Догодина ще бъде отворен прием по държавна помощ „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция“. Това коментира министър Десислава Танева в отговор на необходимостите на сектор „Плодове и зеленчуци“ вчера преди церемонията по връчване на наградата „Агробизнесмен на годината“, организирана от вестник „Български фермер“.

Преди да бъде отворена тази държавна помощ ще бъде пренотифицирана пред службите на ЕК. Още повече тя ще бъде с разширен обхват, два пъти по-голям бюджет и нов срок на прилагане – до 2021 г. Предстои обсъждане с бранша, като промени ще има и при допустимите активи за подкрепа. 

Целта на държавната помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства подпомага  регистрирани земеделски стопани, организации и групи производители, за инвестиции в машини, оборудване и линии за подготовка, охлаждане и съхранение на първична земеделска продукция в сектор „Плодове и зеленчуци“.

Инвестициите имат за цел подобряване на общата производителност и устойчивост на стопанството, по-специално чрез намаляване на производствените разходи или подобряване и пренасочване на производството.

Помощта се предоставя под формата на капиталова субсидия, като максималният интензитет на помощта е до 50% от приемливите разходи за покриване на част от разходите за реализация на инвестиции в машини, оборудване и линии за подготовка, охлаждане и съхранение на първична земеделска продукция. 

През 2020 г. ще стартират приеми по 11 подмерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. с бюджет близо 114 млн. евро. Тя е насочена към развитие на конкурентно земеделие и горско стопанство, иновации в хранително – вкусовата индустрия, опазване на природните ресурси и околната среда, както и към насърчаване на възможностите за заетост и по-добро качество на живот в селските райони.

ПОЛУЧИ БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ

 

Очаквани процедури през 2020г. за над 315 млн.лв.
Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0