Наредба № 10 – за прилагане на подмярка 6.3 – е вече факт!

От днес (17.06.16г.) вече е факт Наредба № 10 от 10 юни 2016г. за прилагане на подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програма за развитие на селски райони за периода 2014-2020г.

Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ има следните цели:

 • икономическо развитие и укрепване на малките земеделски стопанства като устойчиви и жизнеспособни единици;
 • ускоряване на модернизацията и технологичното обновление на малките земеделски стопанства;
 • подобряване опазването на околната среда и борба с климатичните промени.

Изисквания към кандидатите:

За подпомагане могат да кандидатстват:

 • физически лица, навършили 18 г.;
 • ЕТ, ЕООД или ООД, регистрирани по ТЗ;
 • кооперации, регистрирани по „Закона за кооперациите“.

Към датата на подаване на заявлението си, кандидатите следва да отговарят на следните условия:

 1. Да са регистрирани като ЗП – по реда на Наредба № 3 за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани;
 2. Да са получили, от земеделска дейност, най-малко 33 на 100 от общите си приходи/доходи за предходната календарна година;
 3. Да имат икономически размер на стопанството, измерен в СПО – в границите между 2000 и 7999 евро включително;
 4. Да са собственици, наематели и/или арендатори на цялата налична в земеделското стопанство земя;
 5. Да са собственици и/или ползватели на животновъдните обекти, сгради и помещения – използвани за животновъдната дейност, в случай, че развиват такава;
 6. Да са микропредприятия или малки предприятия по смисъла на чл. 3, ал. 2 и 3 от ЗМСП;
 7. Да не са одобрени за подпомагане по реда на следните Наредби:
 • № 9/2015г. – за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“
 • № 20/2015г. – за прилагане на подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
 • № 9/2008г. –  за прилагане на мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ от периода 2007-2013г.
 • № 14/2015г. – за прилагане на подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“
 • № 28/2008 – за прилагане на  мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“; кандидати с издадени заповеди за одобрение по тази мярка, са допустими за кандидатстване ако успешно са приключили 5-годишния си ангажимент по Наредба № 28/2008г. и е изтекла петата стопанска година от изпълнението на БП; получили са всички плащания и е изтекла стопанската година, през която са подали заявка за петото си плащане по реда на Наредбата.

[box type=“warning“ align=“aligncenter“ class=““ width=““]За ЕТ – регистрирани през годината на кандидатстване в ТР и като ЗП по реда на Наредба № 3/1999г., обстоятелствата по т. 2 и 3, могат да се докажат и в качеството им на ФЛ.[/box]

[box type=“warning“ align=“aligncenter“ class=““ width=““]Изикванията по т. 7 се прилагат и за съпруга/съпругата на кандидата ФЛ; на собственика на предприятието на кандидата ЕТ, както и на собственика/собствениците на капитала на ЮЛ и членовете на кооперацията.[/box]

Финансови условия:

Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 15 000 евро, като се предоставя за максимален срок от 5 години и при условие, че предоставеният към заявлението за подпомагане БП е попълнен коректно.

Изплащането на помощта се извършва на 2 етапа:

 • I-во плащане в размер на левовата равностойност на 10 000 евро – след сключване на договор за предоставяне на  финансова помощ;
 • II -ро плащане в размер на левовата равностойност на 5 000 евро – след извършена проверка от РА и установяване коректното изпълнение на БП.

[box type=“info“ align=“aligncenter“ class=““ width=““]Всички условия по Наредба № 10, бихте могли да видите в бр. 46 на ДВ от 17.06.16г.[/box]

 

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0