ПРСР 2020

Подмярка 4.1.2

През 2020, подкрепата по мярка 4.1.2 ще отвори отново и ще предоставя финансова помощ за инвестиции в земеделските стопанства от сектор „Плодове и зеленчуци“ и „Животновъдство“

подмярка 4.1.2

Подмярка 4.1.2 - основни параметри

Финансова помощ

Финансовата помощ е в размер на 60%-80% от общите допустими разходи за един проект.

Очакван прием

Очаква се мярката да стартира в периода април-март 2020

Основен приоритет

Модернизиране на физическите активи на малките земеделски стопанства

Размер на допустимите разходи

Максималният размер на допустимите разходи за един проект е 25 000 евро.

ПОЛУЧИ БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ ДНЕС

Отнема по-малко от минута

подМярка 4.1.2 – допустими кандидати

Кой може да кандидатства?

Земеделски стопани, които имат икономически размер на стопанството от 6 000 евро до 7 999 евро, измерен в СПО

За какво мога да получа финансиране?

Изграждане и/или подобрение на сгради

Оранжерии, складове, животновъдни стопанства, навеси и др.

Оборудване

Закупуване на машини, съоръжения и оборудване

Транспортни средства

Трактори, ремаркета, цистерни, всякакъв прикачен инвентар

Консултантски услуги

Проучвания, подготовка на бизнес план, хонорари за архитекти, инжинери, проектанти, екологична оценка

размер на финасовата помощ

Подмярка 4.1.2 - финансови параметри

Минимален размер на общите допустими разходи за един проект 1 250 евро

Максимален размер на общите допустими разходи за един проект 25 000 евро

Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 60% от сумата на общия размер на допустимите за финансиране разходи.
Размерът на безвъзмездната финансова помощ се увеличава с 10% в следните случаи
  • За проекти, представени от млади земеделски стопани

  • За колективни инвестиции

  • За проекти, които се изпълняват в необлагодетелстван район

  • За проекти с дейности, подпомагани по линия на ЕПИ за селскостопанска производителност

  • За разходи за иновации, опазване и възстановяване на околна среда, включително биологично производство, икономия на ресурси и адаптация на климатичните промени

Размерът на безвъзмездната финансова помощ се увеличава с 15% в следните случаи
  • За инвестиции изцяло свързани с изпълнявани от кандидата ангажименти по мярка 10 "Агроекология и климат" или мярка 11 "Биологично земеделие" от ПРСР 2014-2020

Готови бизнес проекти по мярка 4.1.2?

Да поговорим за това как ще реализираш твоята идея
Заяви безплатна консултация още днес
Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0