За всички, които искат субсидии за ВЕИ и Туризъм

Приятели, стартираха дълго очакваните наредби 312 и 311 по програма „Развитие на селските райони“

За какво мога да получа безвъзмездни средства?

 • Изграждане, реконструкция или ремонт на сгради, помещения и друга недвижима собственост. Тук можете да финансирате изграждането на (Фотоволтаична централа, производство на био газ, палети, ВЕЦ – централи, вятърна енергия и всичко що е ВЕИ. Програмата финансира също и изграждане на хотел за селски туризъм до 20 стаи. Вашия проект трябва да се изгради в една от приоритетните общини, които можете да видите на нашия уебсайт.
 • Закупуване на транспортни средства за неземеделски дейности, пряко свързани с дейността. Можете да получите средства за необходимите превозни средства за целите на проекта, тоест ако Ви трябва специално превозно средство да развеждате гостите на вече изградения хотел може да бъде финансиране по програмата;
 • Закупуване на машини, съоръжения и оборудване, включително и компютърен софтуер и специализирана техника на пазарната стойност на активите. Примерен допустим разход е закупуването на хотелски софтуер, който ще Ви е нужен за управлението на вашия хотел. Допустимо по програмата е закупуването на панели и оборудване за построяване на ВЕИ централа, без ограничение на типа суровина, от която ще произвеждате възобновяема енергия;
 • Закупуване на коне за неземеделска дейност;
 • Общи разходи, свързани с консултации, хонорари за правни услуги, архитекти, инженери, разработване на продукти, разработване и въвеждане на системи за управление, разработване и разпространение на рекламни и информационни материали, придобиване на патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на дейностите по проекта.

Възстановими разходи по програмата са:

хонорарите на консултанта, който ще изготви проекта за финансиране, соларния одит, който е необходим за изграждане на „Фотоволтаична“ централа, Сертификати като, ISO, GMP и т.н, възстановяване на средствата за инженеринг на вашия проект и пр.

Посочените по горе дейности са основни и ориентировъчни за да придобиете представа за какво точно може да се вземат средства има и много други.

На какви изисквания трябва да отговарям за да мога да получа средства?

 • Микропредприятия по смисъла на Анекс І от Регламент (ЕО) №364/2004 на Комисията от 25 февруари 2004 г., изменящ Регламент (ЕО) № 70/2001 на Комисията от 12 януари 2001 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност по отношение на държавната помощ за малките и средни предприятия. Казано по друг начин трябва да регистрирате нова фирма с персонал до 10 човека със седалище или клон съответната приоритетна община;
 • Не са регистрирани земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители, в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) или по Закона за тютюна и тютюневите изделия;
 • Нямат изискуеми задължения към Държавен Фонд „Земеделие“;
 • Не са в открито производство по несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност;
 • Не са в производство по ликвидация;
 • Нямат изискуеми публични задължения към държавата;

Колко средства мога да получа по съответната програма?

 • Финансовата помощ е в размер на 70 на сто от одобрените разходи, но не повече от левовата равностойност на 200 000 евро – Това означава, че Вие можете да получите финансиране,

Пример 1: Ако инвестицията Ви е на стойност 100 000 евро., Вие ще получите 70 000 евро. останалите 30 000 евро. ще трябва да осигурите със собствени средства или от друга финансова институция.

Пример 2: Ако проекта Ви е на стойност 1 000 000 евро. Вие ще вземете от програмата 200 000 евро;

 • Участието на кандидата може да бъде само в парична форма – Това означава, че Вие не можете да съфинансирате вашия проект под форма на натура или каквато и да е друга форма освен парична;

Finansirane.eu препоръчва да кандидатствате с проект за около 300 000 EUR. Това е оптималният размер на инвестиционния проект, при който кандидатствате за максималния размер на субсидия и максималното процентно съотношение субсидия – съфинансиране.

