Кога да внасяме проектите си по програма „РСР” през 2009!?!

Периоди за прием на заявления за подпомагане и съответните бюджети по ОС 1, ОС 2, ОС3 от „Програма развитие на селските райони“

Приоритетна ОС 3

Мярка 311 – „Разнообразяване към неземеделски дейности“

 • Крайната дата за прием на заявления за подпомагане е 13.05.2009г. Бюджетът за този прием е в размер на 42 027 249 евро;
 • Следващия период на прием на заявления за подпомагане да стартира на 14.05.2009г., но не по-рано от първия работен ден след крайната дата по т.1. Крайната дата за прием за този период е 25.07.2009г. Бюджетът за този прием е в размер на 4 715 886 евро, като към тази сума се добавя остатъка от предходния период;
 • Следващия период на прием на заявления за подпомагане да стартира на 26.07.2009г., но не по-рано от първия работен ден след крайната дата по т.2. Крайната дата за прием за този период е 28.10.2009г. Бюджетът за този прием е в размер на 3 536 914 евро, като към тази сума се добавя остатъка от предходния период;
 • Следващия период на прием на заявления за подпомагане да стартира на 29.10.2009г., но не по-рано от първия работен ден след крайната дата по т.2. Крайната дата за прием за този период е 31.12.2009г. Бюджетът за този прием е в размер на 3 536 914, като към тази сума се добавя остатъка от предходния период.

Мярка 312 – „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“

 • Крайната дата за прием на заявления за подпомагане е 13.05.2009г. Бюджетът за този прием е в размер на 54 308 200 евро (бюджет за 2007г. + 2008г. + 2009г);
 • Следващия период на прием на заявления за подпомагане да стартира на 01.07.2009г., но не по-рано от първия работен ден след крайната дата по т.1. Крайната дата за прием за този период е 08.09.2009г. Бюджетът за този прием е в размер на 50% от бюджета за 2010г., като към тази сума се добавя остатъка от предходния период;
 • Следващия период на прием на заявления за подпомагане да стартира на 12.10.2009г., но не по-рано от първия работен ден след крайната дата по т.2. Крайната дата за прием за този период е 15.12.2009г. Бюджетът за този прием е в размер на 50% от бюджета за 2010г., като към тази сума се добавя остатъка от предходния период.

Мярка 313 – „Насърчаване на туристическите дейности“

 • Крайната дата за прием на заявления за подпомагане е 13.05.2009г. Бюджетът за този прием е в размер на 3 023 754 евро (50% от бюджета за 2007г. и 2008г.);
 • Следващия период на прием на заявления за подпомагане да стартира на 14.05.2009г., но не по-рано от първия работен ден след крайната дата по т.1. Крайната дата за прием за този период е 25.06.2009г. Бюджетът за този прием е в размер на 1 209 501 евро (20% от бюджета за 2007г. и 2008г.), като към тази сума се добавя остатъка от предходния период;
 • Следващия период на прием на заявления за подпомагане да стартира на 26.06.2009г., но не по-рано от първия работен ден след крайната дата по т.2. Крайната дата за прием за този период е 28.09.2009г. Бюджетът за този прием е в размер на 907 126 евро (15% от бюджета за 2007г. и 2008г.), като към тази сума се добавя остатъка от предходния период.
 • Следващия период на прием на заявления за подпомагане да стартира на 29.09.2009г., но не по-рано от първия работен ден след крайната дата по т.2. Крайната дата за прием за този период е 31.12.2009г. Бюджетът за този прием е в размер на 907 126 евро (15% от бюджета за 2007г. и 2008г.), като към тази сума се добавя остатъка от предходния период.

Мярка 321 – „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“

 • Крайната дата за прием на заявления за подпомагане е 15.05.2009г., но не по-рано от 20 дни след постановяване на заповедта. Бюджетът за този прием е в размер на 223 134 673 евро (бюджет за 2007г. + 2008г. + 2009г. + 75 000 000 евро от бюджета за 2010г.);
 • Следващия период на прием на заявления за подпомагане да стартира на 15.07.2009г., но не по-рано от първия работен ден след крайната дата по т.1. Крайната дата за прием за този период е 30.10.2009г. Бюджетът за този прием е в размер на остатъка от бюджета за 2010г., като към тази сума се добавя остатъка от предходния период.

Мярка 322 – „Обновяване и развитие на населените места“

 • Крайната дата за прием на заявления за подпомагане е 13.05.2009г. Бюджетът за този прием е в размер на 104 448 962 евро (бюджет за 2007г. + 2008г. + 2009г. + 30 000 000 евро от бюджета за 2010г.);
 • Следващия период на прием на заявления за подпомагане да стартира на 01.08.2009г., но не по-рано от първия работен ден след крайната дата по т.1. Крайната дата за прием за този период е 30.10.2009г. Бюджетът за този прием е в размер на остатъка от бюджета за 2010г., като към тази сума се добавя остатъка от предходния период.

