Новите параметри на програма „Конкурентноспособност” през 2009 година

Според източници на електронната медия Finansirane.eu, мярката представляваща най – сериозен интерес „Технологична модернизация в предприятията“ ще отвори в средата на месец май

Приоритетна ос 1

„Подкрепа за стартиращи иновативни предприятия“

Допустими бенефициенти – предприятия (микро, малки, средни) или кооперации,
регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, със седалище в
Република България, регистрирани по съответния ред не по-рано от три години преди
датата на подаване на проектното предложение.

Максимален процент на съфинансиране, осигурен от договарящия орган – 90% от
общите допустими разходи по проекта.

Максимален размер на безвъзмездното финансиране – 391 166 лв.

Общ бюджет на процедурата (публично съфинансиране) – 19.5 млн. лв.

„Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги“

Допустими бенефициенти – предприятия (микро, малки, средни) или кооперации,
регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, със седалище в
Република България, регистрирани по съответния ред не по-рано от три години преди
датата на подаване на проектното предложение.

Максимален процент на съфинансиране, осигурен от договарящия орган – 70% за
микро и малки предприятия, 60% за средни предприятия, от общите допустими разходи
по проекта.

Максимален размер на безвъзмездното финансиране – 1 млн. лв.

Общ бюджет на процедурата (публично съфинансиране) – 19.5 млн. лв.

„Подкрепа за създаване на технологични паркове“

Допустими бенефициенти – научно-изследователски организации, общини, НПО,
предприятия.

Максимален процент на съфинансиране, осигурен от договарящия орган – 70 % от
общите допустими разходи по проекта.

Максимален размер на безвъзмездното финансиране – в съответствие с
приложимия Регламент за държавни помощи, определящ режим „минимална помощ“
към момента на обявяване на процедурата за подбор на проекти по настоящата
операция.

Общ бюджет на процедурата (публично съфинансиране) – 2.9 млн. лв.

Приоритетна ос 2

„Технологична модернизация в предприятията“

Допустими бенефициенти – предприятия или кооперации, регистрирани по
Търговския закон или Закона за кооперациите със седалище в Република България.

Максимален процент на съфинансиране, осигурен от договарящия орган за:
a. микро и малки предприятия – 70% от общите допустими разходи по проекта,
b. за средни предприятия – 60% от общите допустими разходи по проекта,
c. големи предприятия – 50% от общите допустими разходи по проекта.

Максимален размер на безвъзмездното финансиране – 2.5 млн. лв. за малки и средни
предприятия и 5 млн. лв. за големи предприятия.

Общ бюджет на процедурата (публично съфинансиране) – 97. 8 млн. лв.

„Създаване на регионални бизнес инкубатори“

Допустими бенефициенти – мрежи и организации, предоставящи консултантски,
информационни и др. услуги на бизнеса, местни и регионални власти, НПО,
консултантски организации, съществуващи бизнес инкубатори.

Максимален процент на съфинансиране, осигурен от договарящия орган – 50 %
общите допустими разходи по проекта.

Максимален размер на безвъзмездното финансиране – 1.5 млн. лв.

Общ бюджет на процедурата (публично съфинансиране) – 19.5 млн. лв.

„Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите“

Допустими бенефициенти – нововъзникващи или вече съществуващи клъстери.

Максимален процент на съфинансиране, осигурен от договарящия орган – 50 % от
общите допустими разходи по проекта.

Максимален размер на безвъзмездното финансиране – 2 млн. лв.

Общ бюджет на процедурата (публично съфинансиране) – 29.33 млн. лв.

Приоритетна ос 3

„Финансови ресурси за развитие на предприятията“

Допустими бенефициенти – организации (обществени и търговски или
неправителствени организации), опериращи като гаранционни фондове; организации
(обществени и търговски или неправителствени организации), опериращи като микро-
кредитни фондове, банки предоставящи микрокредити; фондове за рисков капитал,
инвестиращи в малки и средни предприятия; организации, управляващи мрежа от
бизнес ангели.

Максимален процент на съфинансиране, осигурен от договарящия орган –
Процентът на съфинансиране ще бъде определен след създаване на холдинговия фонд,
съгласно рамковото и финансиращото споразумения и изготвянето на изискванията за
оценката, подбора и акредитирането на финансови посредници (допустимите
бенефициенти по настоящата приоритетна ос) от холдинговия фонд.

Период от годината през който се планира да бъде публикувана обявата за
откриване на процедура за подбор – Периодът, в който ще бъде отправено запитване
до финансовите посредници (допустимите бенефициенти по настоящата приоритетна
ос) за изразяване на интерес ще може да бъде определен след създаване на холдинговия
фонд, съгласно рамково и финансиращо споразумение и изготвянето на изискванията за
оценката, подбора и акредитирането на финансови посредници от холдинговия фонд.

Максимален размер на безвъзмездното финансиране – 391 166 000 лв.

Екипа на Finansirane.eu може да Ви окаже съдействие при подготовката на проектите за финансиране към съответната програма, както да съдейства и за тяхното безпрепятствено одобрение!!!

10 Comments
 1. Здравей Диди,

  Благодаря ти за казаното!

  Има основно два типа хора: едните са зрители на собствения си живот, а другите са участници в него. Първия тип хора винаги им пречи някой, нещо, винаги някой друг им е виновен за собствените им провали или неуспехи. Другия тип хора никога не се предават или отказват те „побеждават” живота и винаги търсят начин как да го направят. Те необвиняват никой, те просто „играят играта” и печелят.

