Начало / Акцент Евро Финансиране / Изграждане на птицеферма за „щастливи кокошки“

Изграждане на птицеферма за „щастливи кокошки“

Животновъдството е един от основните източници за изхранване на човечеството. Птицевъдството е отрасъл на животновъдството,  задоволяващо нуждите на населението за месо и яйца. Изискванията на потребителите към качеството на храните нарастват непрекъснато и все по-често търсят гаранции за произхода на продукта – от здрави, а вече и от „щастливи животни“.

В производството има два вида птицеферми:

  • за производство на кокоши яйца за консумация;
  • птици от комбинирано направление за яйца и месо;

Началото при създаване на птицеферма се поставя с избора на подходящ имот, където да бъде изграден животновъдния обект.Местоположението му трябва да бъде съобразено с типа и влажността на почвата,  да бъде обезопасен и с осигурено електричество и вода.

Тревната площ, ограждаща помещенията трябва да бъде съобразена с отглежданият брой кокошки. Използването на късо стеблени жилави тревни видове и детелина се разглежда като най-подходяща растителност за свободно отглеждани кокошки. За студеното  време, може да бъде изградена т.нар. „зимна градина“.

Животновъдният обект  първоначално се проектира от правоспособни проектанти и се описва в технически проект.  Видът на сградата се определя от системата, по която ще бъдат отглеждани  птиците.  

Техническия проект е набор от документи и проектно-сметна документация касаеща  физическото изграждане на даден обект или казано с други думи “Строителната документация”.  Преди стартирането на дейностите по изграждането на обекта, трябва инвестиционното намерение да бъде съгласувано и одобрение от Регионалната инспекция по околната среда и водите.

Техническия проект се одобрява от общината, в която ще се реализира инвестицията, за да се получи разрешение за строеж. Разрешителното за строеж  губи правно действие ако не бъде започнат строеж до 3г. и ако в продължение на 5г. не е завършен грубият строежа.

Свободното отглеждане на кокошките в по-едри стокови ферми които произвеждат продукция за пазара, комбинират методите на подово отглеждане с използването на дворни площи.

Системите за отглеждане на кокошки са: алтернативни, за отглеждане в неуголемени клетки и за отглеждане в уголемени клетки.

Алтернативни системи са системи свързани със свободното отглеждане на кокошки , като трябва да бъдат спазени определени условия.

Изисквания относно животновъдния обект предназначени за кокошки носачки са регламентирани с Наредба № 25 от 2005 г. за Минималните изисквания за хуманно отношение при отглеждане на кокошки носачки, а за изискванията относно отглеждането на бройлери се спазват изискванията на  Наредба 26 от 5 август 2008 г. за определяне на минималните изисквания за хуманно отношение и защита при отглеждане на бройлери.

Животните от животновъдните обекти подлежат на официална идентификация, а животновъдните обекти – на регистрация по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинските дейности в БАБХ.

През 2020г. се откриват възможности за финансово подпомагане за животновъдите, чрез получаване на финансиране от Програмата за развитие на селските райони.

 

Желаещите да се занимават с птицевъдство и да изградят своя птицеферма, както и вече занимаващите се, които желаят да обновят своите обекти или да  закупят ново оборудване  могат да се възползват от финансиране чрез следните подмярки:

  1. Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
  2. Подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020
  3. Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г

Консултантите от консултантска фирма novek могат да Ви съдействат за осъществяване на Вашите идеи, като Ви помогнат с изготвянето и управлението на проекта. На посочените контакти може да си уговорите среща за безплатна консултация, на която да обсъдите възможностите пред Вас.

София 02 489 69 59 Пловдив 0879 373 335 Варна 0888 580 069

 

ВИЖ СЪЩО

Очаквани процедури през 2020г. за над 315 млн.лв.

През 2020 година ще бъдат обявени процедури за набиране на проектни предложения на обща стойност …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.