Начало / Акцент Евро Финансиране / Малка оранжерия по мярка 4.1.2 – защо не?
оранжерия

Малка оранжерия по мярка 4.1.2 – защо не?

Предполагаме, че много от Вас се чудят в какво да инвестират средствата си и разбира се, дали ще има възвращаемост Вашата инвестиция. Днес ще Ви дадем едно предложение, което със сигурност си струва!

Направете си малка оранжерия – с всички необходими за нея съоръжения и оборудване – за подобряване на земеделския производствен процес.

Оранжериите или парниците, създават идеален микроклимат, което ги прави едно от най-успешните решения за организиране на структури за отглеждане на зеленчуци, плодове и цветя. Съществуват големи разлики между отглеждането на растения в оранжерия и на полето. Отглежданите в оранжерии култури, образуват по-голяма растителна маса и дават много по-високи добиви, в сравнение с отглежданите на полето. Поради това и начинът на отглеждане и грижа се диференцира от този, който се прилага на открито. Благодарение на тях, можем да се радваме на балансирано и здравословно хранене през всеки сезон. Инвестицията в оранжерия е дългосрочен и доходоносен проект – проект, който може да осигури постоянни приходи, поради целогодишното търсене на свежи плодове и зеленчуци.

8-те най-популярни култури, отглеждани в оранжерии

 • Листни зеленчуци

Може да започнете с култура, която не изисква прекалени грижи, а именно такава, която принадлежи към семейство „салати“. Важно е да споменем, че почти всички листостъблени зеленчуци се развиват по един и същ начин. Освен основните познания, които са Ви необходими, има и някои естетически познания, които следва да придобиете, за да отглеждате листостъблени зеленчуци. Те са с различни вкусови качества и цветове и са чудесен приятел, при приготвянето на перфектното предястие или салата. Тези култури могат да бъдат голям източник на приходи, тъй като може целогодишно да зареждате различни хранителни вериги и дори търговци – на едро.

 • Микро зеленчуци

Микро растенията на различни култури попадат в групата на т.н. „функционални храни“, притежаващи изключителни вкусови и здравословни качества. Представляват годни за директна консумация листенца, използвани като визуална и вкусова добавка към различни видове ястия. Към тази група спадат руколата; спанака; броколи; босилек; грах; репички и др.. Берат се веднага след поникването на първите листенца, преди да израснат в зрели растения. Това е Вашата гаранция за свежест и здравословно съдържание.

 • Спанак

Една от най-отглежданите парникови култури! Може да се насладите на най-пресния и вкусния спанак – директно откъснат от Вашето стопанство; продукт, който може да консумирате веднага. С изключителни здравословни и вкусови качества, спанакът е богат на витамини и минерали. Най-важно тук е, че никога няма да Ви се наложи да се изправите пред проблеми с отглеждането и поддържането на културата. Добре е мястото, на което ще се отглежда спанакът (който ще презимува) да бъде запазено от силните студени ветрове и добре огрявано от слънцето. Намерите ли подходящото място, спанакът расте непрекъснато и може да се прибира през зимата и много рано през пролетта. А сега, досещате ли се кое е това място? Разбира се, става въпрос за оранжерията, в която спанакът ще расте изключително лесно и бързо.. забравихме да кажем и доходоносно.

 • Домати и краставици

Първите истински здравословни домати за сезона, които можем да имаме на трапезата си са тези, които отглеждаме в оранжерия. По този начин те са защитени от все още неблагоприятните условия на открито. Значително по-високите добиви и освобождаването на оранжерийната площ към средата на месец юли – за отглеждане на втори, уплътняващи култури, е солидна предпоставка за получаване на по-голям чист доход от единица производствена площ.

Краставиците са втората по площ и значение зеленчукова култура, отглеждана в неотопляеми пластмасови оранжерии, след доматите. Широкото им застъпване в култивационните съоръжения се обуславя от редица обективни фактори като висок биологичен потенциал, отлични вкусови качества, кратък вегетационен период и възможност за целогодишна реализация на продукцията на високи цени.

