Наближава крайният срок за подаване на проекти по Процедура „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“

Крайният срок за подаване на проекти по Процедура „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ е 15.08.2016 г.
Всеки желаещ да кандидатства трябва да побърза с подготовката, с оглед изготвянето на качествени проектни предложения.

Целта на процедурата е да предостави подкрепа за развитие и укрепване на управленския капацитет на микро, малки  и средни предприятия в България и да насърчи използването на информационни и комуникационни технологии и услуги.

Допустими кандидати са микро, малки и средни предприятия, които са:

 • търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава членка на Европейското икономическо пространство;
 • имат поне 3 приключени финансови години (2013, 2014 и 2015);
 • развиват своята основна дейност в следните сектори: Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства, Интензивни на знание услуги, Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства.

По процедурата може да се кандидатства за:

 • Въвеждане и сертифициране на системи за управление на качеството, както и ресертификация на вече въведени;
 • Дейности за инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящи за въвеждане и/или спазване на съответствието с изискванията на въведените системи за управление;
 • Дейности за услуги във връзка с присъждане на екомаркировката на ЕС;
 • Внедряване и сертифициране на добри производствени практики;
 • Услуги по реинженеринг на процесите в предприятията;
 • Представяне пред потенциални инвеститори и участие на капиталовите пазари в страната и чужбина;
 • Услуги за разработване, придобиване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията;

Гореописаната дейност може да включва дейности за услуги за разработване, придобиване и въвеждане на софтуери за:

 • управление на ресурсите (ERP системи);
 • управление на работата с клиенти (CRM системи);
 • управление на производството (MOM/MES системи);
 • BI (Business Intelligence) или друг вид базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнес процесите в предприятията.
 • Инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящ/и за въвеждането на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите;
 • Дейности за услуги по използването на софтуер за управленски системи като услуга – SaaS (Software as a service);
 • Дейности за услуги за „колокация“ на сървъри.

По настоящата процедура са допустими дейностите за придобиване на цялостни решения за софтуерни системи за управление на предприятията или отделни модули към вече съществуващи такива системи.

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 50 000 лв., а максималният е 391 166 лв. Интензитетът на помощта е до 70 %.

За подробна консултация по процедура „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“, както и за други предстоящи процедури от ОП „Иновации и конкурентоспособност“  ще се радваме да се обърнете към нас, в някой от офисите ни  в страната.

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0