За всички, които искат субсидии за ВЕИ и Туризъм

Приятели, стартираха дълго очакваните наредби 312 и 311 по програма „Развитие на селските райони“

За какво мога да получа безвъзмездни средства?

 • Изграждане, реконструкция или ремонт на сгради, помещения и друга недвижима собственост. Тук можете да финансирате изграждането на (Фотоволтаична централа, производство на био газ, палети, ВЕЦ – централи, вятърна енергия и всичко що е ВЕИ. Програмата финансира също и изграждане на хотел за селски туризъм до 20 стаи. Вашия проект трябва да се изгради в една от приоритетните общини, които можете да видите на нашия уебсайт.
 • Закупуване на транспортни средства за неземеделски дейности, пряко свързани с дейността. Можете да получите средства за необходимите превозни средства за целите на проекта, тоест ако Ви трябва специално превозно средство да развеждате гостите на вече изградения хотел може да бъде финансиране по програмата;
 • Закупуване на машини, съоръжения и оборудване, включително и компютърен софтуер и специализирана техника на пазарната стойност на активите. Примерен допустим разход е закупуването на хотелски софтуер, който ще Ви е нужен за управлението на вашия хотел. Допустимо по програмата е закупуването на панели и оборудване за построяване на ВЕИ централа, без ограничение на типа суровина, от която ще произвеждате възобновяема енергия;
 • Закупуване на коне за неземеделска дейност;
 • Общи разходи, свързани с консултации, хонорари за правни услуги, архитекти, инженери, разработване на продукти, разработване и въвеждане на системи за управление, разработване и разпространение на рекламни и информационни материали, придобиване на патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на дейностите по проекта.

Възстановими разходи по програмата са:

хонорарите на консултанта, който ще изготви проекта за финансиране, соларния одит, който е необходим за изграждане на „Фотоволтаична“ централа, Сертификати като, ISO, GMP и т.н, възстановяване на средствата за инженеринг на вашия проект и пр.

Посочените по горе дейности са основни и ориентировъчни за да придобиете представа за какво точно може да се вземат средства има и много други.

На какви изисквания трябва да отговарям за да мога да получа средства?

 • Микропредприятия по смисъла на Анекс І от Регламент (ЕО) №364/2004 на Комисията от 25 февруари 2004 г., изменящ Регламент (ЕО) № 70/2001 на Комисията от 12 януари 2001 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност по отношение на държавната помощ за малките и средни предприятия. Казано по друг начин трябва да регистрирате нова фирма с персонал до 10 човека със седалище или клон съответната приоритетна община;
 • Не са регистрирани земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители, в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) или по Закона за тютюна и тютюневите изделия;
 • Нямат изискуеми задължения към Държавен Фонд „Земеделие“;
 • Не са в открито производство по несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност;
 • Не са в производство по ликвидация;
 • Нямат изискуеми публични задължения към държавата;

Колко средства мога да получа по съответната програма?

 • Финансовата помощ е в размер на 70 на сто от одобрените разходи, но не повече от левовата равностойност на 200 000 евро – Това означава, че Вие можете да получите финансиране,

Пример 1: Ако инвестицията Ви е на стойност 100 000 евро., Вие ще получите 70 000 евро. останалите 30 000 евро. ще трябва да осигурите със собствени средства или от друга финансова институция.

Пример 2: Ако проекта Ви е на стойност 1 000 000 евро. Вие ще вземете от програмата 200 000 евро;

 • Участието на кандидата може да бъде само в парична форма – Това означава, че Вие не можете да съфинансирате вашия проект под форма на натура или каквато и да е друга форма освен парична;

Finansirane.eu препоръчва да кандидатствате с проект за около 300 000 EUR. Това е оптималният размер на инвестиционния проект, при който кандидатствате за максималния размер на субсидия и максималното процентно съотношение субсидия – съфинансиране.

