За подпомагане на земеделските стопани през 2009г. са предвидени 1 963 274 200 лв.

1 963 274 200 лв. за подпомагане на земеделските стопани през 2009г. ще се преведат по план–сметката на Държавен фонд „Земеделие”, който е акредитиран да изпълнява функциите и на Разплащателната агенция в България, реши Министерски съвет.

Параметрите в план-сметката на ДФ „Земеделие” за 2009 год. са в съответствие със Закона за устройството на държавния бюджет и Закона за подпомагане на земеделските производители. Средствата ще постъпват поетапно през цялата година в съответствие със сроковете и правилата за изплащане на субсидиите.

ДФ “Земеделие” ще изплаща средствата по договорената с Европейската комисия финансова рамка за селско стопанство по Схемата за директни плащания на площ, за пазарна подкрепа и за развитие на селските райони. Средствата за директни плащания възлизат на 549 550 000 лв., за пазарна подкрепа са 248 386 600 лв., а финансовият ресурс от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, прехвърлени към директни плащания е  86 750 000 лв. За субсидиране на текущата дейност са предвидени 65 000 000 лева, в т.ч. и за преки субсидии за безвъзмездно подпомагане на земеделските производители по национални програми в размер на 60 000 000 лв. За национални доплащания на хектар земеделска земя и национални доплащания за животновъдството са предвидени 211 000 000 лв., които ще се изплащат след одобрение от ЕК.

Предвидените средства по линия на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейски фонд за рибарство възлизат на 632 728 400 лв., а съответното национално съфинансиране към Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейски фонд за рибарство е в размер на 169 859 200 лв.

Разплащателната агенция ще гарантира възможността през 2009 г. да се изплащат финансови средства на заетите в земеделието и да се прилага Общата селскостопанска политика и Общата рибарска политика на ЕС. Приходната част на ДФ „Земеделие” се формира от собствени средства, помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от ЕС и от ежегодна субсидия от държавния бюджет. Набраните средства служат за субсидиране на растениевъдството и животновъдството; предоставяне на инвестиционни заеми, плащания по поети гаранции; възнаграждения на персонала, за капиталови разходи и текуща издръжка на Фонда.

Източник: Министерството на земеделието и храните http://www.mzh.government.bg/Default.aspx?lang=1&lmid=0

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0