За всички, които искат субсидии за ВЕИ и Туризъм

Приятели, стартираха дълго очакваните наредби 312 и 311 по програма „Развитие на селските райони“

За какво мога да получа безвъзмездни средства?

 • Изграждане, реконструкция или ремонт на сгради, помещения и друга недвижима собственост. Тук можете да финансирате изграждането на (Фотоволтаична централа, производство на био газ, палети, ВЕЦ – централи, вятърна енергия и всичко що е ВЕИ. Програмата финансира също и изграждане на хотел за селски туризъм до 20 стаи. Вашия проект трябва да се изгради в една от приоритетните общини, които можете да видите на нашия уебсайт.
 • Закупуване на транспортни средства за неземеделски дейности, пряко свързани с дейността. Можете да получите средства за необходимите превозни средства за целите на проекта, тоест ако Ви трябва специално превозно средство да развеждате гостите на вече изградения хотел може да бъде финансиране по програмата;
 • Закупуване на машини, съоръжения и оборудване, включително и компютърен софтуер и специализирана техника на пазарната стойност на активите. Примерен допустим разход е закупуването на хотелски софтуер, който ще Ви е нужен за управлението на вашия хотел. Допустимо по програмата е закупуването на панели и оборудване за построяване на ВЕИ централа, без ограничение на типа суровина, от която ще произвеждате възобновяема енергия;
 • Закупуване на коне за неземеделска дейност;
 • Общи разходи, свързани с консултации, хонорари за правни услуги, архитекти, инженери, разработване на продукти, разработване и въвеждане на системи за управление, разработване и разпространение на рекламни и информационни материали, придобиване на патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на дейностите по проекта.

Възстановими разходи по програмата са:

хонорарите на консултанта, който ще изготви проекта за финансиране, соларния одит, който е необходим за изграждане на „Фотоволтаична“ централа, Сертификати като, ISO, GMP и т.н, възстановяване на средствата за инженеринг на вашия проект и пр.

Посочените по горе дейности са основни и ориентировъчни за да придобиете представа за какво точно може да се вземат средства има и много други.

На какви изисквания трябва да отговарям за да мога да получа средства?

 • Микропредприятия по смисъла на Анекс І от Регламент (ЕО) №364/2004 на Комисията от 25 февруари 2004 г., изменящ Регламент (ЕО) № 70/2001 на Комисията от 12 януари 2001 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност по отношение на държавната помощ за малките и средни предприятия. Казано по друг начин трябва да регистрирате нова фирма с персонал до 10 човека със седалище или клон съответната приоритетна община;
 • Не са регистрирани земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители, в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) или по Закона за тютюна и тютюневите изделия;
 • Нямат изискуеми задължения към Държавен Фонд „Земеделие“;
 • Не са в открито производство по несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност;
 • Не са в производство по ликвидация;
 • Нямат изискуеми публични задължения към държавата;

Колко средства мога да получа по съответната програма?

 • Финансовата помощ е в размер на 70 на сто от одобрените разходи, но не повече от левовата равностойност на 200 000 евро – Това означава, че Вие можете да получите финансиране,

Пример 1: Ако инвестицията Ви е на стойност 100 000 евро., Вие ще получите 70 000 евро. останалите 30 000 евро. ще трябва да осигурите със собствени средства или от друга финансова институция.

Пример 2: Ако проекта Ви е на стойност 1 000 000 евро. Вие ще вземете от програмата 200 000 евро;

 • Участието на кандидата може да бъде само в парична форма – Това означава, че Вие не можете да съфинансирате вашия проект под форма на натура или каквато и да е друга форма освен парична;

Finansirane.eu препоръчва да кандидатствате с проект за около 300 000 EUR. Това е оптималният размер на инвестиционния проект, при който кандидатствате за максималния размер на субсидия и максималното процентно съотношение субсидия – съфинансиране.

409 Comments
 1. Здравейте
  Искам да направя къща за гости с децка площадка в с.Калековец община Марица -Пловдив ще е възможно ли през новия програмен период 2014-2020. Нямам регистрирана фирма, не съм регистрирана земеделски производител. По коя мярка е подходящо да кандидатствам. Благодаря предварително

  • Reply
   Ивайло Янков 11.10.2013 at 9:47

   Здравейте Ели,

   Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“, тъй като община Марица е сред приоритетните за програмата.

   Ние от своя страна можем да Ви помогнем, като Ви осигурим цялостна консултация от А –Я, както за подготовката на задължително прилежащата документация, така и за самия проект за финансиране, както и неговото управление след одобрението му докато не приключи официално.