409 Comments
 1. Reply
  Ивайло Янков 29.09.2009 at 9:25

  Здравейте Атанаска,

  Това е програма „Развитие на селските райони” Мярка 312 и 311. Що касае параметрите конкретно на Мярка 312 се запознайте с НАРЕДБА 29.

  Програмата си работи

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – Управляващ съдружник в консултантска компания novek

 2. Reply
  Атанаска Ладжова 28.09.2009 at 20:41

  Здравейте,как да кандидатствам по този проект и съществува ли изобщо още?

 3. Reply
  Ивайло Янков 28.09.2009 at 11:01

  Здравейте Тони,

  За съжаление община Пловдив не е приоритетна община по програма „Развитие на селските райони”, която е основа за финансиране на проекти в сферата на туризма що касае изграждане на хотел и/или къща да гости.

  Ако искате да се възползвате от средствата по програмата то Вие ще трябва да се насочите към една от следните приоритетни общини за област Пловдив: Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Лъки, Марица, Перущица, Първомай, Раковски, Родопи, Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение, Хисаря

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

 4. Zdraveite, bix jelala da se konsultiram po sledniq vapros: pritejavam zemq v grad Plovdiv i jelaq da postroq na vaprosnoto mqsto xotel, za koito bix iskala da polzvam subsidii. Ot kade trqbva da polucha podrobna informaciq po vaprosa i kam koq instituciq da se obarna? Predvaritelno vi blagodarq

 5. Reply
  Николина Атанасова 25.09.2009 at 9:49

  Здравейте!
  Имам следните въпроси:
  1. Ще можем ли да получим финансиране за реконструкция на съществуващ тавански етаж, който да доизградим и преобразуваме в хотел с максимум 10 места.Фирмата ще бъде новоучредена с управител жена? И ако да как ще се финансират началните разходи, понеже нямаме наличен капитал?
  2. Бихме ли могли да изградим фотоволтаична централа на земя наша собственост от 3,500 дка за около 100KWp.Колко би ни струвало изработването на бизнес плана? Отново новоучредена фирма с управител жена без начален капитал.

 6. Reply
  Галин Господинов 31.07.2009 at 19:25

  Здравейте!
  Имам 2 дка бетонирана площ с разрешение за строеж. Имам големи амбиции за една фотоволтаична централа до 60 KWp. Но нямам необходимия начален капитал подготвянето на проект. Дали бихте ми дали информация ще можели чрез кредитиране да финансирам 30% които не се субсидират за проекта + началните разходи? Млад предприемач.

 7. относно мярка 313- в наредбата като допустими дейности са посочени такива свързани с туристическа инфраструктура и маркетинг на туристическия продукт, но не става ясно какво е процентното съотношение, т.е. до колко от стойността на проекта може да се използва за инвестиционни дейности и до колко за маркетинг, реклама и т.н?Какво бихте ни препоръчали?
  благодаря предварително

 8. Здравейте Диян,

  Първо се запознайте с Наредба 29, от програма „Развитие на селските райони”, и ако има нещо неясно ще Ви отговоря с най – голя удоволствие.

 9. Reply
  диян кръстев 22.07.2009 at 19:20

  зравете ве4е писах вав един от форумите но не полу4их отговор 6те бада изклу4ително благодарен ако някои ми помогне прите6авам асвалтирана пло6татка вав селски раион на границата на която има травопост на енергото искам да поставя сланчеви батерии за производство на енергия как мога да кандидатствам по някои от програмите за финансиране и каква е процидурата за това благодаря предварително

 10. Reply
  станислав 01.07.2009 at 15:22

  здравейте :)живея в град Хисар област Пловдив и искам да попитам дали бих могул да кандидаствам за изграздането не тъй нареченя по горе хотел за селски туризъм до 20 стаи?семеиството ми притезажава необходимата площ за строежа,но не разполагаме с необходимите парични средства.бих желал да разбера дали е възмозно да кандидатставам по този проект?възможно ли е да кандидатствам за цялостно субсидиране?необходимо ли е да имам фирма?
  предварително благодариа за отговора!!!
  с Увазение Станислав Видолов

 11. Reply
  Ивайло Янков 23.06.2009 at 16:18

  Здравейте отново,
  За съжаление няма в противен случай щях да Ви кажа!

