МОСВ обяви 4 нови процедури във връзка с управлението на природни паркове

Министерство на околната среда и водите обяви четири процедури, насочени към актуализиране или разработване на план за управление на четири природни парка в България.

Всяка една от четирите схеми е насочена към конкретен бенефициент по смисъла на § 1. т. 9 от Допълнителните разпоредби на ПМС 121/2007 (с изм. ДВ. бр.16 от 27 Февруари 2009г. ), съответно:

BG161PO005/09/3.2/01/09 АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК РИЛА – Дирекция Национален парк Рила
BG161PO005/09/3.2/02/10 РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК БЪЛГАРКА – Дирекция Природен парк Българка
BG161PO005/09/3.2/03/11 РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК БЕЛАСИЦА – Дирекция Природен парк Беласица
BG161PO005/09/3.2/04/12 АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН – Дирекция Национален парк Централен балкан

Целта на процедура BG161PO005/09/3.2/01/09 „Актуализиране на План за управление на Национален парк Рила“ е да се подпомогне Дирекция Национален парк Рила, да извърши актуализация на Плана за управление на НП Рила, съгласно ЗЗТ и Наредбата за разработване на планове за управление на ЗТ (Обн. ДВ. бр.13 от 15 Февруари 2000г.), с цел осигуряване на устойчиво управление, опазване и възстановяване на националния парк.

Целта на процедура BG161PO005/09/3.2/02/10 „Разработване на план за управление на Природен парк Българка“ е да се подпомогне Дирекцията на природен парк Българка, да разработи План за управление на парка, съгласно ЗЗТ и Наредбата за разработване на планове за управление на ЗТ (Обн. ДВ. бр.13 от 15 Февруари 2000г.), с цел осигуряване на устойчиво управление, опазване и възстановяване на природния парк.

Целта на процедура BG161PO005/09/3.2/03/11 „Разработване на план за управление на Природен парк Беласица“ е да се подпомогне Дирекцията на природен парк Беласица, да разработи План за управление на парка, съгласно ЗЗТ и Наредбата за разработване на планове за управление на ЗТ (Обн. ДВ. бр.13 от 15 Февруари 2000г.), с цел осигуряване на устойчиво управление, опазване и възстановяване на природния парк.

Целта на процедура BG161PO005/09/3.2/04/12 „Актуализиране на План за управление на Национален парк Централен Балкан“ е да се подпомогне Дирекция Национален парк Централен Балкан, да извърши актуализация на Плана за управление на НП Централен Балкан, съгласно ЗЗТ и Наредбата за разработване на планове за управление на ЗТ (Обн. ДВ. бр.13 от 15 Февруари 2000г.), с цел осигуряване на устойчиво управление, опазване и възстановяване на националния парк.

Четирите процедури за безвъзмездна финансова помощ се осъществяват с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие, като проектите трябва да се изпълняват на територията на Република България.

Примерните дейности, които могат да бъдат финансирани и по четирите процедури са: научни изследвания; анализ на налична информация; инвентаризации; изработване на карти; оценка на състоянието на компонентите на околната среда; изготвяне на проект на План за управление и приложения към него; организиране на обществени обсъждания във връзка с изготвянето на Плана за управление на националния парк /консултации и организация на необходимите срещи/;

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ на всяка отделна процедура е както следва:
• BG161PO005/09/3.2/01/09 „Актуализиране на План за управление на Национален парк Рила“ е 5 904 517 лева
• BG161PO005/09/3.2/02/10 „Разработване на план за управление на Природен парк Българка“ е 2 643 645 лева
• BG161PO005/09/3.2/02/10 „Разработване на план за управление на Природен парк Беласица“ е 1 424 589 лева
• BG161PO005/09/3.2/04/12 „Актуализиране на План за управление на Национален парк Централен Балкан“ е 5 337 407 лева

Крайният срок за представяне на проектните предложения и по четирите схеми е 15.08.2009г., като проектните предложения се подават в Министерство на околната среда и водите.

Източник: ОП ОКОЛНА СРЕДА

Екипът на Finansirane.eu може да Ви съдейства при управлението и изпълнението на проекта Ви за финансиране!

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0