Индикативен график: Седем подмерки ще бъдат отворени по ПРСР през 2018 г.

Индикативен график за отваряне на 7 мерки по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) през 2018 г. е публикуван на сайта за структурните фондове на ЕС.

С най-голям бюджет ще е подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ – 100 млн. евро. Финансовата подкрепа на проектите ще е до 75%, като минималната му стойност не може да е под 10 хил. евро, а максималната над 100 хил. евро. Подмярката ще е отворена ориентировъчно в периода април-юни. Допустимите инвестиции са за развитие на туризъм, на услуги, производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление, развитие на занаяти и други неземеделски дейности.

С най-малки бюджети са подмярката за провеждане на обучения 1.1, подмярката за създаване на оперативни групи, които внедряват иновации – 16.1 и туристическата подмярка 7.5. Те ще разполагат съответно с 8 и 10 млн. евро.

Мярка 1.1 ще е отворена от юли до октомври. По нея могат да кандидатстват висши училища, гимназии, научни институти и фирми, специализирани в обучения.

По мярка 16.1 финансирането ще е в две фази. При първата фаза одобрените групи ще получат общо 150 хил. евро, при втората – 9.850 млн. евро. На практика, в страната ще бъдат създадени 10 оперативни групи с участието на земеделци и учени, като за всяка е предвиден 100% финансиран разход в размер на 1 млн. евро. По мярката ще се кандидатства от май до юли 2018 г.

Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ е за създаване на туристически информационни центрове, туристически атракции, туристическа инфраструктура, посетителските центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство и други. Финансирането е 100%, ако инвестициите не генерират приходи. Приемът по подмярка 7.5 ще тече между септември и декември.

Мярка 7.3 „Широколентов а инфраструктура, включително нейното създаване, подобрение и разширяване“ ще е с бюджет от 30 млн. евро. Тя ще е отворена през март – юни.

Мярка 7.6 за духовните храмове ще е с бюджет 15 млн. евро, а финансирането по нея ще е между 75 и 100%. Няма обявена минимална стойност на проектите, максималната ще е 400 хил. евро. Мярката ще е отворена през март – май.

Мярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ ще е с портфейл от 6.5 млн. евро. Финансирането при нея е до 100%. Ще бъде отворена още през февруари без да е посочен краен срок. Предвидени са субсидии за подготвителна помощ в размер на 10 хил. евро за проекти за вътрешноте териториално сътрудничество и 25 хил. евро за проекти за транснационално сътрудничество. За изпълнение на проектите субсидията е 100 хил. евро за транснационално сътрудничество и на 50 хил. евро за вътрешно териториално сътрудничество.

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0