   За повече и подробно разяснение моля заповядайте при нас!
   Поздрави,

 2. Здравейте, бих искла да си отворя малко студио с фризьор и маникюрист в гр. Велико Търново. Има ли програма по която да бъде финансирано поне част от начинанието ми?

  • Reply
   Ивайло Янков 08.10.2013 at 14:01

   Здравейте Ваня,
   За съжаление исканата от вас дейност не може да бъде финансирана на територия на община Велико Търново, тъй като не е сред приоритетните за програмата.

 3. Здравейте бих искал да си отворя магазин за обувки в Якоруда. Има ли програма по която мога да кандидатствам?

  • Reply
   Ивайло Янков 07.10.2013 at 12:25

   Здравейте Musty,

   Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“, тъй като община Якоруда е сред приоритетните за програмата.

 4. Reply
  Николов 19.08.2013 at 13:26

  Може ли да се кандидатства по някоя програма за закупуване на коне за работа в гората?

  • Reply
   Ивайло Янков 20.08.2013 at 10:27

   Здравейте г-на Николов,
   Закупуването на коне е допустимо единствено, ако те са за не земеделска дейност.

 5. Здравейте
  бих желала да си построя една малка къщичка за гости във община Гоце Делчев,близо ди Пирин със турестическа цел,по коя мярка мога да кандидатствам

  благодаря ви

  • Reply
   Ивайло Янков 06.08.2013 at 15:05

   Здравейте Ана,

   Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 312

 6. здравейте имате ли програма за финансиране и закупуване на помещение и оборудване за сауна и парна баня
  Благодаря

  • Reply
   Ивайло Янков 20.03.2013 at 13:58

   Здравейте Дани,

   Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“, при положение, че се развива на територията на приоритетна община за програмата. Тях може да видите тук: https://finansirane.eu/?p=310

   Имайте предвид, че закупуването на земя и/или имот е не допустим разход.

 7. Reply
  Стефанова 21.11.2012 at 11:08

  Имате ли коментар,дали през 2013 г. , М 312 ще бъде изобщо отворена?!?

  • Reply
   Ивайло Янков 21.11.2012 at 14:42

   Здравейте г-н Стефанов,

   Има минимална възможност да отговори при остатъчен бюджет, но не можем да бъдем сигурни, а дори и да отвори ще бъде с много малък бюджет.

 8. Reply
  Катерина Кунражиева 23.10.2012 at 10:40

  Здравейте
  искам да отворя счетоводна къща в Несебър. Можете ли да ми предложите подходяща програма за финансиране на този вид дейност?

  • Reply
   Ивайло Янков 23.10.2012 at 11:11

   Здравейте Катерина,

   Исканата от вас дейност няма как да бъде финансирана по програма за безвъзмездно финансиране на територията на град Несебър. Има определени мерки по програма „Човешки ресурси“, които дават до 20 000 лева, но ние не работим по тях.

 9. Здравейте!
  Интересувам се може ли да се финансира закупуване на велосипеди за туризъм? Благодаря!

  • Reply
   Ивайло Янков 18.10.2012 at 13:19

   Здравейте Таня,

   Исканата от вас дейност може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 311, стига дейността да се развива на територията на приоритетна община за програмата.

 10. Reply
  Цветан Мирчев 15.06.2012 at 19:56

  Уважаеми госпожи и господа,
  По какъв начин мога да получа финансиране за фотоволтаична с-ма до 30квт в собствения си дворРазполагам с около 100-120 кв.м. свободна площ.Селото не е в списъка по ПРСР.
  Каква мощност може да се изгради на тази площ, колко ще струва и за колко години може да се изплати?
  С уважение: Цветан Мирчев

 11. Здравейте, искам да попитам дали е възможно да кандидатствам по някаква мярка,да си направя кръчма в.В област Ямбол,Град Болярово

 12. Здравейте , желая да кандидатствам за субсидия за ремонтиране и обновяване на кафе-сладкарница в гр.Перник. Можете ли да ми дадете малко информация за това . Благодаря ви предварително !

  • Reply
   Ивайло Янков 22.02.2012 at 14:39

   Здравейте Адриан,

   За съжаление Вие не може да кандидатствате с проект за финансиране по програма за безвъзмездна помощ на територията на община Перник.

 13. Reply
  Александър Йорданов 21.02.2012 at 18:51

  Г-н Янков,
  Интересувам се от Мярка 312 и производството на електроенергия от биомаса. Във връзка с това бих искал да Ви задам следния въпрос:
  Притежавам терени в с.Девене, обл.Враца. Селото също така се води в община Враца. Влиза ли въпросното село в селските райони, в които могат да се ползват субсидии по посочената горе мярка?

