  • Здравейте Йордан,

   Вие може да кандидатствате с проект за финансиране по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 311 за исканата от вас дейност, тъй като община Бяла е сред приоритетните за програмата.

   Що касае инвестицията за ФВЦ до 30 киловата ще Ви излезе около 50 000 – 55 000 евро.

   Ние от своя страна можем да Ви осигурим цялостна консултация от А –Я, както за подготовката на задължително прилежащата документация, така и за самия проект за финансиране, както и неговото управление след одобрението му докато не приключи официално

   За повече и подробно разяснение моля заповядайте при нас!

 21. Reply
  MARIQNA DIMITROVA 11.04.2012 at 16:23

  Bihte li mi obqsnil stypkite ili kyde moga da proceta za izgrajdane na FVS,ako tova ne se finansira ot evropeiski fond a e sys sobstvenni sredstva?

  • Reply
   Ивайло Янков 12.04.2012 at 10:06

   Здравейте Марияна,
   Няма как да Ви опиша всички стъпки в един пост.

 22. Reply
  Павлин Банчев 10.04.2012 at 7:08

  Здравейте отново г-н Янков,има ли разлика между урбанизация и регулация?

  • Reply
   Ивайло Янков 10.04.2012 at 16:19

   Здравейте отново,

   Да, има разлика! Това трябва да се съгласува със съответната община, дали конкретния имот попада под обхвата на урбанизирана територия.

 23. Reply
  mariqna dimitrova 09.04.2012 at 16:08

  Bih jelala da razbera,moga li da kanditatstvuvam po mqrka 312 za izgrajdane na FVS .Az sym ot Dimitrovgrad i razpolagam sys sgrada v grada,s plosyk pokriv,koito e 600 kv.m

  • Reply
   Ивайло Янков 09.04.2012 at 16:28

   Здравейте Мариана,

   За съжаление община Димитровград не е сред приоритетните общини за област Хасково по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 311 и Вие не може да кандидатствате с проект за финансиране за безвъзмездна помощ.

   За да сте допустим кандидат по Мярка 311 Вие трябва да се ориентирате към някоя от следните приоритетни общини за област Хасково, а те са както следва: Ивайловград, Любимец, Маджарово, Минерални бани, Свиленград, Симеоновград, Стамболово, Тополовград, Харманли

 24. Reply
  Красимир 06.04.2012 at 18:42

  Благодаря Ви за информацията г-н Янков!
  Доколкото разбирам остава варианта да кандидатствам за изграждане на ФВЦ до 30кв върху земеделската земя.
  За ФВЦ до 30кв не се изискват урбанизирани площи, складови помещения и пр.

  • Reply
   Ивайло Янков 09.04.2012 at 8:40

   Здравейте отново,

   Мисля, че Ви казах, че няма как да се изгради ФВЦ на земеделска земя! За централи до 30 кв. изискването е да са в урбанизирана територия, което означава населено място.

 25. Reply
  Красимир 05.04.2012 at 19:24

  Да, разполагам с такъв имот.
  Намира се в индустриална зона в гр. Добрич и представлява действащ производствен цех с покривна площ от 680кв.м.
  До колкото разбирам на тази площ мога да изградя централа до 30кв

  • Здравейте Красимир,

   На площ от 680 кв. може да съберете централа до 30 кв., но за да кандидатствате по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 311 за изграждане на ФВЦ трябва имота да попада под обхвата на приоритетна община за област Добрич. Самата община Добрич не е сред приоритетните за програмата, а те са както следва: Балчик, Генерал Тошево, Добрич – селска, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла

 26. Reply
  Красимир 30.03.2012 at 15:49

  Здравейте г-н. Янков!
  Собственик съм на 32 000кв.м. земеделска земя в село „Плачи дол“, общ. Добрич и бих желал да кандидатствам по мярка 311 за изграждане на ФВЦ над 30 кв. Въпросите ми са следните:
  Трябва ли да съм регистриран като земеделски производител, за да кандидатствам по тази мярка?
  Каква сума ще ми е необходима според Вас за едно такова начинание (проект, присъединяване, изграждане)?
  Благодаря Ви предварително!

  • Reply
   Ивайло Янков 02.04.2012 at 10:49

   Здравейте Красимир,

   След влизането на новия закон за ВЕИ се промениха много нещата от гледна точка на изискванията, къде може да бъде изградена ФВЦ, както сте видял от статията, няма как де изградите централа над 30 кв. на земеделска земя.

