Коментар на Тихомир Тихолов от БАБЕП за инвестицията в птицевъдна ферма и възвръщаемостта от нея

По случай предстоящото откриване на мярка 4.1 (както и 4.1.2 и 6.3), сме поканили отново г-н Тихомир Тихолов – почетен председател на БАБЕП, да ни разкаже повече за инвестицията в птицевъдна ферма и възвращаемостта от нея.

Здравейте г-н Тихолов. Съвсем скоро във Finansirane.eu качихме материал за създаването на птицеферма с финансова помощ по Програма за развитие на селски райони. В тази връзка, инвестициите в птицевъдство попадат ли в чувствителния сектор „животновъдство” и ще получат ли приоритет за финансиране по Програмата?

Производството на птиче месо, без съмнение, е най-успешният от всички сектори за животински храни. Освен това, инвестициите тук са с бърза и сигурна възвращаемост за разлика от други приоритетни сектори по ПРСР, като овощарството например.

Бързата възвращаемост се дължи на навлизащите нови технологии за отглеждане и краткият цикъл на растеж. Сигурност за птицевъдите дава огромното и нарастващо търсене на птиче месо на местния пазар, което родните птицеферми не могат да задоволят. Неизползвания потенциал на българското производство води дотам, че в супермаркета купуваме пилета внос от Полша, Гърция или дори Нидерландия.

Възможностите за износ на българска продукция също са неограничени. Специалисти в сектора  предвиждат по-нататъшно интензивно развитие на световното птицевъдство и увеличаване на производството на яйца и птиче месо.

Приложението на законодателството на ЕС за хуманно отношение към птиците в България и надписа на етикета „Произведено в ЕС” са нашата визитна картичка за бизнес партньорите ни в чужбина. Инвестициите в сектора са оправдани. С правилен фокус можем в кратки срокове да постигнем:

  • Изпълнение на изискванията на световния и нашия пазар към хранителните продукти;
  • Изграждане и/или  модернизиране на материално-техническата база на нашата птицевъдна ферма;
  • Утвърждаване на местния и чуждестранен пазар.

Всичко, което казвате звучи чудесно – гарантира се бърза възвръщаемост на инвестицията; утвърждаване на местния и чуждестранния пазар , но подходяща ли е Програмата за малки птицевъдни ферми?

В България, промишленото птицевъдство е концентрирано най-вече в големи предприятия. Не много са малките семейни ферми опериращи на пазара, главно заети в производство на яйца за консумация; за отглеждане на бройлери и др. Шансът за малките ферми е да произвеждат качествени продукти с по-висока добавена стойност. Укрепването и подкрепата за местните пазари и на регионални продукти със специфични качествени характеристики е политика с особено силен потенциал в тази област. Предпоставки за инвестиции в птицевъдство се разкриват както за стартиращи стопанства, така и за фирми, които искат да преструктурират дейността и да подобрят пазарната си позиция.

Отглеждането на бройлери за месо заема най-голям дял в птицевъдството. В последните години освен традиционното отглеждане, навлизат все повече нови методи, ориентирани към качеството, за сметка на количеството – съответно с обозначение на етикета и с по-висока пазарна цена. Потребителите, от друга страна, са все по- придирчиви и склонни да платят повече, за да задоволят очакванията си. Ориентиране към подобно нетрадиционно производство е препоръчително за малко стартиращо стопанство, което да се концентрира в производството на висококачествен продукт и да се утвърди в тази пазарна ниша. 

Качеството на месото идва от спецификите на отглеждане. При екстензивно отглежданите бройлери, например, пилетата растат на закрито, но имат повече пространство за разходки. Те достигат пазарното си тегло най-рано след осем седмици. Други системи за отглеждане предоставят повече пространство на закрито или позволяват на птиците да излизат навън. Тези системи са дефинирани в пазарните закони на ЕС и са посочени върху етикетите на пилешките продукти в супермаркетите. Системите за свободно отглеждане, от друга страна, позволяват на бройлерите да излизат на открити пространства, покрити с растителност. Бройлерите с „традиционно свободно отглеждане“ се отглеждат на малки ята и достигат пазарното си тегло след единадесет седмици. „Биологичните“ пилета се отглеждат подобно на пилетата с „традиционно свободно отглеждане“, като освен това се хранят с биологично отгледани фуражи.

Разбираме, че Програмата е подходяща както за големи предприятия, така и за малки такива. Как може кандидатите да получат финансиране и за какви дейности?

По реда на мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ можем да получим финансиране, както за цялостно изграждане на птицевъдни ферми, така и за модернизиране и реконструиране на вече съществуващи такива, като финансовата помощ е в размер до 70% от  1 000 000 евро.

  • Няма пречка да получите финансиране – при качествено изготвен проект, попадащ в приоритетен сектор „животновъдството” по подмярката;
  • Финансира се цялостната промишлена система съобразно Вашите намерения – проектирането и изграждането на сградата; разпределението на помещенията; вентилационната система; оборудването;
  • Заветният ISO – финансират се разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти, свързани с въвеждане на системи за управление на качеството; въвеждане на добри производствени практики; подготовка за сертификация;
  • Стимул за интеграция на малки производители и придобиване конкурентни предимства – дава се приоритет за проекти с интегриран подход и допринасящи за насърчаване на кооперирането между производителите;
  • Търсенето на биологични продукти нараства, а към началото на 2015г. няма нито една биологична ферма за производство на яйца и на птиче месо – като за биологично производство се дава приоритет и по-висок процент финансиране.

Г-н Тихолов, как можем да постигнем оптималния вариант – одобрен проект и рентабилна инвестиция?

За да бъде одобрен един инвестиционен проект в контурите на нормативната база, е необходимо да се доверите на точните хора при изготвянето на проектна документация – финансова, техническа, както и координацията между тях. Спецификата е такава, че в процеса на проектиране възникват много „тесни места“, през които могат да ви преведат само високо специализирани професиналисти. В тази връзка, не се колебайте да ни потърсите и да ни се доверите, както за провеждането на качествена консултация, така и за изготвянето и управлението на даден проект.

 

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0