МЗХ предлага единно прилагане на схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

дете хапва млякоЕдинно прилагане на схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ предлага Министерството на земеделието и храните (МЗХ) в нова Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в учебните заведения.

Новата наредба ще влезе в сила през учебната 2017/2018 г., но още от 2016/2017 ще започнат да се прилагат правилата.

Схема „Училищен плод“ се прилага успешно в страната от 2010 година, припомня министерството. От 118 694 деца, участващи в схемата през 2010/2011 учебна година, техният брой се е увеличил до 456 723 деца през 2015/2016 учебна година. Достигната е усвояемост на 100% от помощта от ЕС и на тази база, по искане на България, всяка година получаваме допълнителен бюджет по схемата.

Схема „Училищно мляко“ се прилага в България от 2009 г. със слаб интерес до 2015 г. заради ниското ниво на подпомагане от Европейския фонд за гарантиране в земеделието. От миналата година след приемане на Национална стратегия за прилагане на схема „Училищно мляко” и съответната наредба, и след осигурено национално съфинансиране, интересът към „Училищно мляко“ се е повишил многократно. През учебната 2015/2016 година в схемата са участвали 302 000 деца за разлика от предходната учебна година, когато са били включени едва 3 500 деца.

„За да продължи укрепването на двете схеми за насърчаване на навиците за здравословно хранене, за улесняване на тяхното прилагане и с цел осигуряване на ефективно и целенасочено използване на фондовете на Съюза…, двете училищни схеми – „Училищно мляко и „Училищен плод“ се обединят в единна схема, чието задължително прилагане стартира от учебната 2017/2018 година.“, се казва в мотивите на проекта. „Единният подход в обща правна и финансова рамка е най-уместният и ефективен начин за постигането на специфичните цели, които си поставя Общата селскостопанска политика, посредством новата обединена схема за предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в училищата. Този подход ще позволи на държавите членки да оптимизират въздействието на предлаганите продукти и да увеличат ефективността в управлението на схемите.“

„Това ще отговори и на целите на Общата селскостопанска политика за подпомагане на доходите на производителите на плодове, зеленчуци и мляко, стабилизирането на пазарите и насърчаване на конкурентоспособността. Налице е изразен интерес от страна на бизнеса и очакваме прилагането на схемите при новите условия, да получи положителен обществен отзвук“, посочва земеделският министър Десислава Танева.

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0