МЗХГ: Плащанията по мерките приключват през юли. ДФЗ: До края на юни превеждаме парите по схеми

В отговор на протестната декларация, изпратена от Националната асоциация на зърнопроизводителите, Министерството на земеделието, храните и горите и ДФ “Земеделие” публикуваха следните разяснения:

От МЗХГ:

Във връзка с декларация на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) Министерството на земеделието, храните и горите изразява следната позиция:

За кампания 2016 в периода 15 октомври 2016 г. до 22 юни 2017 г. по схемите и мерките, администрирани по директни плащания са оторизирани общо 1,8 млрд. лева.

Днес са изплатени средствата по Схемата за Млади земеделски стопани в размер на 1,613 млн. лева. Подпомагане получават близо 3800 земеделски стопани.

В сектор животновъдство са изплатени близо 224 млн. лева на близо 40 хил. земеделски стопани по схемите за обвързано подпомагане за животни, схемите за преходна национална помощ, Мярка 10 „Агроекология и климат“, направления Традиционни практики за сезонна паша и Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство, Мярка 11 „Биологично земеделие“, направление Биологично пчеларство и Мярка 214 „Агроекологични плащания“, направления Биологично пчеларство и Опазване на застрашени от изчезване местни породи.

По Схемата за единно плащане на площ, Схемата за преразпределително плащане, Схемата за зелени директни плащания близо 55 000 стопани са получили близо 1,188 млрд. лева.

По схемите за обвързано подпомагане за плодове, зеленчуци и зеленчуци оранжерийно производство и протеинови култури са разплатени близо 106 млн. лева на над 30 хил. бенефициенти.

По мерки 10, 11, 13 и 214, свързани с площ, са изплатени близо 189 млн. лева на над 40 хил. земеделски стопани.

По преходна национална помощ за тютюн са оторизирани 89 млн. лева на над 41 хил. земеделски стопани.

До 30 юни предстои да бъде извършено окончателното плащане в размер на около 100 млн. лева по СЕПП с приложено намаление при достигане на таван на плащането, както и Схемата за специално плащане за култура Памук и Схемата за дребни земеделски стопани.

Мярка 10 „Агроекология и климат“ – Контрол на почвената ерозия, Мярка 11 „Биологично земеделие“ – Биологично животновъдство, Мярка 12 „Натура 2000“ и Мярка 214 „Агроекологични плащания“, направления ВПС 1, ВПС 4, Поддържане на характеристики на ландшафта с направление традиционно отглеждане на овощни култури, Традиционни практики за сезонна паша и Контрол на почвената ерозия ще бъдат платени през месец юли 2017.»

От ДФЗ:

«Ръководството на ДФ „Земеделие“ винаги се е отнасяло, отнася се и днес отговорно и с респект към труда на земеделските производители в България. Водени от принципите за коректност и равнопоставеност към всички заети в отрасъла на селското стопанство заявяваме, че основните цели в работата ни неотлъчно са били навременното превеждане на средствата по схемите, мерките и програмите, които институцията администрира.

В тази връзка припомняме, че превеждането на средствата по схемите на Директните плащания за Кампания 2016 започна още през октомври – с авансови плащания за обвързано подпомагане в животновъдството.

За пръв път за Кампания 2016 основната част от субсидиите по СЕПП бяха преведи още през декември, а не както традиционно се случваше в предходни кампании – през януари. Това стана възможно както благодарение на решение на правителството в оставка за увеличаване бюджета на Фонда, така и благодарение на усилията и денонощния труд на експертите в ДФ „Земеделие“. Преди Коледа 41 840 земеделски стопани получиха основната част от компенсаторните плащания за единица площ, в размер на 500 млн. лева. В началото на февруари бяха преведени още 128 млн. лева по СЕПП на стопаните, за които актуализацията на данните в Системата за идентификация на земеделски парцели (СИЗП) не беше приключила и затова не бяха получиха плащанията си през декември. Субсидиите бяха разплатени въз основа на базовото плащане, в размер на 199 лв. за всеки обработван хектар земя.

Ще припомним още, че реформата в ОСП промени изцяло в полза на кандидатите алгоритмите за изчисление на сумите за подпомагане и създаде нов модел за налагане на санкции, които се въвеждат от ДФЗ –РА – т. нар. система „Жълт картон“. Системата предвижда намален размер на административните санкции, но въвежда и проследяването им в следващите кампании. Директните плащания се обвързват с механизма „Финансова дисциплина“ – досега прилаган единствено в „старите“ страни членове на ЕС. Плащанията от европейските земеделски фондове подлежат на постоянни проверки от структури на ЕК, като препоръките налагат прилагане на допълнителни контроли по заявленията преди оторизация на средства за Kампания 2016. В противен случай съществува риск от налагане на санкции на България

Към днешна дата ДФ „Земеделие“-РА е изплатил за Кампания 2016 общо близо 1,8 млрд лева. Съгласно приложимото европейско законодателство, средствата по схемите на Директните плащания се превеждат до 30 юни на следващата година от кандидатстването, но само след приключване на всички предварителни проверки.

С цялото си уважение към земеделските стопани в България заявяваме, че ДФ „Земеделие“ ще спази изискванията и правилата на европейските регламенти и ще преведе всички дължими средства на земеделските стопани по схемите на Директните плащания за Кампания 2016 в срок – до 30 юни 2017 г.»

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0