Начало / Акцент Евро Финансиране / Кандидатствай за преработка на селскостопански продукти

Кандидатствай за преработка на селскостопански продукти

От 22.10.2019г. е открита за кандидатстване процедура за подбор на проекти по подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематична програма за развитие на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020г.

За да кандидатвате по подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематична програма за развитие на малки стопанства“ трябва да отговаряте на следните условия:

 1. Земеделски стопани, регистрирани по Търговския закон;
 2. Кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите;
 • Размер на стопанството измерен  в стандартен производствен обем (СПО)от 6 000 до 7 999 евро;
 • Да развивате дейността си в един от секторите – „животновъдство“, „плодове и зеленчуци“ и/или „етерично-маслени и лекарствени култури“;
 • Да имате минимум 33 % от общия доход за предходната година от земеделски дейности. 

Финансовата помощ е в размер на 60% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. Максималният размер на допустимите разходи за проект 146 685 лв, а минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 2 444, 75лв.

Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните производствени подсектори, свързани с преработката/маркетинга на селскостопански продукти:

 • мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;
 • месо и месни продукти;
 • плодове и зеленчуци;
 • пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;
 • етеричномаслени и лекарствени култури;
 • гроздова мъст, вино и оцет;
 • производство на енергия чрез преработка на първична и вторична биомаса от растителни и животински продукти с изключение на биомаса от рибни продукти;

Проектните предложения се подават по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020), на интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/. 

Проектите ще се приемат до 17:30 часа на 23.12.2019 г. 

 Консултантите от консултантска фирма novek могат да Ви съдействат за осъществяване на Вашите идеи, като Ви помогнат с изготвянето и управлението на проекта. На посочените контакти може да си уговорите среща за безплатна консултация, на която да обсъдите възможностите пред Вас.

София 02 489 69 59 Пловдив 0879 373 335 Варна 0888 580 069

ВИЖ СЪЩО

За Вас животновъди – превантивни мерки

През номеври в Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. беше добавена нова мярка 5 …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.