   Имота, на който може да изградите централа до 200 кв. трябва да е обособен, като индустриална зона, като централата трябва да бъде изградена на покривни и/или фасадни конструкции на производствени и/или складови помещения.

 27. Reply
  Свилен Димитров 28.03.2012 at 17:37

  Здравейте г-н Янков,

  бих желал да изградя ФВЦ на плосък покрив с проект за финансиране по Мярка 311,
  но сградата е общинска собственост, ако подпиша дългосрочен
  договор за наем, ще имам ли някакви проблеми по осъществяването на
  проекта за ФВЦ? и някакви спънки от страна на Енергоразпределител. дружество?

  Благодаря Ви предварително.

  • Reply
   Ивайло Янков 02.04.2012 at 10:15

   Здравейте Свилен,

   Да, може да кандидатствате, но трябва да имате преотстъпено право на строеж за 20 години.

 28. Reply
  Павлин Банчев 22.03.2012 at 8:12

  Здравейте г-н Янков

  трябва ли централа до 30 кв да има собствен трансформатор или се ползва примерно селския ?

  • Reply
   Ивайло Янков 22.03.2012 at 17:50

   Здравейте Павлин,

   За ВФЦ до 30 кв. не се изисква трафопост.

 29. Reply
  Николай Георгиев 20.03.2012 at 13:30

  Здравейте г-н Янков,
  собственик съм на вила в Стара Загора вилна зона над езеро загорка с двор 1500кв /м което преди време са били заети с овошки и лозе сега не се ползват. Та въпросът ми е мога ли да кандидатствам за изграждане на фотоволтачини централи.
  Благодаря Ви предварително

  • Reply
   Ивайло Янков 21.03.2012 at 14:10

   Здравейте Николай,

   За съжаление исканата от вас дейност няма как да се финансира по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 311, тъй като община Стара Загора не е сред приоритетните за програмата.

 30. Reply
  Свилен Димитров 18.03.2012 at 19:52

  Здравейте г-н Янков,

  притежавам 600 кв.м. земя в регулация, в приоритетна зона за ОП „Развитие на селски райони“ мярка 311/312, без жилищна постройка, мога ли да инсталирам около 20 kwh мощност ФВЦ на тази земя?

  Благодаря Ви предварително

  • Reply
   Ивайло Янков 19.03.2012 at 14:21

   Здравейте Свилен,

   Ако няма постройка към момента, трябва да има такава до завършване на централата, като това трябва да е отбелязано на визата за проектиране, както и да се вземе становище от съответната община, че имота под обхвата на урбанизирана територия.

 31. Здравейте Г-н Янков,

  Страхотен портал се направили за което Ви поздравявам!

  Интересувам се каква сума трябва да се вложи в ФВЦ с мощност от около 10-15kW. Терена с който разполагам се намира в едно село на територията на община Каварна!
  Каварна сред приоритетните райони на програмата ли е?! (Мярка 311/312)

  Чувал съм че Е.ОН доста често нарушават договора и спират да изкупуват произведената енергия, (става въпрос за енергия от ветро-генераторите) тъй като има твърде много ветро-генератори в района и се получава свръх производство! Е.ОН изкупуват определено количество kW и след това спират да изкупуват енергията! Вярно ли е това и възможно ли е да се получи и при ФВЦ! Чел съм че при ФВЦ, Е.ОН се задължават да изкупуват на 100% цялото количество произведена енергия! Но възможно ли е при район с толкова много източници на зелена енергия да откажат да изкупуват енергията в един момент въпреки договора и закона от страна на държавата!

  Благодаря Ви предварително

  Поздрави

  Кралев

  • Reply
   Ивайло Янков 14.03.2012 at 17:57

   Здравейте г-н Кралев,

   Към момента цените за ФВЦ варират от 1.7 евро на ват до 2.00 евро на ват. Централа с мощност до 15 кв, ще Ви излезе около 25 евро. Каварна е приоритетна община и Вие може да кандидатствате с проект за финансиране по Мярка 311.

