На Вниманието!!! на Общини, НПО и Читалища

infrastructure1.jpg

Финансова помощ се предоставя за инвестиции в инфраструктура и/или оборудване за следните дейности:

1.Строителство, реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и мостове. Строителството на нови пътища се подпомага в изключителни случаи, когато кандидата може да докаже важни социални и икономически ползи;

2.Строителство/реконструкция/рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения;

3.Строителство/реконструкция/рехабилитация на канализационни системи и съоръжения;

4.Изграждане или рехабилитация на малка инфраструктура за управление на животинските отпадъци /само трупосъбирателни площадки/;

5.Изграждане или рехабилитация и оборудване на инсталации/мощности за производство на топлинна и/или електрическа енергия за сгради общинска собственост и/или сгради които предоставят различни обществени услуги от възобновяеми енергийни източници; изграждане на разпределителна мрежа за био-горива или произведена от биомаса или други ВЕИ топлинна/електрическа енергия;

6. Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на общински или други сгради използвани за предоставяне на обществени услуги;

7. Изграждане на нови или подобряване на съществуващи центрове за предоставяне на културни услуги (културни центрове, театри, библиотеки), включително създаването на мобилни такива;

8. Изграждане или подобряване на центрове за отдих, свободно време и спорт (спортни и младежки центрове и др.);

9. Изграждане или подобряване на центрове за социални услуги:

а) грижи за деца (детски ясли, детски градини), включително специализиран транспорт;

б) грижи за възрастни хора и хора с увреждания (дневни центрове), включително специализиран транспорт;

10.Създаване или подобряване на центрове предоставящи услуги свързани с използването на информационни и комуникационни технологии (здравни съвети, подпомагане на бизнеса, общински услуги, др), включително създаването на мобилни центрове.

Финансова помощ няма да се предоставя за следните дейности:

1. Реконструкция / рехабилитация на паметници на културата от национално значение (обявени за такива от НИПК);

2. Инфраструктура за широколентов достъп до Интернет;

3. Инвестиции в държавни сгради за обучение и здравеопазване;

4. Инвестиции за голф, скално катерене, лов и риболов.

5. Инвестиции за обикновена замяна.

Финансови условия

Финансова помощ се предоставя в рамките на наличния бюджет по Програмата за развитие на селските райони.

(1) Финансова помощ не се предоставя по реда на тази наредба при условие, че за същата инвестиция кандидатът е подпомаган по други програми.

(2) Не се предоставя финансова помощ за дейности, извършени преди подаване на заявлението за подпомагане, с изключение на разходите по чл. 23, ал.1, т. 5.

(3) Финансовата помощ е в размер до 100 на сто от одобрените разходи за проекти на общини.

(4) Когато кандидатите за подпомагане са читалища или юридически лица с нестопанска цел, размера на финансовата помощ, отпусната по тази мярка е 70 на сто от общите допустими разходи по проекта и при спазване на чл. 8..

(5) Разликата между пълния размер на одобрените разходи по проекта и размера по ал. 2 се осигурява от кандидата.

(6) Участието на кандидата може да бъде само в парична форма.

(7) Минималният размер на общите допустими инвестиционни разходи за проект е левовата равностойност на 10 000 евро.

(8) Максималният размер на общите допустими инвестиционни разходи за проекти, представени от общини е левовата равностойност на 3 000 000 евро.

(9) Максималният размер на общите допустими инвестиционни разходи за проект, представен от юридическо лица с нестопанска цел или читалище е левовата равностойност на 500 000 евро.

(10) Финансовата помощ за ползвател – юридическо лице с нестопанска цел или читалище, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро, за период от три последователни данъчни години годината на плащане и две предходни години.

(11) Финансовата помощ за един ползвател юридическо лице с нестопанска цел или читалище, за проекти в сектор „сухопътен транспорт“ не може да надхвърля левовата равностойност на 100 000 евро за три последователни данъчни години – годината на плащане и две предходни години.

(12) Една община може да бъде подпомогната за проекти одобрени по реда на тази наредба, като общият размер на одобрените инвестиционни разходи не може да надхвърля левовата равностойност на 10 000 000 евро за периода на прилагане на Програмата.

(13) Една община може да бъде подпомогната за проекти, съгласно чл. 4, ал. 1, т. 5, одобрени по реда на тази наредба, като общият размер на одобрените инвестиционни разходи не може да надхвърля левовата равностойност на 4 000 000 евро за периода на прилагане на програмата.

