Зелена книга за бъдещето на европейската политика в сектор рибарство

Европейската комисия прие Зелена книга за бъдещето на Общата европейска политика в областта на рибарството. Документът анализира недостатъците на сегашната политика и поставя началото на широко обществено допитване как те да бъдат преодолени. Рибари и други заинтересовани страни от сектора, в но също така учени, гражданското общество и граждани, проявяващи интерес, се приканват да се произнесат до 31 декември 2009 година относно бъдещето, пред което е изправено европейското рибарство. Допитването ще е първа стъпка в процеса, който трябва да доведе до радикална реформа в Общата политика в областта на рибарството.

Комисарят за морското дело и рибарството Джо Борг коментира: „Поставяме под въпрос дори основни тези на сегашната политика и ще погледнем всичко под лупа. Ние не искаме това да е просто още една реформа. Време е да изработим модерна, опростена и устойчива система за управление на рибарството в ЕС, която да трае дълго през 21-ви век.“
Целта на приетата днес Зелена книга е двояка: да повиши информираността за предизвикателствата, пред които е изправен секторът през последните години и да потърси обществена реакция, която да се трансформира в модерен, новаторски и по-общоприет подход към регулирането на рибарството. Тя включва въпроси като:Как да осигурим дългосрочна устойчивост и жизнеспособност за рибарството? Как да адаптираме общия капацитет на риболовния флот, като едновременно с това се погрижим и за социалните проблеми, пред които са изправени крайбрежните райони?Как да доразвием културата на спазване на правилата?  По какъв най-добър начин ОПОР може да допринесе за устойчивостта на рибарството извън водите на ЕС?

Документът анализира всички страни на политиката в областта на рибарството днес и обяснява защо някои проблеми остават нерешени въпреки напредъка след реформата от 2002 година. Един от основните проблеми е намаляването на европейските рибни запаси: 88 % от запасите са подложени на прекомерен риболов (за сравнение същото важи за 25 % в световен мащаб) и 30 % са „извън безопасните биологически граници“, т.е. те не могат да се възпроизвеждат в нормална степен, тъй като възпроизвеждащата се популация е сериозно намаляла.  Въпреки това в много риболовни райони продължаваме да ловим 2 или 3 пъти повече риба от нивата, осигуряващи стабилност на запасите. Това е най-вече резултат от свръхкапацитета на флотите. В действителност този свръхкапацитет е икономически неефективен, защото той не само че изтощава запасите, но и непрекъснато намалява печалбите на сектора. Нужно е да се намерят решения за възстановяване на най-засегнатите запаси и едновременно с това да се гарантира, че риболовът ще остане надежден източник на приходи за рибарите.

Освен свръхкапацитета, документът посочва други четири структурни слабости на сегашния подход:
·    липсата на точни цели в политиката, особено по отношение на отговорността в областта на околната среда и съчетанието с морски въпроси от общ характер;
·    твърде централизирана система за вземане на решения, търсеща краткосрочни решения, които в повечето случаи подкопават дългосрочната устойчивост;
·    рамка, която не предоставя достатъчно отговорности на сектора
·    отсъствие на политическа воля за спазване на ограниченията за риболов.
Тези въпроси подлежат на разглеждане при положение, че Европа подсигурява две трети от нуждите си от морски продукти чрез внос.
Комисията изразява загриженост, че ако в близките години не бъде постигнато по-екологосъобразно и устойчиво развитие, резултатът ще е изтощаване на морските ресурси и икономически нежизнеспособен риболовен сектор. Ако обаче следващата реформа пренесе в 21-ви век Общата политика в областта на риболова, това ще облагодетелства не само рибарите или крайбрежните области, но и всички европейски граждани.

Въпреки, че е правно задължена единствено да преразгледа някои части от ОПР до 2012 г., съществуващото положение, особено що се отнася до запасите и свръхкапацитета на флотите, доведоха Комисията до убеждението, че трябва да започне процеса на реформа още сега. Започналото днес допитване ще приключи на 31 декември 2009 година и Комисията ще обобщи резултатите от него през първата половина на 2010 година. След допълнителна консултация със заинтересованите страни Комисията ще подготви доклад за оценка на въздействието и ще разработи предложение за нов основен регламент. Това предложение може да бъде представено на Европейския парламент и на Съвета в началото на 2011 г. с оглед приемането му през 2012 година.

Източник: Представителството на ЕК в България

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0