Коментар на зам.-министър Грудев за ПРСР. Какво да очакваме и какво не?

На 27 януари 2016г. се проведе редовно заседание на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.

Бурни реакции, както от страна на народните представители, така и от страна на членовете на неправителствени организации, предизвика обсъждането на Програма за развитие на селски райони.

васил грудевНа заседанието, зам.- министър Грудев, направи кратък обзор на ПРСР 2007-2013г, като почти успя да убеди всички присъстващи, че изпълнението на Програмата приключва с един доста добър резултат, на фона на късното стартиране – като цяло на самата програмата и на трудностите при функционирането на самите дейности по разплащането.

През 2015г. – казва Грудев – успяхме да изплатим 550 млн. евро средства от ПРСР, което доведе до общ резултат на изплатените средства по самата програма, в рамките на 2 млрд. 476 млн. евро, което на практика представлява 94% изплатени средства, на база наличния бюджет на самата Програма. В този процент, не се включват средствата от част „Нанесени финансови корекции“ по приключени вече проекти, като ако има бъдеще корекции и санкции, те ще бъдат приспаднати от това число и съответно процентът ще бъде намален. Все пак, министърът подчерта, че фонд „Земеделие“ е успял да навакса през изминалата година, независимо от всички забавяния и трудности при разплащането на проектите, при самото кандидатстване и въобще при функционирането на цялата Програма.

Васил Грудев направи и обобщен план на периода 2014-2020, относно случващото се до сега и бъдещи планове.

През изминалата година стартира ПРСР 2014-2020, с получаването на официално одобрение от Комисията, в края на месец май. Преди това, ДФ „Земеделие“ започна работа и отвори първите от мерките по Програмата, в това число и площните мерки, и естествено мерките предизвикващи най-голям интерес – инвестиционните. Забеляза се силен старт, с отварянето на мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, в последствие на мярка 6.1 – която е насочена конкретно към младите земеделски производители и разбира се финализиране на годината с приема по мярка 4.2 – насочена към инвестиции за преработка на суровини от хранително-вкусовата промишленост. Като цяло, изминалата година, се характеризира с изключително голям интерес към отворените от тях приеми, но за съжаление желанията за инвестициите в земеделския сектор, надвишават многократно и в пъти възможностите, като бюджет, на самата програма. Това означава, един изключителен натиск и голяма доза желание за инвестиране, чрез използване средства от Програмата.

Според министър Грудев, това показва две неща:

  • Готовност, от страна на бенефициентите, за усвояване на кандидатстване по Програмата.  Тук се прави сравнение с миналия програмен период, при който едва в последната година от отворените приеми, фондът се намира в хипотеза на ограничен бюджет по определени приеми, за разлика от програмен период 2014-2020, където още от първия прием, ДФ „Земеделие“ е в рамката на такъв ограничен бюджет и то няколкократно.
  • Сериозен интерес за спекулативна инвестиция в земеделския сектор, като тази спекулация води до нездрав и нездравословен интерес към самата програма и към средствата.

Той подчертава, че през настоящия програмен период, няма притеснение от неусвояване на бюджета за годината, както е през периода 2007-2013; загубата на средства се очаква да бъде минимална; а интереса от страна на бенефициенти – огромен. Такъв е примера със земеделския бранш, където се бе натрупал глад за инвестиране, поради невъзможността да се използват земеделски средства и да се инвестира в земеделските стопанства.

Важни промени се очакват по Програма за развитие на селски райони!

Управителния орган възнамерява да направи изменения по ПРСР, които са свързани с намаляване на таваните по отделните процедури. Такъв пример бива даден с мярка 4.1, където интересът надвишава бюджета с повече от четири пъти и половина. Таванът по проекта е 1.5 млн. евро, като предложението е да бъде намален на 1 млн. евро, което ще допринесе за достигане на парите до повече на брой бенефициенти, както и би елиминирало проекти, правени на чисто спекулативна база и основа.

Какво предстои през настоящата година?

