Ако сте земеделски производител и сте решили да разширите дейността си в област, която е далеч от земеделието, то сега имате нови възможности с подмярка 6.4.2 да го постигнете.

Виндикативната годишна работна програма на Програмата за развитие на селските райони за периода (ПРСР) 2014-2020г. е предвидено през месец март 2020 година да бъде отворена процедура за подбор на проектни предложения 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“. 

С нови възможности с подмярка 6.4.2 за земеделските производители се цели повишаване на устойчивостта на земедлеките стопанства и подпомагане процеса на преструктурирането им.

Аз съм земеделски производител в малко населено място, което се намира в селски район. Занимавам се с отглеждането на зеленчуци в оранжерия. Бизнесът ми върви добре и ми се иска да разширя дейността си и да започна да създавам допълнителни доходи, с които да подпомогна семейния бюджет. 

Нови възможности за земеделските производители по мярка 6.4.2

Завършил съм автотрансортното училище и имам опит в техническото обслужване и ремонт на автомобили. Работил съм като автомонтьор, но животът ме върна в родния край и така започнах земеделската си кариера. Но мечтата ми да отворя собствен автосервиз остана на заден план. 

Наскоро открих информация за програма, която може да ми помогне да осъществя своето отдавнашно желание. Свързах се с консулатнтите на консултатнска фирма novek, които подробно ми разясниха, какво ще ми е необходимо, за да кандидатствам и да създам своя автосервиз.

Нови възможности за земеделските производители по мярка 6.4.2

За да участвам по подмярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020г. през месец март 2020г. трябва да имам реализирани доходи от земеделка дейност през предходната 2019г., както и да съм регистриран земеделски стопанин. Освен това важно условие е стопанството ми да има  икономически размер измерен в СПО между 2000 и 7999 евро.

Тъй като аз съм регистриран като земеделски производител по реда на Наредба №3/1999г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани и за 2019г. по-голяма част от доходите, които съм реализирал, са изцяло от земеделска дейност, отговарям на тези критерии. Относно този икономически размер, консултанстката фирма ми обясни, че това е големината на земята, която обработвам и вида на културата умножени по предварително определен коефициент. Тъй като аз имам 1.5 дка оранжерии, в които отглеждам краставици и домати, СПО, което имам е 7479.94 евро. Това отново ме прави допустим за подмярката. 

Подмярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020г. дава възможност да кандидатствам за изграждане и закупуване на необходимото ми оборудване. Тъй като аз притежам място за реализацията на авросервиза, реших да кандидаствам единствено за закупуване на необходимото оборудване:

 • Спирачен стенд за проверка на леки автомобили
 • Комплект газоанализатор, димомер и оборотомер
 • Комплект калибрирани измервателни инструменти 
 • Компютърна конфигурация с компютър, моннитор, принтер, клавиатура, мишка и операционна система
Нови възможности за земеделските производители по мярка 6.4.2
Неземеделски дейности по мярка 6.4.2
 • Уред за регулиране на фарове и измерване на осветеност
 • Измерител на обороти и температура
 • Автоматична машина за монтаж и демонтаж на гуми
 • Машина за баланс
 • Индустриална количка
 •  Двуколонен електрохидравличен подемник с долна синхронизация
 •  Комбинирана система за източване на отработеното
 • Бутале компресор
 • Машина за изправяне на джанти
 • Пневматична платформа
 • Крик крокодил нископрофилен
 • Пневматичен гайковерт
 • Индукционна машина за изправяне на вдлъбнатини върху коли
 • Обзавеждане за автосервиза
Неземеделски дейности по мярка 6.4.2

Финансирането по подмярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020г. е в размер на 85% от сумата на общите допустими разходи, които не трябва да са повече от 70 000 евро за един проектЗаложените от мен разходи се вписват в това условие.

Следващата ми стъпка е подготвя необходимата документация по проектното предложение, която никак не е малка, и да чакам да отвори приемът по подмярката, който е планиран за март 2020г. Препоръката ми е проектът да се подготви, колкото е възможно по-рано, за да се уточнят и изпипат всички необходими неща. 

 

Ако искате да се заминавате с Производство и/или преработка на неземеделски стоки и материали или искате да предоставяте услуги за всички икономически сектори и населението, като да създадете заведения за грижи за деца, възрастни, хора с увреждания, да предоставяте здравни услуги, ветеринарномедицински услуги, счетоводство и одиторски услуги базирани на ИТ, да направите салон за фризьорси услуги, автосервиз, или искате да популязирате местен занаят подмярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ е точно за Вас.

Консултантите от консултантска фирма novek могат да Ви съдействат за осъществяване на Вашите идеи, като Ви помогнат с изготвянето и управлението на проекта. На посочените контакти може да си уговорите среща за безплатна консултация, на която да обсъдите възможностите пред Вас.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0