ПРСР 2020

Подмярка 6.3

Само през 2020, подкрепата по подмярка 6.3 се предоставя  за инвестиции в земеделските стопанства отглеждащи свине, овце, кози и птици 

Подмярка 6.3

Основни параметри

Финансова помощ

Финансовата помощ по е безвъзмездна

Очакван прием

Очаква се мярката да стартира в периода януари-март 2020

Основен приоритет

По мярката се финансират проекти свързани с животновъдство

Размер на БФП

Максималният размер на БФП за един проект е 15 000 евро

ПОЛУЧИ БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ ДНЕС

Отнема по-малко от минута

подМярка 6.3 – допустими кандидати

Кой може да кандидатства?

Физически лица

Еднолични търговци ( ЕТ)

Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД)

За какво мога да получа финансиране?

Изграждане на сгради

Складове, животновъдни стопанства, навеси и др.

Оборудване

Всяко оборудване за извършване на дейноста.

Земеделска техника

На стойност минимум 700лв.
Трактори, ремаркета,всякакъв прикачен инвентар

размер на финасовата помощ

Подмярка 6.3 - финансови параметри

  • Общият размер на финансовата помощ е 15 000 евро, разделено на две плащания:

  • първо плащане в размер на левовата равностойност на 10 000 евро

    – извършва се след сключване на договора за предоставяне на финансова помощ;

  • второ плащане в размер на левовата равностойност на 5 000 евро

    – извършва се когато след проверка РА установи коректното изпълнение на бизнес плана.

Да поговорим за това как ще реализираш твоята идея
Заяви безплатна консултация още днес
Compare items
  • Total (0)
Compare
0