Земеделското министерство избира нови членове в Комитета за наблюдение на ПРСР

Мярка 4.1 ПРСРМинистерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) организира избор на участници в състава на Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Те трябва да представляват юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), които работят в сферата на изменението на климата, енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници.

От кандидатите се изисква да са регистрирани като юридически лица с нестопанска цел  за осъществяване на общественополезна дейност най-малко 2 години преди момента на подаване на заявление за участие в процедура за избор. Необходимо е също да са действащи и активни, да имат опит в разработването (изпълнението), мониторинга или оценката на стратегии/програми или политики.

Желаещите да участват в Комитета за наблюдение на ПРСР трябва да имат опит в разработването (изпълнението), мониторинга или оценката на Националната стратегическа референтна рамка/ Споразумението за партньорство/, програми или проекти, съфинансирани със средства от Европейския съюз.

Кандидатите ЮЛНЦ в обществена полза не може да членуват в представителните на национално равнище организации на работодателите и на работниците и служителите, признати от Министерския съвет по реда на Кодекса на труда, както и в национално представителните организации на и за хората с увреждания, признати от Министерския съвет.

В срок до 15 работни дни от датата на публикуване на поканата (тя е 23 юни 2017 г.) всяко заинтересовано лице подава най-много едно писмено заявление за участие в избора до директора на дирекция „Развитие на селските райони“ в Министерство на земеделието, храните и горите.

Към заявлението се прилагат решение за първоначална съдебна регистрация и удостоверение за актуално състояние; списък и описание на изпълняваните проекти, програми и/или дейности съгласно чл. 13а, ал. 1, т. 3 и 4 от ПМС 79 от 2014 г. и документи, доказващи изпълнението им; декларация за обстоятелствата по чл. 13а, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ПМС №79 от 2014 г.

Юридическите лица с нестопанска цел, които са подали в срока на поканата заявления по образец и отговарят на посочените критерии ще бъдат уведомени и ще бъдат поканени да излъчат общ титуляр и до трима заместника в състава на КН на ПРСР (2014-2020).

 

 

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0