   Що касае изкупуването на произведената ел. енергия възникват проблеми при големите мощности, при централа до 200 кв. към момента нямаме проблеми. Що касае условията на присъединяване, това е първото нещо което се прави за да се установи имали възможност ЕРП и при какви условия ще Ви привъедини.

 32. Reply
  Ивайло Алипиев 05.03.2012 at 12:44

  Здравейте,
  На какви условия трябва да отговаря теренът за да се кандидатства за финансиране по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 311 за изграйдането на централа над 30 кв.?

  • Reply
   Ивайло Янков 05.03.2012 at 16:24

   Здравейте Ивайло,

   Условията за терена са ясно разписани в материала. За нещо специфично съм на ваше разположение за допълнително разяснение.

 33. Reply
  Ивайло Янков 01.03.2012 at 16:38

  Здравейте Христо,

  Правилно сте разбрал, това е изкисване на новия закон за ВЕИ. Освен вас и много други хора не намират логика, но това е закона! Що касае логиката може да питаш Трайчо Трайков…!!!, ние участвахме в работните групи, преди приемането му, но в крайна сметка всичко което беше изговорно се промени за 4 часа от комисията, която преобърна нещата на 360 градуса.

 34. Reply
  Христо Димитров 01.03.2012 at 16:25

  Здравейте,

  По въпроса, който зададе Йордан и отговора, който даде г-н Янков..
  Правилно ли разбирам, че ако искам да изградя централа по-голяма от 30кв, трябва да разполагам с място, което да е снабдено с някаква складова или производствена сграда ?
  На празен парцел неможе да се постави подобно съоръжение ?
  И, ако отговора е да, къде е логиката ?

  Благодаря предварително..

 35. Здравейте и поздрави за сайта,
  Бих искал да попитам :
  1 какви биха били разходите по подготовка на проект за 100 кв. ФВЦ до фаза подаване на документи. при собствен парцел.
  2.Парцелът е около 11 000 кв.м. като е категоризиран 4 и 5 кагегория (границата минава по средата на парцела ) Това може ли да е проблем.
  3. Има ли практика/възможност да се получи фирмен,инвестиционен банков кредит ,срещу залог на одобрен проект за изграждане на ФВЦ или срещу бъдещата централа.
  Благодаря предварително, спорно работа.

  • Reply
   Ивайло Янков 01.03.2012 at 11:17

   Здравейте Йордан,

   Това, което разбирам от подадената информация, е че мястото е земеделска земя, което ще бъде проблем от гледна точка на новия закон за ВЕИ, тъй като за изграждането на централа над 30 кв. мястото трябва да бъде урегулирана производствена зона, както и да има складови и/или производствени сгради.

 36. Здравейте, имам дворно място с площ малко над 1000кв. м. на територията на гр. Ловеч. Въпроса ми е по коя програма мога да кандидатствам с проект за изграждането на ФВЦ до 30кв

  • Reply
   Ивайло Янков 28.02.2012 at 10:27

   Здравейте Иван,

   За съжаление не може да кандидатствате с проект за финансиране за исканата от вас дейност, тъй като община Ловеч не е сред приоритетните за програмата.

 37. Reply
  Ивайло Алипиев 27.02.2012 at 13:28

  Здравейте,
  Имам още един въпрос – в отговор на Румен Вие казвате, че инвестицията за централа до 30 кв. около 60 000 евро. Това е цялата инвестиция или първоначалната сума необходима за да се кандидатства за финансиране по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 311?

  • Здравейте Ивайло,

   Това цялата инвестиция за израждане на централата до „ключ“, след като проекта Ви бъде одобрен за финансиране.

 38. Reply
  Ивайло Алипиев 25.02.2012 at 13:48

  Здравейте,
  Централа с мощност 30 кв. означева, че произвежданата енергия от нея е 30 кв/ч?

  • Reply
   Бахри Узун 08.06.2020 at 15:04

   Здравейте живея в с. Ловец общ. Върбица обл. Шумен и искам дакандидатсвувам по проект за финансиране мярка 311 за ФВЦ до 30 кВ.Имам парцел от почти два дк в регулацията на селото.
   Въпросът ми е мога ли да кандидатствам за тази програма и мога ли да разчитам на вашето пълно съдействие от началото на процеса до края
   Благодаря ви предварително
   Тел.за връзка 0899261196

  • Здравейте Ивайло,

   Измерва се 30 кв. пик, което означава, че централата произвежда като максимум при най – добри атмосферни условия 30 кв/час

 39. Здравейте г-н Янков,
  Имам намерение да кандидатствам по мярка 312 за изграждане на ФВЦ на село в община Долен чифлик, обл.Варна. Имам фирма,която се занимава с неземеделска дейност със седалище във Варна. Площта на парцела е около 2 дка. Въпросът ми е имам ли шансове за одобрение по мярка 312 , каква е необходимата площ за изграждане на 30 кв.ч ФВЦ и каква и приблицителната обща стойност на известицията.

