Нови правила за създаване на организации на производители на плодове и зеленчуци

Raspberry-Rubus-idaeus-natural-anticancer-drug1Промени в Наредба № 11/2007 г. ще подобрят реда за признаване на организации на производители и асоциации на организации на производители на плодове и зеленчуци, както и реда и условията за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми на организациите на производители. Проектът за промени в наредбата е публикуван на страницата на Министерството на земеделието и храните (ТУК).

Първата група изменения и допълнения на Наредба № 11/2007 г. са свързани с по-точното отразяване на изискванията за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци по европейските регламенти, както и уеднаквяване на критериите за признаване в различните сектори на земеделието, обобщава в мотивите си към проекта зам.-министър Цветан Димитров.

В проекта са разписани правила за признаване на организации на производители в категория „Плодове и зеленчуци, предназначени за преработка”, като са уредени доказателства, че тези продукти се доставят за преработка. Посочени са маркетинговите цели, за които могат да бъдат създавани организации на производители на плодове и зеленчуци. Конкретизирано е изискването за вътрешен правилник за дейността на организацията на производители, като критерии за признаване. Дава се възможност стойността на предлаганата на пазара продукция през предходната година (не по-малка от 50 000 лева годишно) да се доказва с всякакви официални финансови и счетоводни документи. Посочени са документите, с които се доказва, че членовете на организацията са земеделски производители – копия на регистрационни карти с анкетни карти по Наредба № 3 от 1999 г. или копие на документ, съдържащ уникален регистрационен номер в ИСАК.

Втората група изменения и допълнения в наредбата от 2007 г. осигуряват прилагане на правилата на ЕС за одобряване и управление на оперативни програми на организациите на производители. В тази част на наредбата се направени следните по-важни промени: Въвеждат се пределни цени и изискване за представяне на три оферти, за осигуряване на обоснованост и съпоставимост на включените в оперативната програма разходи; Урежда се допустимостта на дейности и разходи в оперативните програми за същинска преработка на плодове и зеленчуци, в съответствие с възможностите, които дава законодателството на ЕС. Това ще позволи на организациите на производители на плодове и зеленчуци да правят инвестиции на само в стопанствата, но и в преработката на произведените от тях продукти.; Въвежда се сключването на договор между бенефициента по оперативната програма и ДФ „Земеделие“, което ще осигури ясни финансови отношения и задължения на страните и конкретни правила и норми за извършване на инвестициите; Урежда се режимът за подаване на заявления за плащане, в съответствие с финансовата дисциплина; Създава се образец на оперативна програма и се определят подаваните към нея документи, с цел обоснованост на разходите и общ прозрачен критерий за оценка на програмите; Урежда се начинът на финансиране на създадените оперативни фондове на организациите на производители; Прецизира се уредбата на получаването на национална помощ за допълване на оперативните фондове; Урежда се режима на оперативните програми, подавани от асоциации на организации на производители на плодове и зеленчуци.

 

С радост ще отговорим на всеки зададен въпрос.

Задай въпрос

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Финансирай идеите си по програми на Европейския съюз :: Finansirane.eu ::
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0