 12. Reply
  Виолета 23.06.2009 at 15:29

  Благодаря все пак за отговора, въпреки, че съм разочарована. Никакви ли други възможности не можете да ми подскажете?

 13. Reply
  Ивайло Янков 23.06.2009 at 10:17

  Здравейте Виолета,
  За съжаление село Сулица попада под обхвата на община Стара Загора, която не е приоритетна по програма „Развитие на селските райони” . Приоритетните общини са следните: Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Раднево, Чирпан

 14. Reply
  Виолета 23.06.2009 at 0:26

  Здравейте! Имам и аз въпрос:
  Купихме училището в село Сулица до Строзагорските бани РЗП 230 кв.м
  УПИ около 3 дка. Имаме много идеи но нямаме финансова възможност да ги реализираме. Молим Ви, посъветвайте ни какво да направим, за да реставрираме имота и да носи ползи както на нас, така и на други. Ако е необходимо повече информация съм готова да предоставя.Благодаря.

 15. Reply
  Ивайло Янков 15.06.2009 at 10:31

  Здравейте г – жа Пачева,
  Вие може да кандидатствате по Мярка 312 за изграждане на ФВ – Централа стига парцела да е подходящ за това. На площ от 6 300 кв² може да се изгради централа до 200 кв.ч.

 16. ЗДРАВЕЙТЕ!ИМАМ ПАРЦЕЛ В С.ТЮЛЕНОВО ОТ 6300 КВ.М.ПАРЦЕЛА Е В РЕГУЛАЦИЯ И ИМА ВИЗА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ХОТЕЛ.ИСКАМ ДА КАНДИДАТСТВАМ ПО МЯРКА 312 ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ФВ–ЦЕНТРАЛА.ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ТОВА ДА СТАНЕ НА ТОЗИ ПАРЦЕЛ,И СЪОТВЕТНО НА ТАЗИ ПЛОЩ КАКВИ МОЩНОСТИ МОГАТ ДА СЕ РАЗПОЛОЖАТ?

 17. Reply
  Ивайло Янков 11.06.2009 at 14:16

  Това е пътя…. Без борба не става!

 18. Reply
  Магдалена Златева 11.06.2009 at 13:41

  Много Ви благодаря. Ще трябв май пак да досаждам на твърде заетите общинари 🙂

 19. Reply
  Ивайло Янков 11.06.2009 at 11:21

  Здравейте отново Магдалена,

  Няма нищо нахално, все пак това е нашета работа!

  За съжаление програма „РСР” е основна за финансиране на частни проекти от такъв характер. Другата възможност е по програма „Регионално развитие” на при нея общината има право да кандидатства като бенефициент и Вие да сте партньор под някаква форма, но взимайки под внимание работата на общините като цяло Ви съветвам да проведете разговори с нея, знаейки колко трудна задача е това, но друг вариант няма.

 20. Reply
  Магдалена Златева 11.06.2009 at 10:28

  Дано не Ви се стори нахално, но мога ли да попитам има ли някакъв друг начин и по друга програма където имам реални шансове за успех.
  Обърнах се дори към общината за съдействие, но от там ми казаха да изчакам за да проверят възможностите и ще ми се обадят.Това беше преди повече от 2мес. и до ден днешен нямам подобно обаждане.
  Ако е възможно поне ме насочете в правилната посока.
  Предварително Ви БЛАГОДАРЯ.

 21. Здравейте Магдалена,

  За съжаление гр. Силистра не е приоритетен по програма „Развитие на селските райони”, която е основа за финансиране на проекти от подобен характер. За област Силистра приоритетни са следните общини: Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Ситово, Тутракан. Или иначе казано Вие трябва да се ориентирате към някоя от следните общини. Относно договора за наем няма проблем да се кандидатства.