Приоритетна ОС 2

Мярка 223 – „Първоначално залесяване на не земеделски земи“

 • Крайната дата за прием на заявления за подпомагане е 13.05.2009г. Бюджетът за този прием е в размер на 7 817 034 евро (бюджет за 2007г. + 2008г. + 50% от бюджета за 2009г.);
 • Следващия период на прием на заявления за подпомагане да стартира на 01.06.2009г., но не по-рано от първия работен ден след крайната дата по т.1. Крайната дата за прием за този период е 14.08.2009г. Бюджетът за този прием е в размер на 958 514 евро (25% от бюджета за 2009г.), като към тази сума се добавя остатъка от предходния период;
 • Следващия период на прием на заявления за подпомагане да стартира на 30.09.2009г., но не по-рано от първия работен ден след крайната дата по т.2. Крайната дата за прием за този период е 11.12.2009г. Бюджетът за този прием е в размер на 958 513 евро ((25% от бюджета за 2009г.), като към тази сума се добавя остатъка от предходния период.

Приоритетна ОС 1

Мярка 121 – „Модернизиране на земеделските стопанства“

 • Крайната дата за прием на заявления за подпомагане е 13.05.2009г. Бюджетът за този прием е в размер на остатъка от бюджета за 2007г., 2008г. и 2009г;
 • Следващия период на прием на заявления за подпомагане да стартира на 14.05.2009г., но не по-рано от първия работен ден след крайната дата по т.1. Крайната дата за прием за този период е 30.06.2009г. Бюджетът за този прием е в размер на 25% от бюджета за 2010г., като към тази сума се добавя остатъка от предходния период;
 • Следващия период на прием на заявления за подпомагане да стартира на 06.07.2009г., но не по-рано от първия работен ден след крайната дата по т.1. Крайната дата за прием за този период е 31.08.2009г. Бюджетът за този прием е в размер на 25% от бюджета за 2010г., като към тази сума се добавя остатъка от предходния период;
 • Следващия период на прием на заявления за подпомагане да стартира на 02.09.2009г., но не по-рано от първия работен ден след крайната дата по т.2. Крайната дата за прием за този период е 20.10.2009г. Бюджетът за този прием е в размер на 25% от бюджета за 2010г., като към тази сума се добавя остатъка от предходния период;
 • Следващия период на прием на заявления за подпомагане да стартира на 22.10.2009г., но не по-рано от първия работен ден след крайната дата по т.2. Крайната дата за прием за този период е 22.12.2009г. Бюджетът за този прием е в размер на 25% от бюджета за 2010г., като към тази сума се добавя остатъка от предходния период.

Мярка 122 – „Подобряване на икономическата стойност на горите“

 • Крайната дата за прием на заявления за подпомагане е 13.05.2009г. Бюджетът за този прием е в размер на 2 456 191 евро (бюджет за 2007г. + 2008г. + 50% от бюджета за 2009г.);
 • Следващия период на прием на заявления за подпомагане да стартира на 14.05.2009г., но не по-рано от първия работен ден след крайната дата по т.1. Крайната дата за прием за този период е 31.08.2009г. Бюджетът за този прием е в размер на 1 473 714 евро (30% от бюджета за 2009г.), като към тази сума се добавя остатъка от предходния период;
 • Следващия период на прием на заявления за подпомагане да стартира на 01.09.2009г., но не по-рано от първия работен ден след крайната дата по т.2. Крайната дата за прием за този период е 18.12.2009г. Бюджетът за този прием е в размер на 982 476 евро (20% от бюджета за 2009г.), като към тази сума се добавя остатъка от предходния период.

Мярка 123 – „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“

 • Крайната дата за прием на заявления за подпомагане е 15.05.2009г., но не по-рано от 20 дни след постановяване на заповедта. Бюджетът за този прием е в размер на 91 121 669 евро (бюджет за 2007г. + 2008г. + 50% от бюджета за 2009г.);
 • Следващия период на прием на заявления за подпомагане да стартира на 16.05.2009г., но не по-рано от първия работен ден след крайната дата по т.1. Крайната дата за прием за този период е 31.07.2009г. Бюджетът за този прием е в размер на 27 018 093 евро (50% от бюджета за 2009г.), като към тази сума се добавя остатъка от предходния период;
 • Следващия период на прием на заявления за подпомагане да стартира на 03.08.2009г., но не по-рано от първия работен ден след крайната дата по т.2. Крайната дата за прием за този период е 30.10.2009г. Бюджетът за този прием е в размер на 40% от бюджета за 2010г., като към тази сума се добавя остатъка от предходния период;
 • Следващия период на прием на заявления за подпомагане да стартира на 02.11.2009г., но не по-рано от първия работен ден след крайната дата по т.2. Крайната дата за прием за този период е 21.12.2009г. Бюджетът за този прием е в размер на 30% от бюджета за 2010г., като към тази сума се добавя остатъка от предходния период.