Както сподели зам.- министърът, през тази, както и през всички следващи години, до края на програмния период ще бъдат публикувани ясни и точни индикативни графици, за това кои мерки ще бъдат отворени съответната година и в кой времеви период.

За голямо разочарование на всички кандидат – бенефициенти, мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ няма да отвори прием през 2016г. Според министър Грудев, отварянето на мярката през тази година ще доведе до пълен блокаж на работата на ДФ „Земеделие“ и невъзможност за адекватно функциониране и администриране на процесите. Той подчерта, че през изминалия програмен период, мерки 311/312 са превърнати в мерки за инвестиране в „къщи за гости“ и фотоволтаици, които сами по себе си са апетитни, лесно изграждащи проекти, но не допринасят максимално за развитието на живота и заетостта в селските райони. През тази година няма да има прием по мярка 6.4, основно поради нехомогенното изразходване на средства, в разписването на проекти за „къщи за гости“ и за фотоволтаични централи, които не носят необходимата придадена стойност и не развиват по адекватен начин нито земеделското стопанство, нито облика на селските райони.

Преди да бъде отворена този тип мярка, ДФ „Земеделие“ желае да си направи ясна сметка на направено през изминалата програмата и необходимо ли е да се прави същото и през новата. Инвестициите в „къщи за гости“ няма да бъдат недопустими, но ще трябва време, за да се направи анализ как функционират тези обекти, защо голяма част от тях нямат посетители, въобще отдават ли се като услуги и необходимо ли е да се приоритизира до такава степен този тип инвестиция. В момента се събират и анализират данни от всички общини, за да се види каква е визията за развитие на туристическите дейности в съответна община; как е съчетана с културните, религиозните, традиционните и местните възможности за разнообразяване на туризма. На първо място – казва Васил Грудев – трябва да е ясна картината във всяка една община – къде има възможности, къде има потенциал и къде има необходимост да се инвестира в такъв тип туристически дейности. Необходим е един наистина детайлен анализ, за да се даде сметка, какво искаме да се постигне, на база това, което сме постигнали като първоначални индикатори в старата програма.

Независимо от липсата на мярка 6.4,  през тази година ще дойдат възможностите за инвестиции в религиозни храмове – по мярка 7.6, което се планира за средата на месец април. Добри новини се очакват и за мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, която е планирана да отвори през месец юни. Очаква се проекта на Наредба да бъде публикуван в рамките на следващите две седмици, поради забавяне приемането на „Закон за обществените поръчки“, на база на който ще бъде разписана и наредбата, с указания за възложителите.

Що се касае до допустимите дейности, такива ще бъдат дейности свързани с:

  • Проекти за пътища;
  • Водопровод;
  • Социална инфраструктура
  • Образователна инфраструктура, вкл. спортна инфраструктура;
  • Културна инфраструктура.

Тук е важно да поясним, че няма да се подпомагат големи проекти за спортна инфраструктура в селските райони, а насочеността е към подобряване материалната база на училищата и изграждането на дребно мащабна спортна инфраструктура, което представлява малка спортна площадка – до 50 хил. евро, като целта е да се финансират повече на брой обекти, за да допринесат наистина качествено за развитието на живота в селските райони. Това което няма да бъде финансирано през тази година, са инвестиции, свързани с туристическата инфраструктура; с изграждането на различни паркове и площадки в самите общини, както и инвестиции в канализация.

През тази година ни очаква и втори прием по мярка 4.1 – с вече намален интензитет на помощта като таван, с възможности за финансиране и на инвестиции, свързани с хидромелиорациите – като частни проекти – тъй като при първия прием това бе изключено; както и втори прием по мярка 4.2. Най-голям интерес за земеделските стопани, представлява мярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на земеделски дейности“, която ще отвори през настоящата година. Помощта по мярката е начална; тя е с минимално ниво на подпомагане, но и с минимално изискване от страна на бенефициентите.

През втората половина на 2016г. се очаква да бъде пуснат и индикативен график за прием на проекти през следващата календарна година, като се надяваме там да присъства и дългоочакваната мярка 6.4.

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0