Колко важни са приоритетите по мярка 4.2 от ПРСР?

Изпълнението на проект, финансиран по европейска програма е голямо предизвикателство за всеки, но дали то ще бъде увенчано с успех зависи от правилното планиране и добрата подготовка преди това. Мярка 4.2 ще стартира през октомври месец тази година и времето с което разполага всеки инвеститор за планиране и подготовка изтича с всеки изминал ден. Добре е тези, които тепърва ще започват подготовка на проектите си да се съобразят с изискванията и приоритетите на мярката, за да имат максимален шанс проектите им да попаднат в зоната в която ще бъдат придвижени за разглеждане. В противен случай, дори проекта ви да бъде достоен за награда, ако той не отговоря на приоритетите и не събира минималният брой точки, тогава въобще няма да бъде разгледан.

Приоритет: Северозападна България и райони с други ограничения

Ще бъде даван приоритет (допълнителен брой точки) на проекти, които ще се реализират на територията на Северозападния район, както и на проекти, които попадат в списъка на необлагодетелствани райони. Списък с необлагодетелстваните райони, може да видите тук.

Приоритет: Биологични продукти

По подобие на мярка 4.1, която стартира през месец юни, ще бъде давани допълнителни точки за преработката на продукти със сертификат за „био“. По този начин се дава стимул да бъдат произвеждани по-чисти и по-качествени храни.

Приоритет: Въвеждане на енергоспестяващи технологии и иновации

Тук условно ще разделим проектите на две категории. Такива инвестиции, които се изграждат върху съществуваща материална база – в този случаи трябва да представите документи от енергийно обследване, в което част от планираните инвестиции ще доведат до оптимизация в енергоемкостта на инвестицията. Например това може да бъде – нови енергийно ефективни машини, допълнителна изолация на производственото помещение с оглед намаляването на топлинните загуби, инсталирането на енергийно ефективно осветление, фотоволтаични електроцентрали за собствено ползване и други мерки.

Във втория случаи, когато имаме изграждане на чисто нова сграда/съоръжения ще се дава приоритет само на тези проекти, които покриват повече от задължителните изисквания за енергийна ефективност. Документите за енергийните обследвания трябва да бъдат извършени от лица, които са сертифицирани съгласно Закона за енергийна ефективност.

Доказването на иновации пък ще става с документ за патент или полезен модел, издадени от Патентно ведомство. 

Приоритет: Преработване на продукция от „чувствителни сектори“

В контекста на мярка 4.1, приоритет по този критерии ще бъде даден на секторите месо и млечни продукти, плодове и зеленчуци и етерично-маслени култури. В това число попадат и производителите на продукти от мед.

Приоритет: Устойчива заетост в селските райони

Поемането на ангажимент от страна на инвеститорите за осигуряване на нови работни места във връзка с инвестицията ще се стимулира с допълнително. С колко точно ще зависи от конкретният ангажимент, който инвеститора планира да поеме. Тук важни са три  момента. Планираните работни места трябва да отговарят на критериите за устойчиво развитие на бизнеса – тоест разходната част на заплатите трябва да бъде обвързана с приходната част на бизнес плана. Също така трябва да се има предвид, че ДФЗ ще следи за поетия ангажимент за период от 3 години след приключване на проекта – това означава, че ако инвеститорът е поел ангажимент за осигуряване на 5 работни места, то той ще трябва да ги поддържа за минимален период от 3 години след изплащането на субсидията. При установяване на нарушение най-вероятно бенефициентите ще търпят санкции – връщане на цялата субсидия заедно с лихвите. И третия важен момент е, че точки по този критерии ще получат само тези проекти, които се намират на територията на селски район.  Идеята тук е да се стимулират инвестициите и намаляването на безработицата в по-слабо развитите райони у нас. Списък на общините, намиращи се в селските райони може да намерите тук.

[signoff]

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0