 22. Reply
  Магдалена Златева 09.06.2009 at 10:52

  Здравейте,
  Имам една идея за детски развлекателен център в гр.Силистра (какъвто в градът липсва и е необходим).Не съм запозната точно какви са изискванията по тези програми и дали те са предназначени и за хора който тепърва искат да стартират с някакъв бизнес.Искам също така да попитам каква е възможноста това да стане със терен под наем с договор за 10г.
  Благодаря предварително.

 23. Reply
  Ивайло Янков 30.04.2009 at 12:17

  Здравейте отново Божидар,
  Ще Ви препоръчам да изчете форума на СТС „СОЛАР” на него ще намерите всико сързано със техническата, законодателната и всичко свързано с изграждането ФВ – Централа. А що касае финансирането се оборените към нас 🙂
  Линк: http://solar.sts.bg/forum/

 24. Reply
  Божидар 29.04.2009 at 22:52

  Чл. 147. (1) (Доп. – ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Не се изисква одобряване на инвестиционни проекти за издаване на разрешение за строеж за:
  2. (изм. и доп. – ДВ, бр. 65 от 2003 г.) монтаж на инсталации, съоръжения и уредби, с изключение на съоръженията с повишена степен на опасност, подлежащи на технически надзор от Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“;

 25. Reply
  Божидар 29.04.2009 at 22:11

  Здравейте. Доколкото ми е известно за монтаж на фотоволтаична система НЕ Е НЕОБХОДИМО да се следват процедурите по издаване на разрешително за строеж а само разрешение за монтаж. Вярно ли е
  Благодаря

 26. Reply
  Ивайло Янков 27.04.2009 at 10:59

  Здравейте г – н Георгиев,
  Няма специални изисквания,освен всички изискуеми документи според съответната дейност, както и да се съобразите с изискванията на програмата.
  Пълния комплект от документи може да намерите на сайта на „Министерство на земеделието и храните”
  http://www.mzh.government.bg/Article.aspx?rmid=501&id=501&lang=1&lmid=0

 27. Reply
  Георгиев 26.04.2009 at 2:55

  Здравейте, имам следния въпрос.
  При кандидатстване за кредитиране за предприятие за производство на пелети, има ли някакви по-специфични условия, на които трябва да се отговори и къде мога да открия формулярите, с които да се запозная?
  Благодаря предварително.

 28. Reply
  Ивайло Янков 24.04.2009 at 15:53

  Здравейте Мария,
  За програма не знам, но банките предлагат така нареченото „мостово кредитиране”, това означава, че на база одобрен проект към програма „Развитие на селските райони” банката „X” може да Ви предостави средства за стартиране на проекта и след, като го изпълните програмата ще възстанови към банката съответната сума равняваща се на безвъзмездната субсидия.

 29. Reply
  Ивайло Янков 24.04.2009 at 15:46

  Здравей Петър,
  Препоръчвам Ви да изчетете форума на СТС „Солар”, в него има много информация свързана с изграждането на ФВ – Централи
  Линк към форума: http://solar.sts.bg/forum/
  След, като придобиете представа за целия процес свързан с изграждането на ФВ – Централа и имате някакви неясноти относно финансирането не се колебайте да се свържете с мен отново!!!

 30. Здравейте, може ли да получа информация по коя мярка мога да получа финансиране за ВЕИ преди реализиране на проекта? Благодаря

 31. Здравейте,
  отскоро се запалих по проектите за ВЕИ и се интересувам от всякаква информация,свързана с тях.Семейството ми има земи в Югозападна България.Дайте ми информация от къде да започна.Колко би ми струвало да ме консултирате за някои неща.Просто имам няколко въпроса,на които не намирам конкретна информация.На повечето места информацията е сякаш за хора,които имат някакви познания.А,аз нямам такива.Моля,дайте ми съвет откъде да започна.
  Предварително Ви благодаря!

