предстоящи евро програми

Отворени Евро програми 2020

Виж всички предстоящи и отворени евро програми за 2020 събрани на едно място. Разгледай реализирани проекти, бизнес идеи – вдъхнови се, реализирай успешен бизнес!

Това е събирателен хъб на всички предстоящи и отворени европейски програми за 2020 година. Ако познаваш мерките и програмите, от тук най-лесно и бързо можеш да се ориентираш и да посетиш страницата на конкретната предстояща или отворена мярка/програма. По-долу даваме кратко резюме за всяка отделна програма – какво финансира, на какъв принцип работи и как можеш да се възползваш най-добре.

ОТВОРЕНИ ЕВРО ПРОГРАМИ ПО ПРСР – ИЛИ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Това е основно инвестиционна програма, по която могат да се финансират основно дейности свързани със земеделието. Казано с прости думи – от създаването на фермата, през преработката на отглежданата продукция (плодове, зеленчуци или животни) до тяхната продажба. По различните мерки от ПСРС може да финансирате различни дейности.

ПМДР – ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО

Отново инвестиционна дейност, това е програма наподобяваща ПРСР, но с фокус върху аквакултурите. Ако искате да се занимавате с отглеждане/развъждане на риба, преработка на рибни и други морски продукти, това е вашата програма. По различните мерки се финансират различни дейности – от производство на зарибителен материал, до закупуването на машини за почистване, консервиране и опаковане на риба и рибните продукти.

ОТВОРЕНИ ЕВРО ПРОГРАМИ ПО ОПИК – ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ

С много малки изключения, по тази програма могат да кандидатстват основно действащи предприятия в производствения сектор. По самата програма се финансират основно закупуването на нови машини (модернизация на производството), внедряването на иновации и различни стандарти за качество и контрол.

ОПРЧР – ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Името на програмата говори само за себе си. По ОПРЧР се финансират основно дейности свързани с придобиване на ключови компетентности, дигитални и преносими умения с цел по-бързата и лесна адаптация на работещите към новите форми на заетост.

Да поговорим за това кака ще реализираш твоята идея
Заяви безплатна консултация още днес
Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0