Източник: „Министерство на земеделието и храните“

9 Comments
 1. Reply
  Ивайло Янков 23.03.2010 at 10:49

  Здравейте Илия,

  Първото нещо, което трябва да направите е да регистрирате фирма в община Панагюрище, след което земята, на която ще се изгражда съответното съоръжение да бъде заведено, като актив на фирмата, с която ще се кандидатства за финансиране. Тази дейност може да бъде финансирана по Мярка 312, която е част от програма „Развитие на селските райони”.

  Вие трябва да се запознаете с Наредба 29/Мярка 312, както и с новите промени по нея!

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 2. имам заведение ханче на главен път в село левски община панагюрище и искам да кандидаствам за финансиране да направя автомивка и автосервиз какво трябва да направя и каде да отида благодаря

 3. Reply
  ЕЛКА ГЕОРГИЕВА 18.06.2009 at 18:46

  Уважаеми Г-н Янков, много Ви благодаря за бързия и компетентен отговор!Поздрави Е.Георгиева.

 4. Reply
  Ивайло Янков 17.06.2009 at 9:30

  Здравейте Елка,
  За съжаление село Войнежа е ситуирано към община В. Търново, която не е приоритетна по програма „Развитие на селските райони” Мярка 312. За област В. Търново приоритетни са следните общини: Елена, Златарица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Стражица, Сухиндол, тоест за да може да кандидатствате по програмата дейностите по проекта Ви трябва да се развиват към една от горепосочените общини.
  Добре е да се кандидатства с новорегистрирана фирма в съответната приоритетна община, относно имота няма изискване той бъде във владение миниум шест години, просто няма логика в такова изискване!

 5. Reply
  ЕЛКА ГЕОРГИЕВА 16.06.2009 at 18:34

  Имам имот в село Войнежа до Вонеща вода. Влиза ли то в населените места по Приложение 2, защото не е обявено изрично/или поне аз не го намерих/.Необходимо ли е да регистрирам фирма или клон на фирмата ми със седалище в това населено място за да кандидатствам с проект по мярка 313 и да реконструирам къщата и да развивам селски туризъм.Имота е във владение на сна ми от 2 год. и той може ли да кандидатствакато физическо лице или трябва да си регистрира фирма.
  Мисля, че четох изискване имота да е бил във владение поне 6 год. Взема ли се в предвид, че имота е бил на баба му и двдо му в продължение на 20 години. Предварително ви благодаря!

 6. Reply
  Ивайло Янков 15.06.2009 at 10:00

  Здравейте Пенка,
  Единственото, което мога да Ви посъветвам е да потърсите добра консултантска фирма, за да нямате проблеми при подготовката на проектното предложение, както и при неговата оценка.
  Казвам Ви това защото както сама сте се уверила не е лека работа да изготвиш проект за финансиране към съответната програма. Най – вероятно ще допуснете грешки, които ще доведат до връщане на проектното предложение за корекции, това означава още 3 месеца.

 7. Reply
  Пенка Трифонова Попкръстева 14.06.2009 at 16:30

  Здравейте,опитвам се да получа по-конкретна информация за Приоритетна ОС 3-мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“.Указанията за попълване на проект са изключително общи, трудни за възприемане и написани на висок, недостъпен стил.Може ли да получа нещо по- конкретно, което изисква само попълване, с ясно очертани колони и редове, без да се налага да повтарям едни и същи неща 100 пъти и в крайна сметка да не разбирам кое на кого служи.
  С уважение-Попкръстева.

 8. Reply
  Ивайло Янков 12.06.2009 at 17:52

  Отговорено Ви е на посочения електронен адрес!

 9. Reply
  Елисавета 09.06.2009 at 9:35

  Здравейте!
  В момента обсъждаме със съпруга ми да започнем семеен бизнес в
  областа на селския туризъм.Ние сме от Варна и се интересуваме на
  първо време дали с.Доброглед попада в районите,които се финансират
  със средства от европийските фондове.Моля, посочете ни кои райони
  около нашия град биха попадали в обсега на подобно финансиране.
  Ще ви бъдем благодарни за малко повече информация отнсно стъпките
  за изпълнение на подобен бизнес план и за евентуални косултанти
  които можем да ползваме.
  Ще ви бъда благодарна ако ми отговорите на посочения електронен адрес.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0