  • Reply
   Ивайло Янков 21.02.2012 at 17:52

   Здравейте Румен,

   Вие може да кандидатствате с проект за финансиране по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 311 за исканата от вас дейност, тъй като община Долни Чифлик е сред приоритетните за програмата.

   Тъй като тази година ще отвори Мярка 311 ние имаме подготвени фирми, които са съобразени с изискванията на Мярката и съгласувани с ДФЗ .

   Централа до 30 кв. отнема площ около 600 кв.м. и инвестиция около 60 000 евро.

   Ние от своя страна можем да Ви осигурим цялостна консултация от А –Я, както за подготовката на задължително прилежащата документация, така и за самия проект за финансиране, както и неговото управление след одобрението му докато не приключи официално

   За повече и подробно разяснение моля заповядайте при нас!

 40. Reply
  Иво Светозаров 21.02.2012 at 15:14

  Здравейте,
  От Несебър съм и се интересувам от изграждане на ФВЦ върху покрива на къщата ми (плосък – около 140кв.м). Малко се обърках от многото документи и статии, но доколкото видях моята община не е в обхвата на мерки 311/312. Ако е така искам да разбера дали има други мерки по които мога да кандидатствам.

  • Reply
   Ивайло Янков 21.02.2012 at 17:34

   Здравейте Иво,

   Вие може да кандидатствате с проект за финансиране по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 311, тъй като община Несебър е сред приоритетните за програмата. Ако имота Ви се намира на територията на самия град Несебър, също може да кандидатствате тъй като са изключени за финансиране само проекти в сферата на туризма.

   Ние от своя страна можем да Ви осигурим цялостна консултация от А –Я, както за подготовката на задължително прилежащата документация, така и за самия проект за финансиране, както и неговото управление след одобрението му докато не приключи официално

   За повече и подробно разяснение моля заповядайте при нас!

 41. Reply
  Христо Димитров 21.02.2012 at 15:06

  Здравей отново,

  Въпроса е в това, че те са доста различни парцели разхвърляни в и извън селото. Повечето са лрайпътни ниви.. Как и къде мога да разбера дали някои от тях попадат в урбанизирана зона ?

  • Reply
   Ивайло Янков 21.02.2012 at 17:29

   Това дали е урбанизирана територия се проверя в техническа служба към съответната община.

 42. Reply
  Ивайло Янков 20.02.2012 at 11:24

  Здравейте Христо,

  Ако искате да изградите ФВЦ то сте запознали с изискванията на имота. Земя със статут нива не може да се кандидатства. Дори и да смените статута на земята, ако тя не е в урбанизирана територия не може да кандидатствате с проект за финансиране за изграждане на ФВЦ.

 43. Reply
  Христо Димитров 18.02.2012 at 14:37

  Здравейте.

  Въпроса ми е..като собственик на парцел със статут на нива, дали имам възможност да кандидатствам по някой от програмите?
  Обекта се намира в с. Яребична-Варненско и има възможност за смяна на статута..

  • Reply
   Христо Димитров 19.02.2012 at 16:15

   Забравих да споемена, че имам желание да изградя фотоволтаична централа.

 44. Здражейте , имаме хале 360кв.м занимваме се с производство какво ще ме посьветвате относно фотоволтаиците предварително благодаря за вниманието

  • Reply
   Ивайло Янков 08.02.2012 at 16:35

   Здравейте Васа,

   За повече и подробно разяснение моля заповядайте при нас!

 45. Reply
  Radostina Mixaleva 07.02.2012 at 20:25

  zna4i nivata e 2500 kv.m. izviniavam se za gre6kata po gore ,namira se na pat,ravna e,ima tok i voda na 5 km ot gr. Aitos!interesuvam se ot fotovoltai4na centrala ili za malak xotel!