ПМДР 2020

Мярка 1.2

мярка
мярка
мярка
мярка

През 2020, подкрепата по мярка 1.2 се предоставя  за инвестиции допринасящи за подобряване на хигиената, безопасността, здравето и условията на труд на рибарите.

Основни параметри

Финансова помощ

Финансовата помощ е в размер до 100% от общите допустими разходи за един проект.

Очакван прием

Очаква се мярката да стартира в периода януари-март 2020

Основен приоритет

Подобряване на хигиената и здравето на рибарите.

Размер на БФП

Максималният размер на БФП за един проект е 10 000 лева.

ПОЛУЧИ БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ ДНЕС

Отнема по-малко от минута

Мярка 1.2 – допустими кандидати

Кой може да кандидатства?

Собственици на риболовни кораби

регистрирани по търговския закон или Закона за кооперациите

Физически лица

За какво мога да получа финансиране?

Оборудване

За подобряване на хигиенните, здравните и работните условия на труд на корабите

Консултантски услуги

Проучвания, подготовка на бизнес план, хонорари за архитекти, инжинери, проектанти, екологична оценка

Други разходи

Закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи,

размер на финасовата помощ

Финансови параметри

  • Интензитетът на помощта е в размер до 100%

  • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ е 10 000 лева.

  • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ - неприложимо.

Да поговорим за това как ще реализираш твоята идея
Заяви безплатна консултация още днес
Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0