(14) Плащанията по проект могат да бъдат авансово, междинно и окончателно.

(15) Авансово и/или междинно плащане се допуска при условие, че са предвидени в проекта и са одобрени от ДФ „Земеделие“ – РА.

(16) Авансовото плащане е в размер до 20 на сто от стойността на одобрената финансова помощ по проекта.

(17) Авансово плащане се допуска, при условие, че неговия размер надвишава левовата равностойност на 5 000 евро.

(18) Авансово плащане може да бъде заявено не по-късно от три месеца от датата на сключване на договора за подпомагане.

(19) В случаите на авансово плащане се изисква банкова гаранция в полза на ДФ „Земеделие“- Разплащателна агенция в размер на 110 на сто от стойността на авансовото плащане.

(20) Когато ползватели на помощта са общини, в случаите на авансово плащане се изисква писмена гаранция от ръководния орган на общината, в полза на ДФ „Земеделие“- Разплащателна агенция в размер на 110 на сто от стойността на авансовото плащане.

Изисквания към кандидатите

За подпомагане могат да кандидатстват:

Общини;

Лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

Читалища, регистрирани по Закона за народните читалища.

Списък на общините в селските райони на Република България, които са извън агломерационните ареали

1

Алфатар

90

Лесичево

2

Антон

91

Летница

3

Антоново

92

Лозница

4

Априлци

93

Луковит

5

Ардино

94

Лъки

6

Баните

95

Любимец

7

Банско

96

Мадан

8

Батак

97

Маджарово

9

Белене

98

Макреш

10

Белица

99

Малко Търново

11

Белоградчик

100

Медковец

12

Берковица

101

Мизия

13

Бобов дол

102

Минерални бани

14

Бобошево

103

Мирково

15

Бойница

104

Момчилград

16

Бойчиновци

105

Мъглиж

17

Болярово

106

Невестино

18

Борино

107

Неделино

19

Борован

108

Несебър

20

Борово

109

Никола Козлево

21

Братя Даскалови

110

Николаево

22

Брацигово

111

Никопол

23

Брегово

112

Ново село

24

Брезник

113

Омуртаг

25

Брезово

114

Опака

26

Брусарци

115

Опан

27

Бяла

116

Оряхово

28

Бяла

117

Павел баня

29

Велики Преслав

118

Павликени

30

Венец

119

Перущица

31

Ветово

120

Пирдоп

32

Ветрино

121

Полски Тръмбеш

33

Вълчедръм

122

Пордим

34

Вълчи дол

123

Правец

35

Върбица

124

Приморско

36

Вършец

125

Разлог

37

Генерал Тошево

126

Ракитово

38

Георги Дамяново

127

Рила

39

Главиница

128

Роман

40

Годеч

129

Рудозем

41

Горна Малина

130

Руен

42

Грамада

131

Ружинци

43

Гулянци

132

Самуил

44

Гурково

133

Сапарева баня

45

Гълъбово

134

Сатовча

46

Гърмен

135

Свиленград

47

Две могили

136

Своге

48

Девин

137

Симеоновград

49

Джебел

138

Симитли

50

Димово

139

Ситово

51

Долна баня

140

Сливница

52

Долни Чифлик

141

Сливо поле

53

Доспат

142

Смядово

54

Драгоман

143

Средец

55

Дряново

144

Стамболово

56

Дългопол

145

Стражица

57

Елена

146

Стралджа

58

Елхово

147

Стрелча

59

Етрополе

148

Струмяни

60

Завет

149

Суворово

61

Земен

150

Сунгурларе

62

Златарица

151

Сухиндол

63

Златица

152

Съединение

64

Златоград

153

Твърдица

65

Ивайловград

154

Тервел

66

Иваново

155

Тетевен

67

Искър

156

Тополовград

68

Исперих

157

Трекляно

69

Ихтиман

158

Трън

70

Каварна

159

Трявна

71

Кайнарджа

160

Тутракан

72

Калояново

161

Угърчин

73

Каолиново

162

Хаджидимово

74

Кирково

163

Хайредин

75

Кнежа

164

Хисаря

76

Ковачевци

165

Хитрино

77

Козлодуй

166

Цар Калоян

78

Копривщица

167

Царево

79

Костенец

168

Ценово

80

Котел

169

Чавдар

81

Кочериново

170

Челопеч

82

Кресна

171

Чепеларе

83

Криводол

172

Черноочене

84

Кричим

173

Чипровци

85

Крумовград

174

Чупрене

86

Крушари

175

Шабла

87

Кубрат

176

Ябланица

88

Кула

177

Якимово

89

Левски

178

Якоруда.

