МЗХ променя наредбата за директни плащания с нови срокове и завишен контрол

Предвидени са проверки за предотвратяване на изкуственото разделяне на стопанствата с цел получаване на субсидии от преразпределителните плащания 

земя, ниваНови срокове и завишен контрол върху производителите, които получават преразпределителни плащания, ще въведе Министерството на земеделието и храните (МЗХ) с нова Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 17 февруари 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания. Проектът на документа е публикуван на страницата на МЗХ – ТУК.

Проектонаредбата предвижда дефиниране на дати, които позволяват прилагането на възможности за най- ранно и най-късно заораване на междинните култури/зелената покривка, посочва в мотивите си министър Десислава Танева. По този начин ще се постигне по-висока степен на яснота за бенефициентите по отношение на приложимите изисквания за допустимост, еднозначност в тълкуването, опростяване при извършването на контрол от страна на Държавен фонд „Земеделие“- Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) и изготвянето на графици за проверки по отделните изисквания.

Предложените изменения включват конкретизиране на периода, през който следва да бъдат издадени документите, с които се удостоверяват минимални добиви от заявените площи за заявената култура за една кампания по схемите за обвързано с производството подпомагане за плодове, зеленчуци и зеленчуци оранжерийно производство. Промяната ще внесе по-голяма яснота за бенефициентите по схемите и ще улесни служителите на ДФЗ-РА при приема на тези документи.

В проекта на предложения нормативен акт се предвижда изискване за притежание на зоотехнически сертификат за животните под селекционен контрол, който ще бъде контролиран при проверките на място, извършвани от Техническия инспекторат към ДФЗ-РА. Изискването отразява писмена бележка от одитна мисия на ЕК. С новите изменения се уеднаквяват изискванията за замяна на животни по схемите за обвързано с производството подпомагане и схемите за преходна национална помощ за животни.

Предвидени са текстове, детайлизиращи проверки за изкуствено разделяне на стопанството по схемата за преразпределително плащане, намаленията по СЕПП и схемата за дребни земеделски стопани. По този начин се постига по-широк обхват на проверките от страна на РА и се избягват възможностите за изкуствено създаване на условия от страна на земеделските стопани с цел неправомерно получаване на субсидии по схемите за директни плащания.

В Преходните и Заключителни разпоредби на предложеният проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 17 февруари 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания, се предвиждат някои изменения и допълнения в Наредба № 5 от 27 февруари 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания. С проекта на нормативния акт се прецизира текста относно справката на сайта на ДФЗ за декларираните кадастрални имоти по директни плащания с цел внасяне на по-голяма яснота за ползвателите на справката. Променя се срокът, в който кандидатите за директни плащания могат да оттеглят заявлението си или част от него.

В Преходните и Заключителни разпоредби на предложения проект на Наредба се предвижда изменение в Наредба № 19 от 12.10.2015 г.за реда за контрол на изискванията на схемите за преходна национална помощ. Коригира се текста за намаленията при въздействието на природни сили, като от обхвата му се изключва схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството. 

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0