Институт „Пушкаров“ може да консултира земеделското министерство при прилагане на ПРСР

Институтът по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров” е национален лидер в разработването на теоретични и приложни аспекти на почвознанието, поливното земеделие, растителната защита и механизацията на селското стопанство. Това заяви директорът на научния институт проф. Светла Русева по време на среща на колектива с председателя на Селскостопанска академия проф. д-р Васил Николов.

Колективът представи основните направления, по които работи. Учените посочиха, че в Института се правят химични, физични, микробиологични и агрохимични анализи на почви и растения и земеделските производители могат да получат консултации както за осъществяване на оптимално торене, така и за борба с плевели, болести и неприятели по отглежданите селскостопански култури. В ИПАЗР се осъществява радиоекологичен мониторинг и контрол на почви, води, наноси, растения и храни.

С проф. Николов бяха обсъдени възможностите на института да подкрепя МЗХГ при реализирането на Програмата за развитие на селските райони чрез осъществяване на агрохимическо обслужване на земеделието, мониторинг на състоянието на почвените ресурси, агроекологично райониране на земеделските култури, очертаване на земеделските територии с природни ограничения за земеделско ползване и други.

Учените от ИПАЗР „Пушкаров“ дават съвети на фермерите за борба с ерозията в земеделските земи и за рекултивация на непродуктивни, слабопродуктивни, замърсени и нарушени почви и ландшафти. Извършват оценки за водообмена в системата почва-растение-атмосфера и препоръки за водоспестяващи и екологосъобразни прецизни поливни режими.  Правят оценки за агроклиматичния потенциал на земите за ефективно отглеждане на различни земеделски култури. Извършва се картографиране и мониторинг на икономически важни вредители, изпитва се устойчивостта на сортове и хибриди земеделски култури към причинители на икономически важни болести.

Фермерите може да получат съвети за техническите средства за механизиране на процесите в растениевъдството и животновъдството, технологиите и съоръженията за прибиране и оползотворяване на биомасата от земеделското производство и съвременни решения за логистика и машиноизползване на земеделската техника.

Проф. д-р Николов разгледа Музея на почвите, Лабораторния блок на института, включващ лабораториите за физико-химични, микробиологични, агрохимични и радиобиологични анализи.  Акредитираната референтна изпитвателна лаборатория по радиоекология и радиоизотопни изследвания на ИПАЗР „Пушкаров“ е една от двете лаборатории в България с най-голям обхват на изследвания и капацитет на персонала.

 

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0