409 Comments
 1. искам да превърнем къщата си на село божурлук, общ.Левски в къща за гости

 2. Здравейте Ирина,

  Вие може да кандидатствате за исканата от вас дейност при положение, че дейността се развива към някоя от приоритетните общини за програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 312 тъй като това е основната програма за финансиране на подобни проекти.
  Приоритетните програми може да видите тук: https://finansirane.eu/?p=310

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 3. имам заведение, искам да го мадернезирам и към него да построя хотелче мога ли да кандидатсвам някъде

 4. Здравейте Митко,

  Исканата от вас дейност се финансира по Мярка 123 от програма „Развитие на селските райони“. Тъй като става въпрос за изграждане на ново производство трябва да се набавят следните основни документи, а именно: Архитектурен проект, технически проект, технологичен проект, разрешително за съответното производство, маркетингово проучване, подписани предварителни договори за минимум 50% осигурена суровина за първата прогнозна година, осигуряване на предварителен договор за продажба на поне 50% от готовата продукция и осигуряване на 50% складова наличност на суровината. Това, като време е горе-долу 3-4 месеца в зависимост от интензитета на събиране на необходимата документация.

  Имайте предвид, че ако сте решили да кандидатствате за съответната дейност е добре да започне работата от сега за да може да входираме проекта при следващия отворен прозорец по Мярка 123, което ще бъде следващата година.

  Екипа на консултантска компания „novek“ ООД и Finansirane.eu може да Ви окаже съдействие от А-Я, както при подготовката на проектната документация така и при управлението на проекта след неговото одобрение.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 5. Reply
  Митко Драганов 22.08.2011 at 13:44

  Здравейте,
  Искам да попитам, дали бих могъл да получа гореспоменатата субсидия,за изграждането на цех за производство на еко брикети и пелети в община Брезово? Колко време би отнело изготвянето на подобен проект?
  Благодаря!

 6. Reply
  Ивайло Янков 15.08.2011 at 11:01

  Здравейте Али,

  Вие може да кандидатствате по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 121 за исканата от вас дейност. Трябва да знаете, че в момента е отворен прозореца за набиране на проектни предложения по Мярка 121, но тъй като няма да има време сега да се подготви проектната документация остава за другата година, което означава, че трябва да се започва работа по проекта от сега.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 7. Reply
  AлиОсман 14.08.2011 at 11:57

  Здравейте,
  Искам да попитам дали бих могъл да получа споменатата субсидия,за изграждането на млекопреработвателно предприятие в общ.Павел баня обл.Стара Загора?Имам парцел,който е в регулация за изграждането на гореспоменатото предприятие.Благодаря Ви предварително за изчерпателият отговор.

  АлиОсман МУРАТ

 8. Reply
  Ивайло Янков 01.08.2011 at 10:24

  Здравейте Валентин,

  Вие може да кандидатствате с проект за финансиране по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 312 тъй като община Троян е сред приоритетните за програмата.

  Това, което не ми стана много ясно е дали в самия двор ще се изграждат бунгалата и/или самата къща също ще бъде част от проекта! Имайте предвид, че ако Вие живеете в къщата, а двора бъде използван за селски туризъм то в такъв случай трябва да се отдели самия парцел тъй като когато се кандидатства по Мярка 312 трябва имота да бъде самостоятелен за да може в противен случай ще се счете за изкуствено създадени условия и опит за манипулиране на програмата.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 9. Reply
  Валентин Йонков 29.07.2011 at 23:51

  Здравейте. Искам да попитам, мога ли да кандидатствам за субсидия за превръщането на моята къща за къща за гости, като ще има мини заведение, басейн, и бунгала за нощувки и отдих.Двора и мястото го позволяват, просто ми трябват финанси. Става въпрос за град Троян, област Ловешка, който има приличен развит туризъм и култура.

 10. Reply
  Ивайло Янков 25.07.2011 at 10:17

  Здравейте Стефка,

  Вие може да кандидатствате с проект за финансиране по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 123 за исканата от вас дейност. Имайте предвид, че това е голяма Мярка и ако проекта Вие на стойност по малка от 50 000 лв. не си заслужава, тъй като документацията, която трябва да подготвите е доста сериозна.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 11. Reply
  stefka lubenova 22.07.2011 at 21:15

  Здравейте

  Интересува ме ако имам желание да започна собствен бизнес в сверата на ХВП т.с работилница за сладкарски изделия,а също така и за бързо хранене както и за доставка по домовете,това предполагам влиза в сферата на хранителната проми6леност и ако е така дали бих получила финансиране

 12. Reply
  Ивайло Янков 21.07.2011 at 10:04

  Здравейте г-н Николов,

  Вие може да кандидатствате с проект за финансиране по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 312 за исканата от вас дейност, като естествено се съобразите с условието за приоритетните общини, които са допустими за кандидатстване по мярката.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 13. Reply
  Николов 20.07.2011 at 21:02

  Много благодаря за информацията, определено ще ми бъде полезна. До сега не се бях замислял, но развъждам хъскита от 3 години, има ли програма по която може да се кандидатства за развитие на този тип бизнес?

