Не 3, а 5 години след финансиране по лозарската програма, инвестицията трябва да се поддържа

По мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“, за които кандидатът за подпомагане е получил финансиране от ЕС през последните 10 финансови години, вече няма да може да участва в Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 – 2018 г. Това е една от промените, залегнали в окончателния проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Националната програма. Проектът е публикуван на сайта на земеделското министерство – ТУК.

Лозарите, извършили инвестиция с помощта на националната програма, трябва да покажат, че вложените средства се използват по предназначение до края на петата календарна година, следваща годината на окончателно изплащане на финансовата помощ. Досега този срок бе три години.

Събиране на реколта на зелено отпада като мярка от програмата.

Според новите текстове „въз основа на решение на постоянната работна група, създадена на основание чл. 4, ал. 1, изпълнителният директор на ДФЗ определя със заповед период за прием на проекти със заявено вансово плащане за текущата финансова година. Заповедите се публикуват на интернет страницата на ДФЗ, в срок най-малко 15 дни преди началото на съответния период за прием“.

Кандидатите за подпомагане по лозаро-винарската програма трябва да представят договор аренда/преаренда или наем на земята с лозово насаждение с нотариална заверка на подписите за 5  стопански години вместо за досегашните три.

С промяната на наредбата вече се изисква свидетелство за съдимост на кандидата за финансова помощ – физическо лице, на представляващия кандидата за помощта едноличен търговец или юридическо лице и на членовете на управителния им орган, както и на временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, а в случай че членове са юридически лица – на неговия законен представител и на техните представители в съответния управителен орган, издадено не по-късно от 4 месеца преди представянето му – оригинал или копие, заверено от ползвателя на помощта. Когато за някое от лицата свидетелството за съдимост подлежи на издаване от чуждестранен орган, същото се представя в легализиран превод – оригинал или копие, заверено от кандидата за финансова помощ.

 

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0