Нова възможност за малките стопанства

Нова възможност през 2017 г. се появява на хоризонта за собствениците на малки стопанства, особено за тези, кандидатствали по мярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“.

Не всички собственици на малки стопанства успяха да се възползват от финансиране по мярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ по време на приема през 2016 г.. Възможност за кандидатстване обаче има и ни я предоставя мярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства“ по Тематичната подпрограма за развитието на малки стопанства, чиито прием се очаква през месец юли 2017 г..

Мярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства“ по Тематичната подпрограма е насочена конкретно към малките земеделски стопанства и цели подобряване на икономическата устойчивост и резултати на малките стопанства, чрез преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата; въвеждането на нови процеси и технологии за повишаване качеството на произвежданата продукция; опазване компонентите на околната среда и др..! Обърнете внимание, че не всички земеделски производители могат да покрият условията за кандидатстване! Бъдете внимателни, когато подготвяте документи за кандидатстване, а ако не сте сигурни, че ще се справите сами, винаги може да се обърнете към колегите от консултантска компания NOVEK , които ще Ви спестят голямо количество нерви и време.

Следващата Таблица № 1 „Основни изисквания за допустимост“ е насочена към земеделски стопани кандидатствали и/или подготвяли документи за кандидатстване по мярка 6.3. Тези от Вас, които не са успели да се класират по мярка 6.3, могат да се възползват от финансиране по мярка 4.1.2 – стига да отговарят на специфичните изисквания за допустимост.

земеделски мерки

                     Моля, натиснете изображението, за да го увеличите.

Освен значителни прилики, по мерките все пак има и някои съществени разлики, които можем да открием конкретно във Финансовите условия.

 • Мярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“:

Финансирането се предоставя в рамките на наличните средства по ПРСР 2014 – 2020, като общият размер на финансовата помощ – за един кандидат – е в размер на 15 000 евро. Тя се предоставя за максимален срок от 5 години и при условие, че представеният към заявлението за подпомагане бизнес план е изпълнен коректно. Изплащането на помощта се извършва на 2 етапа: първо плащане – 10 000 евро – след сключване на договор за предоставяне на финансова помощ; второ плащане – 5 000 евро – след извършена проверка и установено коректно изпълнение на бизнес плана.

Много важно изискване на проекта по мярката е, бизнес планът да доказва жизнеспособност на земеделското стопанство за период от 5 години, както и увеличаване на икономическия размер на стопанството – спрямо началния размер – с най-малко 2 000 евро, измерен в СПО и/или увеличаване на обработваемата площ с най-малко 20% и/или увеличаване броя на отглежданите животни с най-малко 20% спрямо датата на кандидатстване.

 • Мярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства“:

Финансовата помощ също се предоставя в рамките на наличните средства по ПРСР 2014 – 2020 г., като общият размер на финансовата помощ – за един проект – е в размер на 25 000 евро, а за колективни инвестиции – 70 000 евро. Тук финансовата помощ е в размер на 60% от общия размер на допустимите за финансиране разходи, като помощта може да увеличи с 10%, като максималният размер на финансовата помощ за проект е 80%, а за колективни инвестиции – 90%. Увеличение на финансовата помощ може да получите, за проекти, представени от малки земеделски стопани; колективни инвестиции или интегрирани проекти; проекти, изпълнявани в обхвата на райони с природни и други ограничения; проекти за иновации, опазване на околната среда, биологично производство, икономия на ресурса и адаптация към климатичните условия; проекти с инвестиции в сектор „животновъдство“. Обърнете внимание, че тук има изискване за минимален размер на общите допустими разходи по проекта – 1 250 евро.

Мярка 4.1.2 ще стартира за пръв път през този програмен период, като по нея ще се подпомагат проекти, водещи до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство, чрез:

 • Внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални инвестиции;
 • Подобряване на предпазарната подготовка или съхранение на продукцията;
 • Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед;
 • Повишаване на енергийната ефективност в стопанството;
 • Производство на биоенергия за нуждите на стопанството;
 • Инвестиции в машини, оборудване и съоръжения за опазване на околната среда;
 • Изграждане, реконструкция, рехабилитация на съоръжения и оборудване, вкл. кладенци и съоръжения за съхранение на вода за напояване, вкл. изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата.

[box type=“info“ align=“aligncenter“ class=““ width=““]Моля, обърнете внимание на следната информация!
Като самостоятелен проект няма да бъдат подпомагани дейности по събаряне на стари сгради и производствени съоръжения, както и инвестиции в нематериални активи.[/box]

А сега за приоритетите по мярка 4.1.2….

Няма съществена разлика при предоставянето на приоритет по мярка 4.1.2, сравнено с мярка 6.3 от Програмата, като изборът за предоставяне на такъв ще се дава за:

 • Стопанства в сектор „Плодове и зеленчуци“ и/или сектор „Животновъдство“;
 • Стопанства, сертифицирани за производство на биологични продукти;
 • Стопанства, разположени в планински и необлагодетелствани райони;
 • Проекти с инвестиции за повишаване на енергийната ефективност;
 • Проекти с инвестиции за иновации в стопанствата.
Останали са въпроси, на които не сме отговорили?

Разбира се, при нужда от допълнителна информация, може да хвърлите по едно око на част от материалите, които сме публикували през годината:

 • Какво трябва да знаем за предстоящия прием по мярка 4.1.2 – част I: https://goo.gl/yQMgUD
 • Какво трябва да знаем за предстоящия прием по мярка 4.1.2 – част II: https://goo.gl/FR7yGW 
 • Консултантът говори: Димитър Конев за подмярка 4.1.2: https://goo.gl/PTSbVz.
Не намирате отговор на Вашия въпрос?

Винаги може да се обърнете към наш консултант, като попълните информационната форма в секция контакти: https://goo.gl/ryjVJN или да се обадите на телефон: 02/ 489 6959.

2 Comments
 1. Здравейте, не разбрах под „Машини“ с мярка 4.1.2 мога ли да кандидатствам за трактор и ако е ДА употребяван или нов трябва да е?
  Благпдаря

  • Здравейте,
   да, под определението за машини, може да бъде включен трактор и разбира се, трябва да бъде нов, като може да е закупен и на лизинг. Разходи за машини и оборудване – втора употреба са недопустими по всяка една програма, финансирана с европейски средства.
   Поздрави

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0