  Благодаря Ви предварително!

  • Reply
   Ивайло Янков 22.02.2012 at 14:28

   Здравейте Александър,

   Инвестиция в проекти свързани с изграждане на производство на електрическа енергия от биомаса се финансира по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 123. Трябва да знаете, че по Мярка 123 няма приоритетни общини и Вие може да кандидатствате с проект за финансиране.

   Ние от своя страна можем да Ви осигурим цялостна консултация от А –Я, както за подготовката на задължително прилежащата документация, така и за самия проект за финансиране, както и неговото управление след одобрението му докато не приключи официално

   За повече и подробно разяснение моля заповядайте при нас!

 14. Reply
  Ивайло Янков 08.02.2012 at 10:06

  Здравейте Асен,

  Исканата от вас дейност може да бъде финансира по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 311/312, при положение, че тя се развива на територията на една от приоритетните общини за програмата. Тях може да видите тук: https://finansirane.eu/?p=310

  Ние от своя страна можем да Ви осигурим цялостна консултация от А –Я, както за подготовката на задължително прилежащата документация, така и за самия проект за финансиране, както и неговото управление след одобрението му докато не приключи официално

  За повече и подробно разяснение моля заповядайте при нас!

 15. Здравейте
  Искам да попитам за изграждане на аквапарк, може ли да се кандидатства по някоя от мерките.
  И ако е възможно да ми препоръчате фирма която да поеме инициативата за превижването на документите.

 16. здравеите,искам да попитам ,мога ли да кандидатствам ако искам да направя овошна градина в село драгичево община перник , а и да садя домати двете са общо 5-6 декара

 17. Zdraveite,

  Imame jelanie da zakupim parcel v Starazagorskite mineralni bani i da postroim kashta za gosti ili malak semeen hotel. Mojem li da kandidatsvame za gorespomenatite subsidii za tozi rayon? Blagodarya Vi predvaritelno.

 18. Reply
  Ивайло Янков 16.01.2012 at 18:37

  Здравейте Марина,

  Мярка 311/312 се очаква да отвори средата на годината, като имайте предвид, че най вероятно ще отвори мярка 311!, тъй като по Мярка 312 няма да има бюджет.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 19. Здравейте,
  искам да ви попитам – знаете ли кога ще бъде отворен „прозореца“ по програма „Развитие на селските райони“ – Мяка 312 за 2012 год?
  Благодаря

 20. Reply
  Ивайло Янков 04.01.2012 at 10:55

  Здравейте Антон,

  Вие може да кандидатствате с проект за финансиране по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 311 при положение, че вашия имот не попада под обхвата на гр.Приморско, ММЦ-Приморско , тъй като те за изключени за финансиране по програмата.

  Ние от своя страна можем да Ви осигурим цялостна консултация от А –Я, както за подготовката на задължително прилежащата документация, така и за самия проект за финансиране, както и неговото управление след одобрението му докато не приключи официално

  За повече и подробно разяснение моля заповядайте при нас!

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 21. Здравейте,

  Притежавам поземлен имот до / на около 4 км / г.Приморско . Мога ли да получа финансиране за проект за изграждане на малък хотел?

 22. Reply
  Ивайло Янков 15.12.2011 at 11:17

  Здравейте Стойо,

  Вие може да кандидатствате с проект за финансиране по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 312/311 тъй като община Велинград е сред приоритетните за програмата.

  Що касае цялата процедура по кандидатстването няма как да Ви опиша всичко в един имейл. Заповядайте при нас за уточняване на етапите и започване на работа!

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 23. Reply
  Stoio Fartunov 14.12.2011 at 21:26

  Здравеите,искам да питам мога ли да кандидатствам по мярка 312 и ако е да как става .Имам имот с две езера с екологично чистта пъстърва и шаран,къщичка на два етажа,две бунгалца.Около езерцата битово направени масички и пейчици,с възможност да се направят навеси за сянка.Също така има възможност за отглеждане на свободни кокошки,патици и други домашни животни с цел селски туризъм.Целият този разкошен имот се намира на 5км от центъра на Велинград,на 500м от спа хотел Свети Спас ,сгушен в красивата гора на Родопите. Близки дестинации връх Острец,пещера Лепеница и други.