 14. Reply
  Ивайло Янков 19.07.2011 at 9:17

  Здравейте отново,

  Най – добре е да бъде с два отделни проекта! Просто няма смисъл да бъдат обединени в едно тъй като фотоволтайката ще Ви оскъпи много проекта. Ако бъдат разделени на две ще може да си ги финансирате по отделно, което е най добрия вариант.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 15. Reply
  Николов 18.07.2011 at 18:33

  Благодаря за бързия отговор! Строежа вече е завършен, остава само довършителни и ремонтни работи. Мене по скоро ме интересува проекта за къща за гости и фотоволтаична централа в едно ли трябва да са или да са два отделни проекта по които да се кандидатства?

 16. Reply
  Ивайло Янков 18.07.2011 at 10:54

  Здравейте г-н Николов,

  Вие може да кандидатствате по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 312 при следните условия:
  Д
  а сте собственик на имота и/или да бъде отдаден за период от 10 или повече години.

  Ако ще се изгражда къща за гости и съответно се изисква разрешение за строеж то трябва да бъде набавено към момента на входиране на проекта.

  Ако сте собственик на имота то задължително се прилага „Нотариален акт“ за съответния имот.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 17. Reply
  Николов 16.07.2011 at 23:48

  Здравейте, имам вила в с.Горна Диканя община Радомир. Възможно ли е да се кандидатства по мярка 312 за направата на къща за гости и изграждането на фотоволтаична централа върху покрива? И има ли значение, че парцела е само с право на строеж (суперфикция) или първо трябва да се закупи и извади нотариален акт?
  Благодаря предварително!

 18. Reply
  Ивелина Ганчева 12.07.2011 at 8:33

  Благодаря Ви Г-н Янков! Винаги съм си мислела,че е община Трявна!
  Хубав и успешен ден!

 19. Reply
  Ивайло Янков 11.07.2011 at 15:15

  Здравейте Ивелина,

  Това, което аз виждам е, че село Вонеща вода попада под обхвата на община Велико Търново, което означава, че не сте допустим кандидат по Мярка 312.

  Моля ако греша да ме поправите! Ако има дублиране на имената на съответните села и попада под обхвата на община Трявна то тогава няма проблем да кандидатствате с проект за финансиране.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 20. Reply
  Ивелина Ганчева 11.07.2011 at 14:14

  Здравейте,
  искаме да направим къща за гости в с.Вонеща Вода-обл Трявна,дали попадаме
  в приоритетните общини?Благодаря!

 21. Reply
  Ивайло Янков 11.07.2011 at 10:46

  Здравейте г-жа Георгиева,

  За съжаление исканата от вас дейност няма как да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 312 тъй като село Ярджиловци попада под обхвата на община Перник, която не е сред приоритетните за програмата.

  За да сте допустим кандидат по Мярка 312 Вие трябва да се ориентирате към някоя от следните приоритетни общини за област Перник, а те са както следва: Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир, Трън

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 22. Reply
  Георгиева 09.07.2011 at 0:10

  Здравейте,
  искам да построя нова къща за гости в с.Ярджиловци- Пернишко.Имам фирма регистрирана в София. Мога ли да получа безвъзмездно финансиране и как?
  И най- важното което ме притеснява, ако проекта е неуспешен и не може да просперира има ли някакви задължения относно отпуснатите средства?

 23. Reply
  Ивайло Янков 07.07.2011 at 14:25

  Здравейте отново,

  Що касае друга програма по която може да финансирате исканата от вас дейност не мога да Ви кажа. Що касае Малтийския фонд не работим с него от доста време и не мога да Ви кажа дали подобно финансиране би могло да се осъществи.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 24. Reply
  Даниел Илиев 07.07.2011 at 13:12

  …Ако може да се направи финансиране от Малтийския фонд и поръчител е общината? Може ли това да бъде извършено за общински имот даден ми на концесия?

