Начало / Акцент Евро Финансиране / За Вас животновъди – превантивни мерки

За Вас животновъди – превантивни мерки

През номеври в Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. беше добавена нова мярка 5 „Възстановяване на селскостопански производствен потенциал, претърпял щети в резултат на природни бедствия, и въвеждане на подходящи превантивни мерки“.

Целта на мярката е да бъдат подкрепени:

 1. Инвестициите на животновъдните стопанства в превантивни мерки за подобряване на системи за биологична сигурност,  насочени към намаляване на риска и ограничаване на възможността за разширяване на африканската чума по свинете, други заразни болести при птици и дребни преживни животни; 
 2. Възстановяване на производствения потенциал, нарушен от остро заразни заболявания по свинете, дребните преживни животни /ДПЖ-овце и кози/ и птиците. 
По мярка 5 ще се подпомагат дейности, които се отнасят за епизоотии, възникнали след 1 януари 2018 г.

Мярка 5 ще се прилага със следните  2 подмерки, които ще бъдат с продължителност по 2 месеца:

 • Подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“, която ще стартира декември месец 2019г. 
 • Подмярка 5.2 „Инвестиции за възстановяване на потенциала на земеделските земи и на селскостопанския производствен потенциал, нарушени от природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“, която ще стартира май 2020г. 

По подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ ще се подпомагат дейности в животновъдни стопанства, специализирани в отглеждането на свине, овце, кози и птици.

Максимална стойност на допустимите разходи за свиневъдни стопанстваМаксимална стойност на допустимите разходи за птицевъдни стопанства Максимална стойност на допустимите разходи за козевъдни и овцевъдни стопанства Процент на финансиране 

700 000 евро

 500 000 евро30 000 евро до 70% 


Допустими кандидти по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ са:

 • Земеделски стопани регистрирани преди 1 януари 2018г. извършващи съответната животновъдна дейност преди тази дата; 
 • С икономически размер на стопанството, измерен в СПО над 8 000 евро.;
 • Животновъдни стопанства, свързани с отглеждане на свине са само такива, отговарящи на определението „индустриална ферма“съгласно Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти;

Допустими дейности по мярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ ще са:

ВИЖ ТУК -ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

ВИЖ ТУК -ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

 • Закупуване или изграждане на  инсталации и оборудване за дезинфекция;
 • Изграждане на огради и преградни съоръжения в рамките на стопанствата;
 • Съоръжения и оборудване свързано с превенция, включително за безопасно съхранение на фураж;
 • Свързани със съхранение на странични животински продукти; санитарна инфраструктура;

Приоритет ще се предоставя на проектни предложения, които:

 • Реализират се в райони в по-голяма близост до зони, в които е възникнала епизоотична обстановка, както и райони с по-висок риск от епизоотии;
 • Са за животновъдни стопанства, пострадали в резултат на усложнена епизоотична обстановка в страната;
ПОЛУЧИ БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ

За повече информация относно мерките и подмерките, които предстоят до края на 2019г. и през 2020г., може да се обърнете към консултантска фирма novek.

Консултантите от консултантска фирма novek могат да Ви съдействат за осъществяване на Вашите идеи, като Ви помогнат с изготвянето и управлението на проекта. На посочените контакти може да си уговорите среща за безплатна консултация, на която да обсъдите възможностите пред Вас.

София 02 489 69 59 Пловдив 0879 373 335 Варна 0888 580 069

ВИЖ СЪЩО

Очаквани процедури през 2020г. за над 315 млн.лв.

През 2020 година ще бъдат обявени процедури за набиране на проектни предложения на обща стойност …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.