 24. Reply
  Ивайло Янков 30.11.2011 at 14:59

  Здравейте Илиян,

  Вие може да кандидатствате с проект за финансиране по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 312/311 при положение, че исканата от вас дейност се развива на територията на една от приоритетните общини за програмата. Тях може да видите тук: https://finansirane.eu/?p=310

  Това, което сте чули няма нищо общо с действителността. Първо се разработва проекта, след което се входира за одобрение на база разписан бюджет.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 25. Mn vi blagodarq.Iskam su6to da popitam-az su6to iskam da napravq ku6ta za gosti na 2 etaja s 4 stai ku6tata q ima prosto trqbva da se postegne malko.Iskam da izgradq 2 eko puteki s mesta za otdih i sus mn hubava gledka kum vra4anskiq balkan.Ta vuprosa mi e 4e 4uh ot nqkoi 4e za proekta trqbva da si go finansirame purvo sami da napravim tova koeto iskame i sled tova ako re6ut kato vidqt rezultata 6te ni vuztanovqt sredstvata koita sa ni bili nujni pod formata na evro subsidii.Tova vqrno li e.Blagodarq vi o6te vednuj.

 26. Reply
  Ивайло Янков 24.11.2011 at 15:49

  Здравейте Илиян,

  Това са безвъзмездни средства, които не се връщат!

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 27. iskam da popitam ako polu4a evro subsidiq sled tova vru6tat li se parite kato v bankite tegli6 kredit i sled tova go vuztanovqva6 ili e drugo s evrosubsidiite

 28. Reply
  Ивайло Янков 15.11.2011 at 10:47

  Здравейте Живко,

  Исканата от вас комбинация е много сложна за изпълнение, както от юридическа гледна точка, така и от физическото и изпълнение. При желание от ваша страна заповядайте в нашия офис за персонална консултация, тъй като исканата информация е доста специфична.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 29. Reply
  живко господинов желев 14.11.2011 at 22:07

  Здравеѝте четох доста внимателно всички въпроси отправени към вас моят въпрос е аз се намирам в село Полски Градец което е в община Раднево имам къща в края на селото която е с голям двор имам и към 50 декара земеделска земя и моята идея е за ветро-фотоволтаична електроцентрала или в двора на къщата или на земеделската земя как мога да кандидатствам за финансиране на проект и до каква стоѝност. Нямам регистрирана фирма за момента това е просто идея която искам да осъществя.Колко според вас ще ми коства от моя страна ако инвестицията е за 500 000 лева.И как мога да кандидатствам по мярка 311 или 312 Благодаря ви предварително и приятен ден ви желая!

 30. Здравейте Иван,

  Вие може да кандидатствате с проект за финансиране по програма „Развитие на селските райони“ – Мяка 312 тъй като община Шабла и в частност град Шабла е сред приоритетните за програмата. Самия град Шабла е изключен за финансиране по Мярка 312 за туристически дейности.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 31. Reply
  Иван Маринов 08.11.2011 at 21:01

  Здравейте, искам да кандидатствам по проекта за финансиране по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 312 , за изграждане на фотоволтаична централа. Имам парцел в промишлената зона на гр.Шабла, община Каварна но не съм сигурен попада ли имота в „селски райони“ по ПРСР?

 32. Здравейте Стоил,

  За съжаление село Плана попада под обхвата на община Столична и Вие няма как да кандидатствате с проект за финансиране по Мярка 312 от програма „Развитие на селските райони“

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 33. Reply
  стоил христов 07.11.2011 at 15:49

  ЗДРАВЕЙТЕ! имам селска къща в с.Плана софийски район и дворно място от 800кв.м.в една част на двора имах стара плевня,която вазнамерявам да реновирам за къща за гости.могали да кандидатствам за финансиране или се нуждая от разделяне на двора сас скица преокт и към кого дасе обарна за савет.БЛАГОДАРЯ ВИ

 34. Reply
  Тончо Тончев 05.11.2011 at 17:00

  Здравейте, искам да кандидатствам по проекта за финансиране по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 312 , за изграждане на фотоволтаична централа. Имам парцел в с.Драгоданово, обл.Сливен, но не съм сигурен дали се включва в тези „селски райони“ за които говорим. Четох, че могат да ми отпуснат като безвъзмезна помощ най-много до 200,000 евро или 70% от общата сума на инвестицията. Ако общата стойност на инвестицията с включени предварително разходи е 560,000 лв без ДДС, вложените собствени средства – 20,000 предварително, а самоучастието в проекта – 30,000 лева, колко хиляди безвъзмезна помощ може да получа за този примерен проект?

 35. Reply
  veisal bliznak 03.11.2011 at 22:13

  zdraveite iskam dase posavetvam s pokompetentni hora koito sa minali po taq pateka,iskam da kandidatstvam za podpomagane na selskite raioni/selski turizam/.az sam ot dolno drqnovo ob6tina garmen na 500metra nad seloto posoka satov4a imame besetka otdelno barbeku s voda i toaletna ,cvetarnici ,alei i otdelno masi i peiki s kamani izgradeni mqstoto e perfektno za otdih vseki den ima posetiteli taikato tova e napraveno za horata bez nikakvo zapla6tane ili taksi.. 6te4akam nqkoi dame posavetva,, blagodarq vi predvaritelno/,.

