fbpx
предстоящи евро програми

Отворени Евро програми 2020

Виж всички предстоящи и отворени евро програми за 2020 събрани на едно място. Разгледай реализирани проекти, бизнес идеи – вдъхнови се, реализирай успешен бизнес!

Това е събирателен хъб на всички предстоящи и отворени европейски програми за 2020 година. Ако познаваш мерките и програмите, от тук най-лесно и бързо можеш да се ориентираш и да посетиш страницата на конкретната предстояща или отворена мярка/програма. По-долу даваме кратко резюме за всяка отделна програма – какво финансира, на какъв принцип работи и как можеш да се възползваш най-добре.

ОТВОРЕНИ ЕВРО ПРОГРАМИ ПО ПРСР – ИЛИ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Това е основно инвестиционна програма, по която могат да се финансират основно дейности свързани със земеделието. Казано с прости думи – от създаването на фермата, през преработката на отглежданата продукция (плодове, зеленчуци или животни) до тяхната продажба. По различните мерки от ПСРС може да финансирате различни дейности.

ПМДР – ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО

Отново инвестиционна дейност, това е програма наподобяваща ПРСР, но с фокус върху аквакултурите. Ако искате да се занимавате с отглеждане/развъждане на риба, преработка на рибни и други морски продукти, това е вашата програма. По различните мерки се финансират различни дейности – от производство на зарибителен материал, до закупуването на машини за почистване, консервиране и опаковане на риба и рибните продукти.

ОТВОРЕНИ ЕВРО ПРОГРАМИ ПО ОПИК – ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ

С много малки изключения, по тази програма могат да кандидатстват основно действащи предприятия в производствения сектор. По самата програма се финансират основно закупуването на нови машини (модернизация на производството), внедряването на иновации и различни стандарти за качество и контрол.

ОПРЧР – ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Името на програмата говори само за себе си. По ОПРЧР се финансират основно дейности свързани с придобиване на ключови компетентности, дигитални и преносими умения с цел по-бързата и лесна адаптация на работещите към новите форми на заетост.

Да поговорим за това кака ще реализираш твоята идея
Заяви безплатна консултация още днес
Compare items
  • Total (0)
Compare
0