ПМДР 2020

Мярка 2.4

Финансира дейности за преминаване на традиционните производствени методи в областта на аквакултурите към биологични аквакултури по мярка 2.4.

мярка
мярка
мярка
мярка
мярка
мярка
мярка

Основни параметри

Финансова помощ

Финансовата помощ е в размер до 100% от общите допустими разходи за един проект.

Очакван прием

Очаква се мярката да стартира в периода юли-септември 2020

Основен приоритет

По мярката се финансират проекти свързани с преминаване към биологични аквакултури

Размер на БФП

Максималният размер на БФП за един проект предстои да бъде определено

ПОЛУЧИ БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ ДНЕС

Отнема по-малко от минута

Мярка 2.4 – допустими кандидати

Кой може да кандидатства?

Физически лица

Юридически лица

регистрирани по Търговския закон или закона за кооперациите развиващи дейност в сектор "Аквакултури".

За какво мога да получа финансиране?

Разходи за услуги

* свързани с преминаването от традиционните производствени методи в областта на аквакултурите към биологични аквакултури;
* свързани с участие в схемите на Съюза по управление на околната среда и одитиране;

размер на финасовата помощ

Мярка 2.4 - финансови параметри

  • Интензитетът на финансовата помощ е в размер до 100%

  • Минимален размер на финансовата помощ - неприложимо

  • Максимален размер на финансовата помощ-неприложимо

Да поговорим за това как ще реализираш твоята идея
Заяви безплатна консултация още днес
Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0