Финансиране за обучение на персонала

Специфични цели:

 • Привличане на вниманието и повишаване на информираността на работодателите в страната относно важността от подобряването на капацитета на наетия персонал за нарастване на производителността на труда;
 • Повишаване включването и предоставянето на обучения на заетите лица в предприятията в страната посредством развитие, подобряване и/или обновяване на настоящите им професионални компетентности, както и посредством придобиване на нови професии,
 • необходими за бъдещото разширяване и/или развитие на предприятията;
 • Създаване на условия за по-широко прилагане на принципите за учене през целия живот, следвайки стратегиите на ЕС и целите за създаване на икономика, основана на знанието.
 • Повишаване производителността на труда и създаване на условия за устойчива заетост.
 • Запазване на заетостта от страна на работодателите минимум една година след приключване на обучението.

ВАЖНО:

Кандидатите могат да избират между две схеми за финансиране съобразно своите възможности и финансово състояние:

по Компонент I – схема съгласно Регламент 68/2001г на Комисията относно приложението на чл.87 и 88 на Договора за ЕО относно помощта за обучение, ОВ L 10/13.01.2001 – бенефициентът участва със собствени средства (собствено участие), като максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е до левовата равностойност на 1 000 000 евро, определени по официалния курс на лева към еврото;

Компонент II – схема съгласно Регламент № 1998/2006г на Комисията относно приложението на чл. 87 и 88 от Договора за ЕО за минималната помощ, ОВ L 379/28.12.2006, като максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е до левовата равностойност на 200 000 евро, определени по официалния курс на лева към еврото, на едно предприятие за срок от три финансови години с изключение на предприятията, развиващи дейност в сектор „шосеен транспорт, за които максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ не може да надхвърля левовата равностойност на 100 000 евро, определени по официалния курс на лева към еврото. В случай, че по единия от двата компонента до края на периода на договаряне на схемата останат налични недоговорирани средства и липсват подходящи проекти за финансиране, а по другия сакласирани повече проекти за финансиране и липсват средства, Договорящият орган си запазва правото да направи прехвърляне на средства от компонент в компонент.

Организации без значение на тяхната роля в проекта, с изключение на

подизпълнителите, не могат да бъдат одобрявани и да реализират едновременно проекти по двата компонента. Одобрени бенефициенти, реализиращи проекти по схемата за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/07/2.1-01 „Квалификационни услуги и обучения за заети лица“, могат да подават проектни предложения по настоящата схема само в рамките на компонента, реализиран по Регламент 1998/2006, средствата до левовата равностойност на 200 000 евро. Те могат да кандидатстват по Компонент I (по Регламент 68/2001) само след окончателното одобрение и разплащане на финалния отчет по действащ проект, реализиран по Регламент 1998/2006г.

4 Comments
 1. Reply
  папазов 05.08.2009 at 10:37

  Здравейте, ще ви помоля да дадете някакви насоки относно кандидатстването по програма „Развитие на човешките ресурси“,В качеството на работодател искам да подобря езиковата квалификация на персонала.

 2. Reply
  таня георгиева 02.10.2008 at 9:05

  Работя в Читалище, което е регистрирано като Юридическо лице с нестопанска цел, и е НПО, до колкото разбирам от вашата статия ние може да кандидатстваме по тази програма да обучение и квалификация на персонала, но възникна следния спор при нас – Може ли да кандидастваме като работодателят е настоятелство?

 3. Благодарим за въпроса д – р Николова

  По програма „Човешки ресурси” може да кандидатства всякакъв вид структура независимо от неговата дейност с малки изключения. В случая Вие имате право да кандидатствате по програмата. При проявен интерес от ваша страна може да направим една среща с вас.

  Иво Янков

 4. Reply
  д-р Корнелия Николова 09.06.2008 at 12:27

  Моля, да ми отговорите, дали здравните заведения могат да са бенефициенти. Аз работя в „Областен диспансер по пневмофтизиатрични заболявания със стационар – Шумен“ ЕООД.Нуждата от чуждоезиково /по английски/,информационно и специализирано медицинско обучение е много голяма.
  Възможно ли е здравното заведение в което работя да кандидаства по горепосочените проекти?

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0