ПМДР 2020

Мярка 2.5

Подкрепата по Мярка 2.5 се предоставя  за инвестиции в развитието аквакултури, насочени към опазването и подобряването на околната среда и на биологичното разнообразие.

мярка
мярка
мярка
мярка
мярка
мярка
мярка

Мярка 2.5 - основни параметри

Финансова помощ

Финансовата помощ е в размер до 100% от общите допустими разходи за един проект.

Очакван прием

Очаква се мярката да стартира в периода април-юни 2020

Размер на БФП

Максималният размер на БФП за един проект предстои да бъде определен

Основен приоритет

По мярката се финансират проекти за аквакултури осигуряващи екологични услуги

ПОЛУЧИ БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ ДНЕС

Отнема по-малко от минута

Мярка 2.5 – допустими кандидати

Кой може да кандидатства?

Физически лица

Юридически лица

регистрирани по Търговския закон или закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор "Аквакултури"

За какво мога да получа финансиране?

Разходи за услуги

свързани с потребностите на околната среда; с опазването на водите; опазване на аквакултури

Компенсаторни разходи

пропуснати приходи в резултат на щети в обектите за аквакултури,

Други разходи

разходи за информация и комуникация; разходи за подготовка и изпълнение на проекта, проучвания, оценки, анализи и др

размер на финасовата помощ

Мярка 2.5 - финансови параметри

  • Интензитетът на финансовата помощ е в размер до 100%

  • Минимален размер на финансовата помощ-неприложимо

  • Максимален размер на финансовата помощ-неприложимо

Да поговорим за това как ще реализираш твоята идея
Заяви безплатна консултация още днес
Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0