Как може община да прави 240 000 евро на година?

Официално стартира НАРЕДБА № 25 от 29.07.2008г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ по Програмата за развитие на селските райони за период 2007 – 2013 година. Основните дейности, които могат да бъдат финансиране на 100% могат да се комбинират по така, че да осигурят „ФИНАНСОВА НЕЗАВИСИМОСТ“ на съответната селска община.

Както навсякъде в Европейския съюз така и в България общините ще стават все по-независими. Осигуряването на финансова стабилност на дадена община зависи пряко зависи от усвояването на предвидените за селските общини средства. Всяка една дейност, финансируема по програмата пряко или косвено допринася за осигуряването на спомената финансова стабилност.

Дейности, за които се предоставя финансова помощ в размер на 100% от одобрените разходи, които не могат да надвишават 3 000 000 EUR са следните:

1.      Строителство, реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и мостове. Строителството на нови пътища се подпомага в изключителни случаи, когато кандидата може да докаже важни социални и икономически ползи;

2.      Строителство/реконструкция/рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения;

3. Строителство/реконструкция/рехабилитация на канализационни системи и съоръжения;

4.      Изграждане или рехабилитация на малка инфраструктура за управление на животинските отпадъци (само трупосъбирателни площадки);

5.      Изграждане или рехабилитация и оборудване на инсталации/мощности за производство на топлинна и/или електрическа енергия за сгради общинска собственост и/или сгради, които предоставят различни обществени услуги от възобновяеми енергийни източници; изграждане на разпределителна мрежа за био-горива или произведена от биомаса или други възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) топлинна/електрическа енергия;

6.      Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на общински или други сгради използвани за предоставяне на обществени услуги;

7.      Изграждане на нови или подобряване на съществуващи центрове за предоставяне на културни услуги (културни центрове, театри, библиотеки), включително създаването на мобилни такива;

8.      Изграждане или подобряване на центрове за отдих, свободно време и спорт (спортни и младежки центрове и др.);

9.      Изграждане или подобряване на центрове за социални услуги:

10.   Изграждане или подобряване на центрове предоставящи услуги свързани с използването на информационни и комуникационни технологии (здравни съвети, подпомагане на бизнеса, общински услуги и др.), включително създаването на мобилни центрове.

Екипа на Finansirane.eu и ЕНПРОМ ООД предлага да ви съдейства при консултирането на проект за осигуряване на „ЕНЕРГИЙНА НЕЗАВИСИМОСТ“, т.е. производство на електро  и топло енергия от Възобновяеми Енергийни Източници (ВЕИ), която да бъде използвана за задоволяване на енергийните нужди на общината и за продажба на преференциалните цени за изкупуване на електро енергия произведена от ВЕИ. Финансируеми по програмата са следните проекти:

 • Поставяне на Фотоволтаични панели, които произвеждат енергия от слънчевата радиация на обществени сгради. Основно предимство при подобна инвестиция е, че излишната енергия се изкупува на електро разпределителните предприятия на преференциална цена от 718 лв. / МВтч.произведена електроенергия.
 • Построяване на ферма за производство на топло и електро енергия от БИОГАЗ. Фермата за Биогаз събира всички органични отпадъци от района. След ферментацията им се отделя газ. Този газ служи за производството на електро е топло енергия. Отпадъчния продукт от процеса е чиста еко тор. Електроенергията произведена от БИОМАСА се изкупува на цена 184 лв. / МВтч.
 • Поставянето на вятърни перки за производство на електро енергия от вятъра. Електроенергията произведена от вятърни съоръжения се изкупува на цена 156 лв. / МВтч.

Примерен проект за осигуряване на „ЕНЕРГИЙНА НЕЗАВИСИМОСТ“ на община разработен от екипа на Finansirane.eu:

 • Поставяне на 200 КВтч. Фотоволтаични панели на покривите на общински сгради или общински терени намиращи се на подходящи места.
  • Инвестиция – от 600 000 до 800 000EUR;
  • Очакван приход – от 70 000 до 90 000 EUR на година от продажба на електро енергия;

 • Построяване на 500 МВтч ферма за БИОГАЗ.
  • Инвестиция – от 1 000 000 до 1 500 000 EUR;
  • Очакван приход – от 100 000 до 150 000 EUR на година от продажба на електро енергия, топло енергия и еко тор;

 • Поставяне на 600 КВтч. Перка за генериране на електроенергия от вятъра на подходяща земя:
  • Инвестиция – от 400 000 до 500 000 EUR;
  • Очакван приход – от 70 000 до 90 000 EUR на година от продажба на електро енергия;

Поради факта, че подобни проекти са на 100% финансируеми. Това означава, че община реализирала предложения проект може да генерира косвени приходи от 240 000 до 300 00 EUR на година.

Finansirane.eu Ви гарантира следните предимства:

 • Вие ще сте първата община реализирала подобен проект в България;
 • Вашата община ще привлича много интерес, както туристически, така и инвеститорски;
 • Доверие на гражданите на вашата община, което ще Ви гарантира тяхната подкрепа на предстоящи избори;
 • Не са необходими усилия и компетенции от страна на вашата община;

2 Comments
 1. Поставяне на 600 КВтч. Перка за генериране на електроенергия от вятъра на подходяща земя:
  Въпроси- Колко би стувал, на Общината. изготвянето от Вашата консултантска фирма изготвянето на такъв проект за кандидатстване?
  -Има ли карта на Общините,които биха могли да се възползват от тази програма?

 2. Отлично!!! Вместо книги на ночь.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0