 36. Reply
  Ивайло Янков 25.10.2011 at 14:18

  Здравейте г-жа Стефанова,

  За съжаление Вие не може да кандидатствате за финансиране за исканата от вас дейност.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 37. Reply
  И.Стефанова 25.10.2011 at 13:39

  Здравейте бих искала да закупя къща в Созопол и да я направя СПА център.Мога ли да кандидатствам за 1000000Е

 38. Reply
  Ивайло Янков 20.10.2011 at 9:52

  Здравейте Диана,

  Ние работим по проекти, които са предназначени за бизнеса и не следим програми, които позволяват финансиране на проекти в социалната сфера.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 39. Притежавам конна база в Кокаляне,по каква програма мога да кандидатствам за финансиране,работим и с болни деца/аутизъм и ДЦП/

 40. Reply
  Ивайло Янков 28.09.2011 at 10:21

  Здравейте Ирина,

  За съжаление община Ямбол не е сред приоритетните за програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 312 и Вие не може да кандидатствате с проект за финансиране.

  За да сте допустим кандидат по Мярка 312 исканата от вас дейност трябва да се развива на територията на една от приоритетните общини за област Ямбол, а те са както следва: Болярово, Елхово, Стралджа, Тунджа

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 41. В Ямбол имам място на фирмата ми и искам да направя къща за гости нямам средства мога ли да кандидатсвам по мярка 312 моля ВИ за отговор

 42. Здравейте г – н Василев,

  Вие може да кандидатствате с проект за финансиране по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 312 за исканата от вас дейност. Имайте предвид, че дейността трябва да се развива в една от приоритетните общини за програмата (тях може да видите тук: https://finansirane.eu/?p=310), като тя трябва да е извън агломерационните ареали за да можем да вземем + 20 точки, тъй като исканата дейност е специфична.

  Имайте предвид, че прозореца за набиране на проектни предложения по Мярка 312 ще отвори месец ноември и ако искате да се входира вашия проект тази година трябва да се започне работа незабавно, както по набиране на проектната документация така и по подготовката на самия проект за финансиране.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 43. Здравейте Станислав,

  Моля уточнете, какво имате предвид, като казвате „Ловна база“, тъй като програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 312 има следното ограничение що касае ловен туризъм, а именно: (11.изграждане и/или обновяване на инфраструктура или закупуване на оборудване за голф, скално катерене и лов;)

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 44. Здравейте,
  Ние сме малка фирма за внос и дистрибуция на качествен и полезен натурален бял, зелен и черен чай. Имаме бизнес идея за създаване на чайна – социален клуб с много видове чай, студен над 5 вида, прясно изпечени сладки и много социални и културни мероприятия…Можем ли да кандидатстваме по евро програми. В момента кадидатстваме по няколко конкурса и имаме подготвен бизнес план…

  Поздрави
  Велислав
  http://www.tftea.eu
  http://www.tresordefleur.com

 45. Reply
  станислав стефанов 20.09.2011 at 10:45

  При наличието на земя в еленския балкан която е в реголациа мога ли да кандидаствам за финансиране в областа на селския туризам и направата на ловна база?

 46. Здравейте Янков,

  Нали разбирате, че няма как да Ви кажа какво е необходимо при положение, че не сте ни предоставили информация относно имота!

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 47. Reply
  Здравко Петров 06.09.2011 at 23:43

  Добър ден,желая да кандидаствам по мярка 312,притежавам имот с двор в едно от определените места за проекта.Какво е необходимо за да преработя мястото за селски туризъм,отдих съчетано с фотоволтанична станция.

 48. Reply
  Ивайло Янков 02.09.2011 at 10:44

  Здравейте отново,

  Читалище не може да кандидатства по Мярка 312 за изграждане на къща за гости! Трябва да бъдете регистрирана фирма !

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 49. Reply
  Ивайло Янков 02.09.2011 at 10:41

  Здравейте Татяна,

  Вие може да кандидатствате с проект за финансиране на исканата от вас дейност по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 312, тъй като община Левски е сред приоритетните за програмата.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 50. читалището, като организация с нестопанска цел може ли да кандидатства за субсидиране по мярка 312, за изграждане на къща за отдих,като така ще се разкрият и нови работни места в с.Божурлук,общ.Левски.Това ще създаде възможност и за развитие на туризъм в селото.

1 2 3 4 8

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0