 32. Благодаря ,
  Отново бяхте максимално бързи и полезни .
  Поздрави за това , което правите !

 33. Reply
  Ивайло Янков 14.04.2009 at 17:09

  Здравейте г – н Георгиев,

  Последната информация свързана със „сесииния” модел за внасяне на проекти по Мярка 312 е както следва:

  Експертите от „Министерство на земеделието и храните”, изнесоха информация на „Отворените врати”, че до момента няма проблем да се внасят проекти по всяко едно време, но ако тяхната бройка се увеличи и експертите от министерството нямат капацитет да оценят проектите в срок от 3 месеца, който е официален по наредбата, ще преминат към „сесииния” модел. Това ще стане ясно до максимум 2 месеца.

  Но това не е обезпокоително, през времето, което ще се оценяват проектите, останалите потенциални бенефициенти ще си готвят проектите и в момента в който отвори сесията ще се внасят!!!

  Има и вариант да не се стигне до така наречения „сесиен” модел, ще видим след 2 месеца!!!

 34. Здравейте,
  Има ли яснота относно етапите за прием и оценка на готовите проекти , защото по това , което има като информация не ми става ясно … Вие давате добър пример с информация , но май става дума за друга мярка . Имате ли друга по-точна информация ? Всички ни интерисува и мисля , че ако отговорите ще сте полезни , както винаги . Благодаря предварително !

 35. Reply
  Милка Тодорова 14.04.2009 at 8:12

  Много Ви благодаря!!!

 36. Reply
  Ивайло Янков 13.04.2009 at 17:56

  Здравейте Милка,
  Всичко свързано с ВЕИ(слънце, вятър, вода, земя) е допустимо, като дейности за финансиране, и вече според изискванията и спецификата на съответния проект (бизнес), се съобразява проекта за финансиране.

 37. Reply
  Милка Тодорова 13.04.2009 at 17:13

  Здравейте!
  Вие пишете че може да се кандидатства с проект за ФВ (фотоволтаична) централа, а как стои въпроса с вятърна или водна?
  Благодаря Ви предварително

 38. Reply
  Ивайло Янков 13.04.2009 at 13:40

  Здравейте отново,

  Това е нашета работа. Стараем се да помагаме колкото се може повече на нашите посетители!!!

 39. Reply
  Д.Сиромахов 13.04.2009 at 10:49

  Здравейте г-н Янков,

  Наистина много Ви благодаря за бързия отговор,
  със сигурност ще се възползвам ор услугите Ви.

  Поздрави
  Димитър

 40. Reply
  Ивайло Янков 13.04.2009 at 9:56

  Здравейте Милка,

  Благодаря Ви за хубавите думи!!!

  Да, може да кандидатствате с проект за финансиране за изграждане на ФВ – Централа към програма „РСР”, община Своге е приоритетна по програма.

 41. Reply
  Милка Тодорова 13.04.2009 at 8:53

  Здравейте!
  Благодаря Ви за хубавия сайт и за нформацията в него – много е полезна.
  Интересува ме може ли да се финансира със средства от ЕС изграждане на ВЕИ в района на с. Осеновлаг, община Своге?

 42. Reply
  Ивайло Янков 10.04.2009 at 15:44

  Здравейте Димитър,

  Тъй като община Земен е приоритетна по програма „Развитие на селските райони” Вие може да кандидатствате с проект за финансиране към нея по приоритетна ОС 3, Мярка 312. За да се запознайте с условията на програмата, моля прегледайте нашия сайт.

  Екипа на Finansirane.eu може да Ви съдейства при разработката и управлението на проекта за финансиране към съответната програма.

