ПРСР 2020

Подмярка 6.4.2

Подмярка 6.4.2  предоставя финансова подкрепа за инвестиции от земеделски в неземеделски дейности 

подмярка 6.4.2
подмярка 6.4.2

Основни параметри

Финансова помощ

Финансовата помощ е в размер на 85% от общите допустими разходи за един проект.

Очакван прием

Очаква се мярката да стартира в периода март - април 2020

Основен приоритет

По мярката се финансират проекти свързани с неземеделски дейности

Размер на допустимите разходи

Максималният размер на допустимите разходи за един проект е 70 000 евро.

ПОЛУЧИ БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ ДНЕС

Отнема по-малко от минута

подМярка 6.4.2 – допустими кандидати

Кой може да кандидатства?

Земеделски стопани

С икономичен размер на стопанството измерен в СПО 2 000 до 7 999 евро

За какво мога да получа финансиране?

Изграждане на сгради

За селски туризъм, занаятчийство, за предоставяне на услуги и др.

Оборудване

Всяко оборудване за извършване на дейноста.

Общи разходи

Закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, търговски марки и др.

Консултантски услуги

Проучвания, подготовка на бизнес план, хонорари за архитекти, инжинери, проектанти, екологична оценка

размер на финасовата помощ

Подмярка 6.4.2 - финансови параметри

  • Интензитетът на финансовата помощ е в размер на 85% от допустимите разходи

  • Минимален размер на допустимите разходи е 5 000 евро

  • Максимален размер на допустимите разходи е 70 000 евро

Да поговорим за това как ще реализираш твоята идея
Заяви безплатна консултация още днес
Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0