ПРСР 2020

Подмярка 8.1

Подмярка 8.1 от ПРСР 2020 предоставя подкрепа за залесяване и създаване на горски масиви

Подмярка 8.1

Основни параметри

Финансова помощ

Финансовата помощ е в размер до 85% от общите допустими разходи за един проект.

Очакван прием

Очаква се мярката да стартира в периода април-юни 2020

Основен приоритет

По мярката се финансират проекти за залесяване и поддръжка на горски масиви

Размер на допустимите разходи

Максималният размер на допустимите разходи за един проект е 300 000 евро.

ПОЛУЧИ БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ ДНЕС

Отнема по-малко от минута

подмярка 8.1 – допустими кандидати

Кой може да кандидатства?

Физически лица и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията

собственици на земеделски и неземеделски земи

Общини

собственици/стопанисващи земеделски и неземеделски земи;

Юридически лица - частноправни субекти,

стопанисващи земеделски и неземеделски земи, в т.ч. и Държавни предприятия

За какво мога да получа финансиране?

Почвоподготовка и залесяване на горски територии

Почвоподготовка; Закупуване на залесителен материал; Транспорт и временно съхранение на залесителния материал;

Дейности по отглеждане

Разходи за труд при залесяване; Третиране на фиданките

Превантивни действия

превенция срещу дивеч, пасящи животни, вредители и болести,

Консултантски услуги

Проучвания, подготовка на бизнес план, хонорари за архитекти, инжинери, проектанти, екологична оценка

размер на финасовата помощ

Подмярка 8.1 - финансови параметри

  • Интензитетът на финансовата помощ е 85%

  • Минимален размер на допустимите разходи е 2 500 евро

  • Максимален размер на допустимите разходи е 300 000 евро

Да поговорим за това как ще реализираш твоята идея
Заяви безплатна консултация още днес
Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0