Как може да подобрим условията на труд

construction.jpg Как да получим пари и подобрим „Условията на друд“ 

Размерът на средствата, предоставяни от фонда, е не повече от:

70 000 лв. за малки и средни предприятия;
100 000 лв. за големи предприятия

Какво финансира програмата:
1. финансиране на проекти и програми за подобряване условията на труд с браншова значимост и приложимост на резултатите.

2. финансиране до 30 на сто от стойността на проекти за подобряване на условията на труд в отделни предприятия с конкретна практическа приложимост, свързани с:

а) реконструкция и модернизация на съществуващи обекти;

б) внедряване на нови и модернизиране на съществуващи технологии и/или съоръжения;

в) изграждане или усъвършенстване на системата за предотвратяване на рискове на работното място;

г) изграждане или усъвършенстване на системата за осигуряване качеството на труда;

д)подобряване на санитарно- хигиенните условия;

е) обезопасяване на машини и съоръжения;

ж) други проекти, свързани с подобряване условията на труд;

3.разработване на нормативни актове, правила, норми и изисквания;

4. разработване и издаване на учебни и информационни материали;

5.организиране и провеждане на специализации в областта на здравословните и безопасни условия на труд.

Кой може да кандидатства:
За финансиране на проекти и програми за подобряване условията на труд с браншова значимост и приложимост на резултатите; разработване и издаване на учебни и информационни материали и организиране и провеждане на специализации в областта на здравословните и безопасни условия на труд имат право да кандидатстват всички физически и юридически лица, отраслови, браншови,регионални и областни съвети по условия на труд.

За финансиране до 30 на сто от стойността на проекти за подобряване на условията на труд в отделни предприятия с конкретна практическа приложимост имат право да кандидатстват физически и юридически лица, които отговарят на изискванията, посочени в Наредба №1 от 23.03.2006г.

За финансиране разработването на нормативни актове, правила, норми и изисквания могат да кандидатстват министерства и ведомства.

Как става финасирането:
Предоставянето и изразходването на средствата от Фонда се извършва съгласно изискванията на Наредба № 1 от 23.03.2006 година за условията и реда за финансиране на проекти и програми от Фонд “Условия на труд”, по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), или на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки.

За участие в обявяваните от Фонда процедури всеки кандидат попълва формуляр по образец на Фонда и подава предложение. Подадените от кандидатите предложения по всяка процедура/конкурс подлежат на разглеждане, оценка и класиране.

Кандидатстването, оценката и класирането на предложенията става при спазване на принципите на прозрачност и ефективност, и се извършват в условията на открита конкуренция и безпристрастна оценка на отделните предложения.

Управителят на Фонда сключва договор за финансиране с одобрения кандидат.

 

1 Comment
  1. Добра статия помага с изчерпателна информация

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0