ПРСР 2020

Подмярка 5.2

По подмярка 5.2 през 2020г. се финансират инвестиции за възстановяване на потенциала на земеделските земи и на селскостопанския потенциал, нарушени от природни бедствия, необлагодетелствани климатични явления и катастрофични събития.

Подмярка 5.2

Основни параметри

Финансова помощ

Финансовата помощ е в размер на 100% от общите допустими разходи за един проект.

Очакван прием

Очаква се мярката да стартира в периода май-юни 2020

Основен приоритет

Възстановяване на производствения потенциал на животновъдни стопанства.

Размер на допустимите разходи

Максималният размер на допустимите разходи за един проект е 1 000 000 евро.

ПОЛУЧИ БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ ДНЕС

Отнема по-малко от минута

Подмярка 5.2 – допустими кандидати

Кой може да кандидатства?

Земеделски стопани, регистрирани преди 1 януари 2018г. и

извършващи животновъдна дейност преди тази дата

засегнати от силно заразна болест и това е довело до унищожаване на най-малко 30% от земеделския потенциал на стопанството

За какво мога да получа финансиране?

Животни

Закупуване на животни за разплод с цел репопулация

Консултантски услуги

Проучвания, подготовка на бизнес план, хонорари за архитекти, инжинери, проектанти, екологична оценка

размер на финасовата помощ

Подмярка 5.2 - финансови параметри


Интензитет на безвъзмездната финансова помощ - 100%

Максимален размер на допустимите разходи за един проект 1 000 000 евро.
Да поговорим за това как ще реализираш твоята идея
Заяви безплатна консултация още днес
Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0