 25. Reply
  Даниел Илиев 07.07.2011 at 12:59

  Здравейте отново,
  За съжаление явно не попадам в мярка 312, т.к. искам да изградя спортната площадка в гр.Казанлък. Тази дейност може ли да попадне в програма за обучение или за развиване на спорта и туризма, или подобряване инфраструктурата на общината?

 26. Здравейте Даниел,

  Исканата от вас дейност Може да бъде финансирана по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 312. Имайте предвид, че за да бъдете допустим кандидат дейността ще трябва да се развива в една от приоритетните общини за програмата. Тях може да видите тук: https://finansirane.eu/?p=310

  Трябва да знаете, че приема на проекти по Мярка 312 ще започне към края на годината, което означава, че трябва да се започва работа, както по проектното предложение така и за набиране на задължително прилежащата проекта документация.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 27. Reply
  Даниел Илиев 06.07.2011 at 13:41

  Уважаеми г-н Янков,
  Моля да ми дадете съвет по коя програма или фонд може да се финансира изграждането на спортна площадка за развлечение и туризъм, която ще има опция обучаване на младежи в различни спортове и приложни практики в община Казанлък? Възможно ли е съвместно участие на Общината?
  Благодаря предварително.

 28. Здравейте Христо,

  За съжаление не може да кандидатствате с проект за финансиране за изграждане на ФВ – Централа на територията на община Казанлък тъй като тя не е сред приоритетните за програмата.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 29. Reply
  христо христов 21.06.2011 at 23:17

  здравеите.искам да ви попитам дали мога да кандидатствам за субсидии за изграждане на фотоволтаична площадка на територията на казанлак.

 30. Reply
  Христо Колаков 06.06.2011 at 17:41

  Благодаря ти много !

 31. Reply
  Ивайло Янков 06.06.2011 at 17:24

  Ако правилно съм Ви разбрал Вие може да кандидатствате по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 123, която финансира основно проекти в хранително – вкусовата промишленост.

  За да бъда по конкретен моля да обясните каква Ви е дейността в противен случай трябва да гадая!

 32. Reply
  Христо Колаков 06.06.2011 at 17:06

  Искам да си направа друг цех да разширя производството .

 33. Reply
  Ивайло Янков 06.06.2011 at 16:39

  Здравейте Христо,

  Моля да уточните за какво точно искате да кандидатствате?

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 34. Reply
  Христо Колаков 06.06.2011 at 16:16

  Здравейте ! Аз съм сладкар и искам да ви попитам дали мога да кандидатствам за субсидии ? Учил съм като хлебар сладкар и имам сладкарска фирма ? Благодаря ви предварително .

 35. Reply
  Ивайло Янков 06.06.2011 at 11:04

  Здравейте г-жа Илиева,

  За да сте допустим кандидат по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 312 село Черна трябва да попада под обхвата на община Добрич – селска. Немога да Ви кажа с кой да се консултирате в Добрич. Ние имаме офиси в София и Шумен.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 36. Здравейте, имам стара къща в с. Черна, Добричко, която искам да реконструирам и да направя вили за гости. По коя програма мога да кандидатствам и изобщо попада ли селото в приоритетните райони? Другият ми въпрос е къде да се консултирам за повече информация в Добрич? Благодаря предварително.

 37. Reply
  Ивайло Янков 01.06.2011 at 14:15

  Здравейте Биляна,

  Вие може да кандидатствате с проект за финансиране за исканата от вас дейност по програма „Развитие на селските райони“ – Мярка 312 тъй като село Бели Осъм попада под обхвата на община Троян, която е приоритетна за програмата.

  Наредба 29/Мярка – 312 регламентира начина и условията за кандидатстване по съответната програма. Също така може да прочете материалите, които сме публикували по темата.

  Ако искате персонална консултация Моля заповядайте в нашия офис!

  Наредба 29/Мярка – 312 – http://novek.bg/wp-content/uploads/2009/09/Naredba-29.pdf

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 38. Reply
  Биляна Дичева 01.06.2011 at 13:16

  Здравейте, имам дворно място 1500 кв.м в с. Бели Осъм, местност Зеленика, обл. Ловешка. Интересува ме дали мога да кандидаствам по европейска програма за изграждане на хотел с басейн. И ако да,как можем да получим повече информация.