  Диди, продължавай да дерзаеш ти си победител! Само ще ти кажа да не се отказваш никога рано или късно ще успееш в начинанията, които си започнала или мислиш да започнеш

  Успех

 2. Здравейте, аз също ще кандидатствам по проект. По една или друга причина не съм избрала Вас. Но чета с интерес всички материали, които публикувате. Както и форумите. Нямаше да коментирам, но ме подразни изявлението на Йордан. Определено всеки труд трябва да се заплати и е нормално фирмата подготвяща проекта да получи възнаграждение за труда си. Относно гаранциите – никой не може да даде 100% гаранция, звучи несериозно. Най-малкото може да са подадени повече проекти по дадена мярка отколкото средства са предвидени / отпуснати /. Всичко според мен е съвместна работа с фирмата подготвяща проекта и кандидатстващия. От два месеца съм се заровила в интернет и съм изчела почти всички документи, които са публикувани,както и информация касаеща моя проект.
  Просто искам да Ви благодаря, че публикувате толкова много информация, която ми дава насоки какво и как да го правя.
  Пожелавам Ви успех в проектите, които работите.

 3. Здравейте Христо,

  Няма да коментирам „консултантската” фирма, лошото е, че поради такива „тарикати” се насажда негативно отношение към този бизнес , но ще Ви кажа следното: Вие сте искали да чуете, че някой Ви гарантира 100% успеваемост, това е несериозно! Никой не може да Ви гарантира 100%, но е възможно да се направи всичко необходимо за да бъде одобрен вашия проект има много фактори които влияят при неговата оценка и това може да се прецени още в самото начало ако консултантската фирма си разбира от работата!

  Относно плащането принципите на нормалните консултантски фирми е следния:

  % от безвъзмездната субсидия, която се плаща при одобрение на проекта към съответната програма. Има пряк разход, който варира в интервал 2 000 лв. – 3 000 лв., които се водят като преки разходи за подготовката на проекта. Нали разбирате, че това е положен реален труд а не е обещание за 5 000 лв. и 100% – одобрение!!!, точно този положен труд ще Ви спечели одобрението на проекта Ви, а не нелепи обещания от измислени консултанти.

  С Уважение
  Иво ЯНКОВ

 4. Преди 2 години благодарение на една консултантска фирма, гарантираща 100% финансиране по Технологична модернизация в предприятията, ми взе хонорар 5000 лв. Познайте дали успях да се класирам?! Мога да платя за изготвяне на документите, но след като мине т.н. „безпрепятствено одобрение“. Има ли такива „консултанти“?!

 5. Reply
  Ивайло Янков 25.05.2009 at 10:34

  Искам да поясня какво означава „ЛОБИ” за нас!

  За да се лобира за проект, той трябва да бъде повече от добър! Хубаво е проекта да бъде прегледам предварително от някой от оценъчната комисия и ако има нещо нередно да бъде отстранено предварително, както и самия проект да бъде съобразен с всички изисквания на програмата.

  Ние така разбираме „лобирането”, което не е мръсна дума, въпрос на психология и начин на мислене.

 6. Reply
  Ivanova-Peneva 24.05.2009 at 23:24

  Ако колегата Йордан си е направил труда да прочете поне част от някои от насоките за кандидатсване по която и да било от осите, ще види, че там съответният процент за консултантски услуги е предвиден. Отделен е въпросът дали тази фирма се спира именно на този процент. Все пак от опита ми по работа с проекти съм стигнала до извода, че най-важното нещо за да мине един преокт е ЛОБИТО! В Брюксел организират периодични курсове именно по лобиране, за съжаление – много скъпи…

 7. Reply
  Daniel Georgiev 20.05.2009 at 15:23

  Много хора сме разочаровани от управлението на Европейските фондове, но много малко градивни неща се казват и още по-малко градивни неща се правят

 8. хехе! и това ми ти било финансиране!
  Тези приказки за качествена работа съм ги чувал и от ВиК, които през месец поправят централния водопровод на улицата! Няма такава работа в България, която да е качествена и това си е! Тук нещата стават под масата и с Вашето „безпрепятствано“ финансиране само го потвърждавате. Защо просто не си кажете тарифата за прокарване на проекта?! само седим и се лъжем, при това публично!
  Банда шмекери!

 9. Reply
  Ивайло Янков 28.04.2009 at 12:21

  Здравейте Йордан,

  Под „безпрепятствено одобряване”, колегата е имал предвид:

  • Подготовка на съпътстващи документи, съгласно изисквания за административно съответствие и окомплектоване на пакета от документи по проектното предложение;
  • Изготвяне на оптимален бюджет на проекта за кандидатстване за субсидия, съобразно с указанията за допустимост на разходите;
  • Изготвяне на насоки за структуриране на правомощията и действията на екипа за управление на проекта, съгласно действащата нормативна уредба. Насоки за правила и процедури за работата на екипа по управление на проекта, в съответствие с изискванията на националното и европейско законодателства;
  • Осъществяване на информационен обмен с експертите от съответните Министерства;

  Всички тези предварителни организационни дейности, проучвания и провеждането на консултации във връзка с получаването на субсидия, както и правилното окомплектоване на документи съчетани с последващо управление на проекта, ще са гаранция за безпрепятственото одобряване на проекта а и не само.

 10. А Вие прощавайте как така осигурявате „безпрепятствено одобрение“ ? Това не е ли малко съмнително…???

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0