  Ако има нещо неясно не се колебайте да се свържете с мен на моя електронен адрес

 43. Reply
  Д.Сиромахов 10.04.2009 at 15:05

  Здравейте г-н Янков,
  Преди 4г.закупих училище в с.Блатешница,община Земен, което в последствие е било туристическа спалня,и след това изоставено и разграбено. Идеята ми беше след като го купя да възстановя тази му дейност или да направя нещо свързано със селския туризъм (а там има невероятни възможности за конна езда,off road и тем подобни занимания), но за съжаление парите ми свършиха,а навсякаде където и да отида ми казват-„дай за да ти дадем“.
  Моля,посъветвайте ме какво да направя и от каде да намеря
  средства за постигането на тази моя цел.

  Предвярително Благодаря.
  Димитър

 44. Reply
  Румяна Попова 07.04.2009 at 17:51

  Г-н Янков,
  С този изчерпателен отговор отговорихте и на следващия ми въпрос, а именно „Как един незавършен обект би могъл да се категоризира“?
  Сърдечно Ви благодаря за което!
  Поздрави от вече слънчевия Бургас: Румяна Попова

 45. Reply
  Ивайло Янков 03.04.2009 at 11:48

  Здравейте г – жа Петкова,
  Разбира се, че е необходимо категоризиране /лицензиране, но ситуацията е следната:
  Тъй, като самото категоризиране се извърша след, като самия обект бъде готов няма нужда да бъде прилагано при внасянето на самото проекто – предложение, а и чисто законово няма как да стане. Това се предвижда, като дейност в самия проект и времеви график. Както знаете сумата ще Ви се възстанови, чак след като проекта бъде завършен напълно в това число и категоризирането/лицензирането

 46. Reply
  Румяна Попова 02.04.2009 at 13:56

  Здравейте,
  Относно Мярка 312.
  Чл. 21 гласи: Всички дейности и инвестиции по проекта, за които се изисква лицензиране и/или разрешение за извършване на дейността/инвестицията, съгласно българското законодателство, се
  подпомагат само в случай, че ползвателят е представил съответните лицензи и/или разрешения.
  Въпросът ми е: Необходимо ли е лицензирането на „Къща за гости“, тъй като това все пак е обект за настаняване, а според Закона за туризма всички обекти за настаняване подлежат на лицензиране?

 47. Благодарим сърдечно за бързия отговор.

 48. Reply
  Ивайло Янков 23.03.2009 at 10:53

  Здравейте сем. Петрови,

  Моя съвет е да прехвърлите на фирмата с която ще кандидатствате собствеността на имота с всички разрешителни, които притежава. С друго „око” се гледа, когато се кандидатства със собствен имот.

 49. Здравейте г-н Янков!

  Подготвяме проект по мярка 312 – за къща за гости. Имам къща с дворно място на мое име, придобити по наследство. Ще кандидатсваме с фирма на съпруга ми- ЕООД.
  Въпросът ни е относно изискуемите по наредбата необходими документи 15 и 16 .
  Достатъчно ли е да направя договор за наем между мен / тъй като имотът е мой / и ЕООД-то на съпруга ми или трябва да прехвърля собствеността на фирмата му. Или трябва да му учредя право на ползване или право на строеж??? В къщата ще бъдат извършвани строително-монтажни работи.

  Благодарим предварително за отговора!
  Сем. Петрови

 50. Здравейте г-н Янков ,
  Прочетох отговора на въпроса , който силно ме разтревожи и благодаря за бързата реакция . Съжалявам ако е прозвучало като слух за спиране на мярака 312 , но напрежението е голямо и …разбирате притеснението .
  Искам да ви попитам : има ли ги публикувани някъде графиците за приемане на проекти , защото където и да попитам , всеки вдига рамене … Официално нищо не се знаело , казват , че тепърва щели да го гласуват … Много неясна е тази информация . Ако можете помогнете , за да са спокойни хората , които се вълнуват , а и мен в частност .
  Едно голямо Благодаря ! Поздрави !

1 3 4 5 6 7 8

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0