Информация за правилата за връщане на авансово платените суми по оперативните програми

Член 82, ал. 2 от Регламент (ЕС) № 1083/2006 на Европейския Парламент и на Съвета за основните разпоредби относно Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд, отменящ Регламент (ЕС) № 1260/1999 предвижда, че цялата сума, платена като авансово финансиране по оперативна програма, подлежи на възстановяване на Комисията от страната членка, ако не бъде изпратено искане за плащане по оперативната програма в рамките на 24 месеца от датата, на която Комисията е платила първата вноска от предварителното финансиране.

С цел избягване прилагането на разпоредбата на чл. 82, ал. 2 от страната членка следва да бъде направено искане за плащане и така да се избегне задължението за възстановяване на получените суми. Такова искане може да се отправи към ЕК веднага щом бъде представено описание на системата за управление и контрол за съответната програма, придружено с доклад на Одитния орган относно оценка за изграждането на системата и положително мнение относно нейното съответствие с приложимите правила, описани в чл. 71 от същия регламент.

Не е необходимо приемането от страна на Комисията на горепосочения доклад и приемането не представлява необходимо условие за изпълняването на разпоредбите на чл. 82, ал.2 и избягване на задължението за връщане на получените плащания.
Предвид датите, на които са направени първите авансови плащания към България, сроковете за чл.82, ал.2 са, както следва:
ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” – 29.10.2009
ОП „Регионално развитие” – 21.11.2009
ОП „Техническа помощ” – 21.11.2009
ОП „Транспорт” – 21.11.2009
ОП „Околна среда” – 21.11.2007

За 5 оперативни програми Одитният орган е подготвил и са изпратени на ЕК доклади с положително становище за системите за управление и контрол – ОП „Техническа помощ”, ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, ОП „Транспорт”, ОП „Административен капацитет” и ОП „Развитие на човешките ресурси”. Съответно за тези програми Сертифициращият орган е представил искане за плащане на ЕК.

Източник: Дирекция „Координация и контрол върху дейностите по управление на средствата от ЕС“

Екипът на Finansirane.eu може да Ви съдейства при управлението и изпълнението на проекта Ви за финансиране!

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0