 39. Reply
  Ивайло Янков 31.05.2011 at 11:26

  За исканата от вас дейност това е единствената програма за финансиране!

 40. Reply
  Стефан Козарев 31.05.2011 at 11:07

  Здравейте г-н Янков,
  Благодаря за отговора и да разбирам,че това е единствената възможност за някакво финансиране .

 41. Reply
  Ивайло Янков 31.05.2011 at 9:52

  Здравейте Стефан,

  Има програма и тя се казва „Развитие на селските райони“ – Мярка 312, но за съжаление няма как да стане на територията на община Стара Загора. За да сте допустим кандидат ще трябва да се ориентирате към някоя от следните приоритетни общини които се намират на територията на област Стара Загора, а именно: Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Раднево, Чирпан

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 42. Reply
  Стефан Козарев 30.05.2011 at 17:26

  Добър ден , искам да попитам има ли програма по която мога да кандидатствам за изграждане на футболно игрище с изкуствена настилка в гр.Стара Загора и коя е програмата.

 43. Reply
  Ивайло Янков 14.03.2011 at 11:36

  Здравейте Радка,

  За област Велико Търново приоритетни са следните общини: Елена, Златарица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Стражица, Сухиндол

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 44. Reply
  Радка Петрова 11.03.2011 at 22:24

  Здравейте
  Интересуват ме приоритетните общини по мярка 312 в Търновска област.

 45. Reply
  Ивайло Янков 07.03.2011 at 12:01

  Здравейте Пламен,

  Безвъзмездна помощ означава, че отпуснатите средства до 70% и/или 80% не се връщат! Авансово плащане означава, че Вие може да използвате средства от самата програма по време на изпълнението на проекта в размер на 50% от стойността на проекта.

  Пример: Ако проекта Ви е на стойност 100 000 то от тях 70 000 са безвъзмездни (за проекти различни от ВЕИ), а ако проекта Ви е в сферата на ВЕИ то тогава безвъзмездни са 80 000. Ако сте заявили авансово плащане то Вие може да ползвате 50 000 от програмата по време на изпълнението на проекта.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 46. Reply
  Пламена 02.03.2011 at 14:51

  Бихте ли обяснили, по-конкретно значението на използваните епитети и понятия – “ безвъзмездна помощ“, „авансово плащане“, „плащане в размер на 20% от общата одобрена стойност“? Кое всъщност е безвъзмездното и изобщо има ли нещо такова в цялата ви „програма“?

 47. Reply
  Ивайло Янков 28.02.2011 at 14:10

  Здравейте Пламена,

  За да сте допустим кандидат по програма „Развитие на селските райони“,Мярка 312 вашия имот трябва да се намира в една от приоритетните общини за област Враца, а те са както следва: Борован, Бяла Слатина, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман, Хайредин

  С условията на програмата може да се запознаете от тук: http://novek.bg/wp-content/uploads/2009/09/Naredba-29.pdf

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 48. Reply
  Пламена 27.02.2011 at 21:17

  Здраавейте,

  Интересува ме мога ли да кандисатствам по програма за отпускане на средства с цел развиване на селски туризъм. А по-конкретно, идеята е за реконструиране на стара къща, с цел превръщането и в къща за гости. Къщата се намира в село в близост до гр. Враца. наблизо се намира река и гориста местност, подходяща за разходки, излети, лов, риболов и пр.
  Моля, изпратете ми условията, на които трябва да отговаря съответния проект!

  Поздрави
  Пламена

 49. Reply
  Ивайло Янков 22.02.2011 at 18:20

  Здравейте Галина,

  От 31 октомври до 9-и декември е планираният прием за проекти по мерките 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” и 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”. Това е индикативна дата, но в общи линии ще е са тези дати, която означава, че трябва да си подготвяте проекта!

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 50. Здравейте отново !
  Крайната дата относно прием на документи по мярка 312,01.04.2011 ли е?
  Очаква ли се да има втори прозорец за същата година? Благодаря !!

1 2 3 4 5 8

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0