Дългоочакваният прием по процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“ – скоро ще бъде факт!

С изключително голямо закъснение Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Разработване на продуктови и производствени иновации“.

Целта на процедурата е нарастване дела на предприятията, които разработват и разпространяват иновации, както и повишаване на иновационния капацитет на предприятията, като изпълнението на проектите следва да води до разработване на продукт (стока или услуга) или процес, попадащи в обхвата на приоритетните направления.

Вие сте идеален кандидат ако:

  • Сте микро, малко или средно предприятие по смисъла на Търговски закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава – членка на Европейското икономическо пространство.
  • Имате поне три приключени финансови години.

Допустими дейности:

  • приложни научни изследвания в предприятието;
  • проучване, придобиване и прилагане на резултати от научни изследвания, технологии, ноу-хау, непатентовани открития, права по интелектуална собственост;
  • създаване и тестване на прототипи и пилотни линии;
  • тествания, изпитвания, измервания.

За какво може да се получи финансиране :

Ще се подпомага реализация на проекти за разработване на продукти (стока или услуга) или процеси, попадащи в обхвата на приоритетните направления на тематичните области на Иновационната стратегия за интелигента специализация (ИСИС):

ИКТ и информатика: 

− производства, особено Fabless и нови подходи за дизайн и/или асемблиране;
− ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии (във връзка с другите три тематични области), вкл. дигитализация на културно-историческо наследство, развлекателни и образователни игри;
− 3D дигитализация, визуализация и прототипиране;
− Big Data, GridandCloud Technologies;
− безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;
− езикови технологии;
− уеб, хибридни и „native“ приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;
− използване на нови възможности във връзка с аутсорсинг и ИКТ-базирани услуги и системи.

мехатроника и чисти технологии:
− производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат;
− машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху транспорта и енергетиката;
− инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и системи;
− роботика и автоматизация на процеси;
− проектиране производство на високо-технологични продукти и/или участие в над-национална производствена верига, вкл. в аеро-космическата индустрия;
− био-мехатроника;
− интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове“ – „интелигентни градове“;
− чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката (съхранение, спестяване и ефективно разпределение на енергия, електрически превозни средства и еко-мобилност, водород-базирани модели и технологии, безотпадни технологии, технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства).

индустрия за здравословен живот и биотехнологии:
− методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметични средства и продукти)
− производство на специализирани храни и напитки (бебешки и детски, „космически“ храни)
− производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в над-национална производствена верига
− персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени фoрми и средства
− медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация (немасов, а персонален туризъм)
− нано-технологии в услуга на медицината
− био-технологии с пряко приложение за здравословен начин на живот
− „сини“ технологии и приложение на нови методи и технологии в устойчивото ползване на речни и морски ресурси.

нови технологии в креативните и рекреативните индустрии:
− културните и творческите индустрии (според дефиниция на ЕК: архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистични занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио;
− компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер;
− алтернативен (селски, еко-, културен и фестивален) и екстремен туризъм и спорт (за стимулиране на несезонен, немасов, а постоянен нишов туризъм);
− производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери (напр. национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки за алтернативни и екстремни спортове, костюми, декори, материали за исторически възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни издания).

Ще се финансират разходи за придобиване на ДМА и ДНА, необходими за изпълнение на дейностите по проекта, разходи за услуги (извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания, защита на интелектуалната собственост на национално и международно равнище и др.), както и оперативни разходи, необходими за създаване и тестване на прототипи и пилотни линии.

Размер на финансиране:

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е  35 000 000 евро (68 454 050 лева).

Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 100 000 лева, а  максималният размер в зависимост от  категорията на предприятието-кандидат е както следва:

  • Микро и малки предприятия: 500 000 лева;
  • Средни предприятия: 750 000 лева;
  • Големи предприятия: 1 000 000 лева;

По процедурата кандидатите могат да участват самостоятелно или в партньорство с научна организация.

Кандидатите ще могат сами да избират между два приложими режима на държавна помощ съобразно спецификата на проекта и предвидените допустими дейности. В зависимост от избрания режим, безвъзмездната финансова помощ може да варира от 25 % – 90 % от общите допустими разходи по проекта.

Съобразно критерии за техническа и финансова оценка, ще се оценява нивото на иновативност и пазарна приложимост на подкрепяната иновация. Предимство ще се дава на дружества с иновативен капацитет и финансова стабилност на кандидата, като ще се разглеждат данни от периода 2014-2020). Предимство ще получават проекти, които ще се реализират в Северозападна България, както и проекти с иновации насочени към намаляване на въздействието върху околната среда.

Приемът се очаква да бъде обявен в средата на месец май, като срокът за кандидатстване ще бъде 90 дни.

Ако все още имате въпроси, на които не сме отговорили по – горе, заповядайте на консултация в някой от офисите ни в страната, където На помощ могат да се притекат специалисти от „FINANSIRANE.eu“,  които са доказали себе си в изготвянето и управлението на проекти по различни европейски програми; които ще анализират подробно идеята Ви; ще проучат възможностите за нейната реализация и ще изготвят и управляват Вашето проектно предложение.

 

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0