fbpx

Как да финансираш твоята идея по европейска програма?

Даваме безплатна консултация по всички европейски програми!

ПМДР 2020

Мярка 1.1

мярка
мярка
мярка
мярка
мярка
мярка
мярка

През 2020, подкрепата по мярка 1.1 се предоставя  за инвестиции, водещи до подобряване конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията 

Основни параметри

Финансова помощ

Финансовата помощ е в размер на 50% от общите допустими разходи за един проект.

Очакван прием

Очаква се мярката да стартира в периода януари-март 2020

Основен приоритет

По мярката се финансират допълващи дейности към основната за рибаря

Размер на БФП

Максималният размер на БФП за един проект е 146 687 лева

ПОЛУЧИ БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ ДНЕС

Отнема по-малко от минута

Мярка 1.1 – допустими кандидати

Кой може да кандидатства?

Лица регистрирани по търговския закон

развиващи дейност в сектор "Рибарство"

Физически лица

За какво мога да получа финансиране?

Строителство

Строително-монтажни работи, включително на борда на корабите

Оборудване

Всяко оборудване за извършване на дейноста.

Други разходи

Закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи,

Консултантски услуги

Проучвания, подготовка на бизнес план, хонорари за архитекти, инжинери, проектанти, екологична оценка

размер на финасовата помощ

Мярка 1.1 - финансови параметри

  • Интензитетът на финансовата помощ е 50 %

  • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ е 3 000 лева

  • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ е 146 687 лева

Да поговорим за това как ще реализираш твоята идея
Заяви безплатна консултация още днес
Compare items
  • Total (0)
Compare
0