Пмдр 2020

Мярка 2.2

Мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите – сектор „Малки проекти“ за съществуващи стопанства в сектор „Аквакултури“ с цел модернизиране на стопанството.

мярка
мярка
мярка
мярка
мярка
мярка
мярка

Основни параметри

Финансова помощ

Финансовата помощ е в размер на 50% от общите допустими разходи за един проект.

Очакван прием

Очаква се мярката да стартира в периода април-юни 2020

Основен приоритет

Подобряване на конкурентността на предприятията в сектора

Размер на БФП

Максималният размер на БФП за един проект е 48 895 лева.

ПОЛУЧИ БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ ДНЕС

Отнема по-малко от минута

Мярка 2.2 – допустими кандидати

Кой може да кандидатства?

Физически лица

Лица регистрирани по търговския закон или закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор "Аквакултури"

За какво мога да получа финансиране?

ВЕИ

Инвестиции във възобновяеми енергийни източници

Машини и оборудване

Свързани с извършването на дейността, включително специализирана складова техника и складови транспортни средства

Други разходи

За закупуване на ноу-хау,патентни права и лицензи, софтуер и др.

Консултантски услуги

Проучвания, подготовка на бизнес план, хонорари за архитекти, инжинери, проектанти, екологична оценка

размер на финасовата помощ

Мярка 2.2 - финансови параметри

  • Интензитетът на финансовата помощт е 50%

  • Минимален размер на БФП е 3000 лв.

  • Максимален размер на БФП е 48 895 лева.

Да поговорим за това как ще реализираш твоята идея
Заяви безплатна консултация още днес
Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0