Списък на общините, намиращи се в селските райони на Република България

Област

Общини

Благоевград Банско, Белица, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Хаджидимово, Якоруда
Бургас Айтос, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе, Царево
Варна Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни Чифлик, Дългопол, Провадия, Суворово
Велико Търново Елена, Златарица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Стражица, Сухиндол
Видин Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци, Чупрене
Враца Борован, Бяла Слатина, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман, Хайредин
Габрово Дряново, Севлиево, Трявна
Добрич Балчик, Генерал Тошево, Добрич – селска, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла
Кърджали Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Момчилград, Черноочене
Кюстендил Бобов дол, Бобошево, Кочериново, Невестино, Рила, Сапарева баня, Трекляно
Ловеч Априлци, Летница, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин, Ябланица
Монтана Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Чипровци, Якимово
Пазарджик Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичево, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември, Стрелча
Перник Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир, Трън
Плевен Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Кнежа, Левски, Никопол, Пордим, Червен бряг
Пловдив Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Лъки, Марица, Перущица, Първомай, Раковски, Родопи, Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение, Хисаря
Разград Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Самуил, Цар Калоян
Русе Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Сливо поле, Ценово
Силистра Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Ситово, Тутракан
Сливен Котел, Нова Загора, Твърдица
Смолян Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Чепеларе
София-област Антон, Божурище, Ботевград, Годеч, Горна Малина, Долна баня, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Златица, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Костинброд, Мирково, Пирдоп, Правец, Самоков, Своге, Сливница, Чавдар, Челопеч
Стара Загора Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Раднево, Чирпан
Търговище Антоново, Омуртаг, Опака, Попово
Хасково Ивайловград, Любимец, Маджарово, Минерални бани, Свиленград, Симеоновград, Стамболово, Тополовград, Харманли
Шумен Велики Преслав, Венец, Върбица, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар, Смядово, Хитрино
Ямбол Болярово, Елхово, Стралджа, Тунджа

Екипа на Finansirane.eu може да Ви съдейства при разработката на проекта както и неговото управление<>< –>

24 Comments
 1. Reply
  ваня стоишова 24.01.2017 at 19:41

  Здравейте!
  Като фондация можем ли да кандидатстваме за сьздаване на детски центьр?

 2. Reply
  М. Пенчева 13.04.2016 at 7:43

  Искам да попитам къде мога да намеря по-подробна информация за кандидатстването по този проект. Ние сме СНЦОП, искаме да направим център за предоставяне на културни услуги и образователни услуги за деца от малцинствата и маргинализираните групи, който да работи на територията на няколко общини от посочените по-горе.

  • Здравейте,
   заповядайте на среща в офиса ни в гр. София, или някой от другите ни офиси в страната, за да получите повече и по-адекватна информация относно мярката и допустимостта Ви по нея.

 3. Reply
  Станислава Станева 01.11.2015 at 15:11

  Здравейте,стопанисвам билярд клуб в София и имам идея да организирам и създам Студентска билярд лига,включетелно за лица в неравностойно положение,като за целта имам пълната подкрепа на БФБ в лицето на нейният президент,но имам нужда от финансиране.

 4. Reply
  Галина Статева 08.01.2015 at 15:58

  Здравейте ,не мога да разбера дали това е актуално или не .Ние сме НПО и желаем да направим реконструкция на една зала ,в която да спортуват инвалиди,хора с малоформации .Все още не сме намерили подкрепа ,а за нас тези хора имат нужда от собствена такава за да не се налага да се молят и когато има пролуки да се подготвят за състезания или просто да спортуват.Става въпрос за Варна .

  • Reply
   Ивайло Янков 09.01.2015 at 16:05

   Здравейте Галина,
   За съжаление ние няма как да Ви помогнем, тъй като работим основно инвестиционни проекти.

 5. Моля да обърнете внимание на ел.адреса!Има грешка!Действителният е – jeliomjelev@abv.bg!