 • Билки

Отглеждането на билки може да се превърне в стабилна добавка към семейния бюджет. Плюсът на тази идея е, че нямате нужда от големибилки инвестиции – дори и да не успеете да докарате сериозна печалба, не сте загубили нищо. Когато обмисляте бъдещия си асортимент, трябва да имате предвид два основни критерия: какво се търси и какви растения ще се чувстват добре при климатичните условия, които можете да им осигурите. У нас виреят над три хиляди вида растения, голяма част от които се използват като билки и подправки. Природата ни е сравнително незамърсена от хербициди, инсектициди и генно-модифицирани култури и не случайно сме трети в света по износ на лечебни растения. В същото време, естествените находища на билки у нас намаляват, докато глобалното търсене расте. Това дава допълнителни шансове на всеки, решил да пробва късмета си в тази сфера.

 • Тиквички

Сами може да отгледате вкусни тиквички, за чийто екологичен произход ще сте абсолютно сигурни.

На следния линк може да видите Списък с култури в сектор „Плодове и зеленчуци“ и сектор „Етеричномаслени и медицински култури, които са приоритетни и бихте могли да получите допълнителни точки за Вашия проект, стига културата, която ще отглеждате във Вашата оранжерия да попада в този списък.

Средства, необходими за създаването на оранжерия?

Този въпрос си задава всеки човек, който иска да създаде своя оранжерия. Все пак разходите за една оранжерия не са малко, като започнем от материалите за нейната конструкция и това какви да са те; дали  по-евтини, но с по-ниско качество или по-скъпи и съответно с по-високо качество и по-дълъг период на издръжливост. Подмярка 4.1.2 ви дава възможността да получите финансиране до 25 000 евро, които са напълно достатъчни за една качествена оранжерия, която да оставите на следващите поколения.  Ако погледнем реално, зеленчуци могат да се произвеждат и без оранжерии, но оранжерията, заедно с цялото оборудване, дава много предимства, защитава производителите от рисковете на времето и най-важното – улеснява се производството и се увеличават добивите.

Благодарение на подмярка 4.1.2, Вие можете да получите финансиране за:

 • строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство;
 • закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес; съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция;
 • закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за земеделските производствени дейности;
 • разходи за рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови напоителни системи и оборудване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата; водовземни съоръжения, включително кладенци и съоръжения за съхранение на вода, както и закупуване на техническо оборудване за тяхната експлоатация, включително нови тръбопроводи, системи за капково напояване, инсталации за дъждуване, помпени станции, техники/съоръжения за съхраняване/опазване на водата, и др.;
 • разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение.

Приятели, представяме Ви примерни цени на материали за конструкция и оборудване за Вашата малка оранжерия!

Оранжерия за зеленчуци – 2 * 285 м2Цена в лева – без ДДС
Оранжерии – елементи с проветрители – 570 м213 900 лева
Въздухоотоплител – 2*52.071 Kcal/ч.;
стаен термостат
5 610 лева
Резервоар за дизелово гориво – 1 бр. * 1000 л.1 285 лева
Рециркулационен вентилатор – 256 м2968 лева
Покритие – полиетилен и мрежа:

 • покрив, чела и стени
 • предпазна мрежа

2 607 лева

760 лева

ОБЩА СТОЙНОСТ на оранжериите:
570 м2 със странични проветрители
25 130 лева

Моля, обърнете внимание, че в сметките не са включени следните позиции:

 • ДДС;
 • Вертикална планировка и подготовка на терена;
 • Монтаж;
 • Бетон, фундаменти, изкопи;
 • Проектна документация, външни връзки, ПУП и ПП;
 • Съхранение на материалите;
 • Електроснабдяване – външно; гориво, газ и вода;
 • Газова инсталация;
 • Настаняване и поддръжка на надзорните органи;
 • Всичко не споменато по-конкретно.

Финансова помощ се предоставя в рамките на наличните средства по ПРСР 2014 – 2020 г. под формата на възстановяване на действително направени и платени допустими разходи.

 •  Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 1250 евро.
 • Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 25 000 евро
 • Максималният размер на общите допустими разходи за проекти за колективни инвестиции е левовата равностойност на 70 000 евро.

Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер на 60 % от общия размер на допустимите разходи.

Финансовата помощ по ал. 1 се увеличава с 10 % за:

 • проекти, представени от млади земеделски стопани;
 • колективни инвестиции или интегрирани проекти;
 • проекти, които се изпълняват в обхвата на райони с природни и други специфични ограничения;
 • проекти с дейности, подпомагани по линия на Европейско партньорство за иновации за селскостопанска производителност;
 • проекти за иновации, опазване с въздействието на околната среда, биологично производство, икономия на ресурса и адаптация към климатичните промени;
 • проекти с инвестиции в сектор „животновъдство

 Финансовата помощ по ал. 1 се увеличава с 15 % за:

 •  инвестиции, изцяло свързани с изпълнявани от кандидата ангажименти по мярка 10 „Агроекология и климат“ или мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

За повече информация, заповядайте на безплатна консултация в някой от офисите на нашите партньори от консултантска компания  Novek. В тяхно лице ще срещнете хора, проявяващи индивидуално и специално отношение към всеки клиент – без значение от неговата стойност. Това, което можем да кажем ние е, че те ще Ви дадат ценни съвети и насоки за дейността, с която сте решили да се занимавате.

Ценовите стойности са подготвени с любезното съдействие на http://strabo.bg/ 

ВИЖ СЪЩО

От земеделие към туризъм

В индикативната годишна работна програма на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. …

14 коментара

 1. Иван Ганев

  Не ми стана ясно по така представения проект, защо са необходими вертикални планировки, устройствени планове и т.н.н , нали оранжериите трябва да се правят върху земеделска земя за да вземеш финансиране, не в регулация?

  Благодаря

 2. продамав 2 бр газови отоплители за окол 800 м2 площ
  работят на природна газ

 3. Марияна

  Здравей те имам огромно желание да кандидаствам за оранжерии по програмата.Имам и прекрасно дворно място а и климатът в нашия район е мн добър доста култури се развиват.имам и познания в земеделието нооо нямам средства затова бих искала да кандидаствам

 4. Мариянна

  Здравей те имам огромно желание да кандидаствам за оранжерии по програмата.Имам и прекрасно дворно място а и климатът в нашия район е мн добър доста култури се развиват.имам и познания в земеделието нооо нямам средства затова бих искала да кандидаствам

 5. Иван Иванов

  Как може да се кандидатства по тази мярка какви са условията.Проявявам голям интерес

 6. Mихаил Бояджиев

  За какив тип оранжерия става Чувал съм за асеновградски , русенски….

 7. Здравейте,имам нужда именно от такава мярка за подпомагане,но културата към която съм се ориентирам не попада в споменатите,по-скоро към биологично земеделие,към кого мога да се обърна за повече информация?

 8. Михаил Милев

  Имам идея за подвижна оранжерия, на колела. Възможно ли е някакво сътрудничество, финансиране от ваша стрна.

 9. димитър цветанов

  извинявайте: ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ

 10. димитър цветанов

  ягодите влизат ли в графа трайни оранжерия

 11. Валентин

  По представената сметка за оранжерията излиза, че общата стойност за изграждането е 24162 лв. без ДДС, с ДДС става 28994,4 лв.,
  а най-накрая е посочена сумата 41429 лв. Очевадната разлика е от 12424,6 лв. Това е разход за …. консултанти, или за друго?

  • Здравейте,
   Благодаря Ви за забележката, допусната е техническа грешка при пренасянето в системата. Корекцията е направена и таблицата вече е актуална.

 12. Нещо не ви е вярна сметката за оранжерията?

  • Здравейте Георги.
   „Сметката за оранжерията“ е подготвена със съдействието на фирма „Страбо“ ЕООД, който са официални дистрибутори на испанската фирма Asthor – производители на оранжерии от 1984 г..
   Считаме, че информацията предоставена ни от тях е максимално адекватна и не подвежда под никаква форма нашите читатели!
   Въпреки всичко, ако имате друга информация, която считате за коректна – може да я споделите, съответно и нейния източник.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.