Нова наредба определя кои земеделски земи са допустими за подпомагане

Земи под угар са допустими за подпомагане, когато върху тях е извършена поне една разпознаваема през цялата година почвена обработка (изораване или дискуване) в периода 1 януари – 31 май в годината на кандидатстване. Това гласи проектът на Наредба за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ. Той е  публикуван на електронната страница на земеделското министерство  за обществено обсъждане до 11 март.

Трайни насаждения, в които не е извършена поне една обработка, която може да се разпознае през цялата година, също няма да се подпомагат. Не подлежат на субсидиране и градини, в които 70% от растенията са изсъхнали. Това не важи за многогодишните медицински и ароматни култури, както и за ягодоплодните.

Наредбата касае плащанията на площ, по схемата за Националната преходна помощ и по мерки 10 „Агроекология и климат“, 11″Биологично земеделие“, 12 „Плащания по Натура 2000 и плащания по Рамковата директива за водите“ и мярка 13″Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ по Програмата за развитие на селските райони.

За пасища и ливади ще се изплащат субсидии, ако има не повече от 100 броя дървета или храсти на хектар с височина от не повече 0,50 м. Те трябва да са мозаечно разположени. Сградите, съоръженията, скалите, ерозиралите или оголени терени не бива да заемат повече от 10% от общата площ, която е обявена за субсидиране.

 

Относно плащанията по мярка 10, проектонаредбата гласи, че когато земите са пасища, мери и ливади, в това число естествени пасища и ливади или „смесено земеползване, те са допустими за подпомагане по направление „Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност“ (популярно като ВПС), ако не повече от 25% от площите са заети с мозаечно разположени дървета, храсти скали и др., чиято единична площ е под 100 кв.м. Същота важи и за подпомагането по мярка 12.

Пасищата по мярка 10 с направление „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)“ са допустими за субсидиране с цялата си площ независимо от броя на дърветата и храстите, на ерозиралите и оголените терени в тях.

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0