  • Reply
   Ивайло Янков 26.09.2014 at 13:28

   Здравейте Желю,
   Може да кандидатства самата църква или обект, който е паметник на културата. Самия Вие не може да кандидатствате

 6. Здравейте! Интересува ме дали е възможно финансиране за строителни и художествени реставрационни работи по християнски храмове? Ако е така моля да ми поясните условията и сроковете! Благодаря!

 7. Моля да представите информация за наименование на програмата за финансиране, допустими кандидати и (ако има) срок за кандидатстване. Благодаря предварително.

  • Reply
   Ивайло Янков 09.04.2014 at 11:18

   Моля уточнете за коя програма става въпрос!

 8. Здравейте,
  а относно меките мерки? Търся в нета, но не откривам нищо подходящо. Какъв е вашият съвет?

  • Reply
   Ивайло Янков 12.12.2013 at 14:11

   Здравейте Емил,

   Неразбирам, какво означава меки мерки!

 9. Здравейте,
  ние сме читалище в гр. Благоевград.
  интересувам се дали има отворени програми за финансиране на читалища. Вниманиято ни е насочено основно в две направления – финансиране на строително ремонтни работи в стопанисваната от нас сграда и меки мерки – свързани с основната дейност на читалището.
  Моля Ви за информация на къде да се насочим в търсене на подходящи програми за нас.

  • Reply
   Ивайло Янков 11.12.2013 at 13:26

   Здравейте Емил,

   Исканите от вас дейности се финансират чрез проекти, които общината трябва да разработи ако читалищата са общински

 10. Здравейте Господин Янков,НПО фондация „Гюлчай има „Дневен информационен център но се нуждаеме от помощни средства компютри столове бюра !. Възможно лие и къде да кандидатстваме“ Благодаря за информацията Ви.

  • Reply
   Ивайло Янков 12.06.2013 at 10:20

   Здравейте Мария,
   За съжаление не мога да Ви помогна с исканата информация, тъй като ние сме специализирани в подготовката на инвестиционни проекти и не следим програмите за финансиране на исканата от вас дейност.

 11. Как може нашето читалище да кандидатства по проекта?

 12. Reply
  Ивайло Янков 17.02.2011 at 11:18

  Здравейте Емилиян,

  Моя съвет към вас е да се обърнете към общината!

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 13. Reply
  ЕМИЛИАН ДАНЧЕВ 16.02.2011 at 19:10

  Здравеите,аз живея в гр.Божурище на територята на целия град няма нова детска площадка старите са амортизирани а някои са оасни за децата. Същото е и в детските градини.Как може да се кандидатсва по програма.Аз съм председател на родителски колектив при ОДЗ“ДЕТЕЛИНА“ и се надявам на любезното ви съдеиствие.
  Благодаря предварително.

 14. Reply
  Ивайло Янков 10.01.2011 at 17:11

  Здравейте Мария,

  Вие може да кандидатствате с проект за финансиране по програма „Развитие на селските райони“,Мярка 312 тъй като село Блатешница попада под обхвата за община Земен, която е сред приоритетните за програмата. Що касае село Негован, там не може да се кандидатства тъй като попада под обхвата на община Столична, която не е сред приоритетните за програмата. Относно читалището там съответната община трябва да инициира и да кандидатства за неговата реконструкция.

  Трябва да знаете, че има съ-финансиране от ваша страна, което е в размер на 30% от допустимите разходи по програмата, а безвъзмездната помощ е в размер на 70%.

  За информация отнасяща се за всичко свързано с евро програмите следете и нашия ФОРУМ на следния адрес: https://finansirane.eu/forum/

  Ивайло ЯНКОВ – консултантска компания novek, http://www.novek.bg

 15. Reply
  Maria Siromahova 10.01.2011 at 15:51

  Здравейте,
  Искам да попитам за финансиране –
  1. Селски туризъм
  Разполагаме със земя и бивша туристическа спалня (училище) с. Блатешница, Земен – необходимост от пълна реставрация, външен ресторант, басейн, мини зоопарк, атв – писта;
  2. Селски туризъм
  Разполагаме със земеделска земя в покрайнините на с. Негован, София
  3. Развитие на читалище – разширяване, ремонт и реконструкция на читалището в село Подгумер, София

  Какви са шансовете ни за пълно финансиране, тъй като не разполагаме със собствени средства?
  Благодаря за вниманието!

 16. ние сме читалище как да кандидатстваме?

 17. търсия консултант и партниори за работа по проекти в областа на енергиината ефективност,култура ,биоземеделие,туризъм.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0