Нови методически указания за публично-частно партньорство за местната и централната администрация

Нови методически указания за публично-частно партньорство ще подпомагат работата на местната и централната администрация. Централната и местната власт ще бъдат подпомогнати от нови актуализирани и допълнени „Методически указания за публично-частно партньорство” (ПЧП) при разработването и осъществяването на проекти чрез публично-частно партньорство. Указанията са изготвени в изпълнение на проект наМинистерството на финансите и бяха представени на 29.06.2009 година, на заключителен семинар.

Форумът е част от поредицата обучения, проведени по проект „Анализ на прилагането на Методически указания за публично-частно партньорство с цел разработване на актуализиран вариант и проучване на българския и международния опит при структурирането на ПЧП“, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския социален фонд.

По време на семинара домакините на събитието – дирекция „Управление на средствата от Европейския съюз” в Министерството на финансите, чийто сектор „Публично-частно партньорство” е с функциите на единен център по ПЧП в България, запознаха представителите на централната администрация и районните кметства на Столична община с целите на проекта и постигнатите резултати.

Проектът цели да укрепи административния капацитет на координиращите и контролиращите звена на държавните институции в процеса на прилагане на схеми за публично-частно партньорство и да оптимизира ефективното използване на публичните ресурси чрез подход на сътрудничество между публичния и частния сектор.

Изготвени са актуализиран вариант на „Методически указания за ПЧП” и наръчник „Добри европейски практики за ПЧП”, както и базов финансов модел за предварителна оценка и съпоставка на потенциални ПЧП проекти.

Актуализираните, основно преработени и допълнени „Методически указания за ПЧП” са изготвени от сектор „Публично-частно партньорство” с помощта на консултанти от „Ernst&Young”, Гърция.

Идеята за създаването на новите указания е на местната и централната администрация, която предлага методическите указания да имат практическа насоченост, която да позволи реалното им приложение в процеса на осъществяване на проекти чрез публично-частно партньорство.Те съдържат основните стъпки, които трябва да бъдат следвани при реализацията на ПЧП проект – от фазата на иницииране на проекта, през оценка и договаряне до самото изпълнение и управление на ПЧП проекта.

Инструкциите, които имат препоръчителен, а не задължителен характер, са основани върху най-добрите европейски и световни практики и ще подпомогнат публичните власти при разработването и осъществяването на проекти чрез ПЧП. Те предоставят разбираема и логически последователна рамка за вземане на решения в съответствие с принципите за по-добра стойност на вложените публични средства и поносимост за публичния бюджет.

В рамките на проекта са проведени семинари в шестте района за планиране и са обучени близо 400 представители на общинските и областни администрации.

Източник: Министерство на финансите

Екипът на Finansirane.eu може да Ви съдейства при управлението и изпълнението на проекта Ви за финансиране!

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0